08.03.2018 22:18


Mezinárodní Mendelův den připomenul 175. výročí příchodu Mendela do Brna

Autor: Jana Blahošová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Mezinárodní Mendelův den se letos tradičně uskutečnil v Mendelianu Moravského zemského muzea. Kromě dnešního programu věnovaného zejména Mendelovým společnostem v Česku i zahraničí organizátoři připravili doprovodný program pro širokou veřejnost.

Laureát Mendelovy pamětní medaile za rok 2018 Wilfried Wackernagel, Foto: Jana Blahošová

Brno – Mendelianum Moravského zemského muzea dnes pořádalo již 3. ročník Mezinárodního Mendelova dne. Letošním tématem bylo připomenutí 175 let od doby, kdy Gregor Mendel přišel do Brna. Již v úterý začal také Mendelův týden, který přináší přednášky a akce pro veřejnost a bude trvat do 12. března.

Organizátoři pozvali do Brna zástupce tří klíčových Mendelových společností, a to japonskou, rakouskou a českou a slovenskou společnost. Japonskou společnost zastupoval Toshiuki Nagata, který v úterý přednášel o genetice u jinanu dvojlaločného, jehož list je symbolem Tokia. „Doplnili jsme hosty o experty z evropských zemí a Ameriky, protože vycházíme z toho, že Mendelova práce byla rozeslána jak do Evropy, tak do USA,“ uvedla spolupracovnice Mendeliana Eva Matalová.

Datum 8. března nevybrali organizátoři náhodou, byl to právě den poslední části přednášky o genetických pokusech, kterou Mendel pronesl v roce 1865. „Genetika má čím dál větší dopad ve všech oblastech. Myslím, že můžeme do budoucna počítat s tím, že tento den bude přirozeně spojován s Mendelem,“ řekl vedoucí Centra Mendelianum Jiří Sekerák.

Program Mendelova dne začínal již v deset hodin přednáškou věnovanou studentům s odkazem na pedagogické působení Mendela. Den byl zakončen slavnostním předáním Mendelovy pamětní medaile profesoru z Oldenburgu Wilfriedovi Wackernagelovi. Ten také 9. března povede seminář věnovaný biologické bezpečnosti využití geneticky upraveným organismům.

Nápad mezinárodně prosadit Mendelův den se zrodil již v roce 2015, kdy Brno oslavovalo 150 od Mendelovy přednášky o pokusech s hybridy rostlin. „Cítili jsme, že je potřeba lépe prosadit tento den i mezinárodně. Mendel se stává osobností, která je v dnešních vědách o životě stále více řazena na první místo, dokonce často i před samotného Darwina,“ dodal Sekerák.

Klíčová slova: genetika, Mendel, výročí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.