05.02.2014 22:13


Metamfetamin může vést k sebedůvěře, ale také k paranoie, říká psychoterapeut

Autor: Eva Bendová | Kurz: On-line žurnalistika | Kategorie: Závislosti

Nejvíce užívanou tvrdou drogou u nás je metamfetamin neboli pervitin, piko, peří nebo také „czech cocain“, jak o něm mluví někteří cizinci žijící u nás. Oblíbila si ho i šestnáctiletá Hana, kterou problémy vzniklé užíváním pervitinu dovedly až k útěku z domova. O způsobech léčby závislosti na metamfetaminu, o tom, jací jsou jeho uživatelé a proč drogu berou, a především, jak to s Hanou dopadlo, vypráví psychoterapeut Pavel Nepustil, který se závislými několik let pracoval.

Audio

    Způsoby léčby
         
    Autor: Eva Bendová

Jak byste popsal lidí, které bychom mohli označit jako rizikové, co se týče užívání drog? Co je vede k tomu, aby zkusili účinky metamfetaminu?                                                        

Psychoterapeut Pavel Nepustil

K tomu, aby si člověk ‚šáhnul na drogu‘, se nemusí nacházet v zoufalé či bezvýchodné situaci. Nebo snad pocházet z rozpadlé rodiny. Spousta lidí se k užití dostane jednoduše tak, že se naskytne příležitost. A tu příležitost z nějakého důvodu, kterým může být třeba touha po experimentu, využije. V první řadě je třeba odlišit ty, kteří si zakázanou látku vyzkouší párkrát ze zvědavosti, a ty, kteří droze propadnou.

A když jí tedy propadnou, proč tomu tak je? Proč zrovna oni?

U těch je často důvodem vzniku závislosti to, že je kromě stimulujících účinků látky osloví samotný životní styl závislých. Najdou své místo v komunitě, někam najednou patří. Začnou se novému „koníčku“ věnovat naplno a dlouhodobě. Změní se jejich způsob vnímání sama sebe i to, jak se vztahují k ostatním. Přijmou jiné hodnoty, začnou se oblékat jako ostatní z komunity, přizpůsobí jim svůj životní styl.

Takže na začátku, před prvním užitím, mohou být ve stejné situaci jako ti, co to podle vás jen „vyzkouší?“

Dá se to tak říct. Zvědavci, kteří po několika užitích drogy poznají nebezpečí a včas experimentování ukončí, mají štěstí. Ti méně šťastní a odolní do toho spadnou. Začnou užívat dlouhodobě a většinou přejdou k injekční aplikaci. Závislost přinese své typické příznaky a další problémy. Patří k nim  mimo jiné  nepříjemné dojezdy s pocity vyčerpání, stavy nízkého sebevědomí s prvky paranoiy. Ta se může projevit i v podobě halucinací, ať už vizuálních nebo sluchových. Typické jsou také halucinace taktilní – pocity hmyzu lezoucího po kůži. Dojezdy přináší hlubokou depresi, která v některých případech může vést – a často vede  až k sebevražedným pokusům. A to nemluvím o totálním rozvratu vztahů s lidmi v okolí a v rodině.

Pracoval jste několik let ve Sdružení Podané ruce, které se věnuje prevenci, léčbě a pomoci lidem se závislostí (nejen na drogách), kde jste se setkal, mimo jiné, se šestnáctiletou Hanou, závislou na pervitinu. Můžete nám povědět její příběh?

Je to jen jeden případ z mnoha. Abych vysvětlil okolnosti: v rámci centra Pasáž jsme měli program pro rodiny. Nabízeli jsme jim, že nemusí s problémem chodit za námi do centra, ale naopak, že my přijedeme přímo k nim.

O co vám šlo?

Šlo nám o to, abychom pomohli zlepšit komunikaci v rodině, a to přímo v přirozeném rodinném prostředí. Počítali jsme s tím, že rodina podpoří závislého ve zotavení. Někdy se nám povedlo opravdu rychle zareagovat a zafungovat jako akutní tým, což bylo právě v tomto případu. Rodiče Hany, které bylo v té době šestnáct let, řešili pro ně velmi bolestivou situaci. Jejich dospívající dcera již nějakou dobu užívala pervitin. V minulosti několikrát utekla z domu s přítelem, který byl také závislý na pervitinu. Tentokrát Hana nebyla už tři dny doma a její nešťastní rodiče se rozhodli jet ji hledat. Sedli do auta všichni – matka, otec i Hanina mladší sestra. Po několikahodinovém hledání ji našli ve zbídačeném stavu na místě, kde se brněnští narkomani setkávají  u obchodního domu Tesco u Hlavního nádraží. Hanin přítel tam naštěstí zrovna nebyl, tak překvapenou dceru nacpali do auta. Rodiče ale nevěděli, co v zoufalé situaci dělat dál. Pak se táta Hany rozhodl hledat pomoc – začal obvolávat všechna čísla, co mu přišla pod ruku.

A jedno z nich bylo k vám…

Byla to šťastná náhoda. Shodou okolností jsme byli s kolegou právě v kanceláři a neměli žádnou domluvenou schůzku, když mi zazvonil telefon. Hanin otec mi popsal, co se stalo, tak jsem jim navrhl, ať přijedou přímo k nám. Setkání v centru bylo velmi emotivní. Hana, která byla úplně vyčerpaná, celou dobu brečela. Až ke konci sezení se nám podařilo navázat s ní kontakt. Nakonec projevila zájem o individuální docházení do centra a uklidnění rodiče si domluvili za měsíc návštěvu v rodině. Hana sice na individuální sezení přišla jen jednou, nicméně když jsme přijeli po měsíci na smluvenou schůzku do rodiny, byla tam. Schůzka byla opět velmi bouřlivá. Rodiče ji později hodnotili velmi kladně. Když dříve přišlo na řadu téma drogy, dcera utekla a zabouchla za sebou dveře. Nyní se Hana rozmluvila o pocitech křivdy, které cítila vůči rodičům, i o tom, jaké má plány v životě. Přítomnost nezaujatých odborníků uvolnila blok ve vztahu mezi rodiči a dcerou, mohli se poslouchat trochu jinak a říkat věci, které předtím neřekli.

Když případ hodnotíte zpětně z hlediska psychoterapie, čím byl jiný než ty předtím?

Použili jsme vlastně způsob, který nás učili zahraniční lektoři. Pokud je v rodině někdo, kdo je a priori ten špatný – ten co dělá problémy, snažíme se navázat kontakt v první řadě s ním. Což nebývalo vždy zvykem. Pokud dáme závislému v přítomnosti jeho nejbližších najevo respekt a projevíme zájem o jeho názory, změní to i jejich přístup k němu, začnou se na něj dívat, a hlavně s ním jednat, jiným způsobem.

A jak to nakonec s Hanou dopadlo?

Později jsme v centru dostali zprávu, že je Hana v pořádku. Z domu už neutekla a vrátila se do školy. Měli jsme z toho velkou radost.

O rizicích metamfetaminu i jiných drog najdete podrobnosti v poradně Sdružení Podané ruce.

Více o tématu Závislosti na blogu a facebooku.

  

A jaké jsou u nás způsoby léčby závislosti na pervitinu?  (audio)

Klíčová slova: amfetamin, pervitin, závislost

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.