07.05.2017 13:10


Manželství během studia? Proč ne

Autor: Lenka Jebáčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Pro mnohé lidi je představa zásnub během studia naprosto nemyslitelná. Ať už proto, že si to nedokáží představit z finančního hlediska, či proto, že se na manželství cítí stále mladí. Jsou ale mezi námi i tací, kteří toho pravého nebo tu pravou již našli a nevidí důvod, proč se zásnubami otálet. Mezi nimi je i jednadvacetiletá studentka žurnalistiky na fakultě sociálních studií Anna Herfortová, která se zasnoubila v září 2016. V červnu 2018, kdy bude mít Anna po bakaláři, ji čeká svatba. 

Studentka Anna Herfotová se svým budoucím manželem. Foto: Martin Svoboda

Podle posledních dat Českého statistického úřadu o pohybu obyvatelstva České republiky z roku 2016 vyplývá, že průměrný věk muže, který vstupuje do manželství, je třicet let. U žen je tento věk osmadvacet let. V posledních letech jsme tedy svědky obecného trendu vstupovat do manželství později. „Souvisí to se studiem a kariérou. Každý chce mít prvně to, až poté přichází pomyšlení na rodinu a děti. Když to porovnáme s našimi matkami, ty téměř všechny měly první dítě do pětadvaceti let,“ říká Anna.

Mladí lidé, kteří chtějí vstoupit do manželství, dnes často slyší, že jsou blázni. Že na to ještě nejsou připravení, jsou příliš mladí, a že jim manželství nemůže vydržet. Svým způsobem se tito lidé vymykají normálu. Otázkou je, proč to společnost takhle vnímá. „Studium je období, kdy člověk potkává spousty nových lidí. Neříkám, že je tomu v životě jinak. Asi jde o pokušení užít si zábavu, když ještě nemáme žádné závazky, jako každé ráno vstávat do práce, splácet hypotéku na dům, uživit rodinu. Mladý člověk by si měl užívat života,“ říká studentka Vysokého učení technického Helena Kuráňová, podle které je manželství během studia nerozumné. Podle Herfortové se ale užívání si života s manželstvím nevylučují. „Dnešní společnost staví na první místo ekonomickou stabilitu, spokojenost je vedlejší. Mnoho lidí upřednostní kariérní život před rodinným, pravá podstava manželství se v dnešní době vytrácí,“ dodává.

Zásnuby, manželství a potažmo i děti znamenají pro každého člověka obrovskou změnu a velice závažný krok. Zvláště pak pro studenty. Střetávají se s reálným životem. Musejí začít řešit finance, bydlení, společnou výchovu a neustálý nedostatek času. „Lidé zapomínají na to, že rodinný i kariérní život skloubit jdou. Je to jen o prioritách,“ říká Herfortová, podle které musí člověk slevit ze svých nejvyšších nároků a uskromnit se. I studentka Kuráňová si myslí, že našetřit si na svatbu, skákat kolem muže, pracovat, uživit rodinu i děti a do toho studovat, se dá zvládnout. „Akorát je to na úkor něčeho jiného. Den má bohužel jen čtyřiadvacet hodin,“ dodává Kuráňová.

Ať tak či onak, toto rozhodnutí je pouze na daných osobách a ať jim do toho ostatní mluví, jak chtějí, pravděpodobně si to udělají po svém. „Pokud ti dva vědí, že spolu chtějí být a milují se, pak by studium nemělo být zábranou ke sňatku,“ konstatuje Herfortová, která říká, že velkou roli samozřejmě hraje i pomoc ze strany rodičů. „Člověk by měl umět naslouchat svému srdci a svým přáním, ale zároveň u toho stát nohama na zemi,“ dodává. 

Klíčová slova: studium, manželství, škola, mladí lidé, zásnuby, život

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.