12.04.2019 17:40


Lidé se mentálně postižených bojí. Pro jejich zařazení do společnosti jsou klíčové informace

Autor: Kateřina Vajsová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Domov na zámku Bystré dokončuje přesun klientů z ústavní péče do domů a bytů v Bystrém a nedaleké Poličce. Jeho klienti mohou žádat o služby Chráněné bydlení a nově vzniklé Podpory samostatného bydlení. Změny v sociální péči a přístupu k postiženým májí napomoci k tomu, aby klienti žili plnohodnotný život ve vlastních domácnostech. Pro úspěšné začlenění těchto lidí do společnosti je důležitým aspektem komunikace.

Bystré – Domov na zámku v Bystrém u Poličky dokončuje transformaci sociálních služeb. Do léta letošního roku se mají klienti přesunout do nové výstavby. Lidé s lehčími formami postižení jsou zapojeni do služby Podpora samostatného bydlení, kde není poskytována celodenní péče. Jedná se o klienty, kteří jsou schopni se o sebe s menší pomocí starat sami. Klienti s třetím a čtvrtým stupněm mentálního postižení využívají službu Chráněné bydení, kde jim je poskytována péče celodenní. Lidé imobilní/ležící a lidé s hlubokou mentální retardací budou přesunuti do nově stavěných domů v Poličce a Bystrém. Nejpozději do roku 2021 musí být budova zámku v Bystrém předána zpět Pardubickému kraji.

Při přesunu lidí z ústavu do samostatných bytů ve městech Bystré a Polička je komunikace podle Jany Serafínové naprosto klíčová. „Předem bylo vykomunikováno, o které byty máme zájem, kontaktovali jsme sousedy a s klienty je seznámili. Před nastěhováním jsme se s nimi byli na byty několikrát podívat,“ vysvětlila postup při přesunu klientů z ústavu do samostatného bydlení Serafínová, která v Domově na zámku pracuje třicet let.

O pozitivním vlivu, které bude mít změna na klienty, podle ní nelze pochybovat. „Vidíme pokroky, některým to pomohlo skutečně hodně,“ zhodnotila změnu Serafínová. „Dříve byli všichni postižení dohromady a nebyl prostor pro individuální rozvoj, nebo potřeby jednotlivce,“ dodala.

Obdobná výstava chráněných obydlí byla naplánována i v blanském okrese v městysu Svitávka. Zde ale jihomoravský kraj narazil na odpor obyvatel. Místní vytvořili petici proti postiženým, kteří se měli do sousedství nastěhovat. Obyvatelům chodily do schránek letáky, upozorňující na agresivitu a zaostalost lidí s lehkým mentálním postižením, varující mimo jiné před sexuálními pudy těchto lidí. Situace ve Svitávce došla tak daleko, že kraj stavbu obydlí zrušil.

S takovým odporem se v Bystrém nesetkali. „Objevily se i nesouhlasné názory. Ty však směřovaly spíše k obavám, co bude s budovou zámku. Proti chráněnému bydlení nebyly žádné protesty nebo petice,“ uvedl starosta města Bystré Jan Neudert. Ani podle ředitele Domova na zámku Ivo Musila nebyl k obavám důvod. „V Bystrém je poskytována sociální služba, byť ústavního typu, již od roku 1975. Místní lidé znají obyvatele domova i uživatele našich nových služeb,“ uvedl.

Ještě před transformací pořádal Domov na Zámku akce pro veřejnost. Klienti také mohli chodit sami do města a lidé z města měli volný vstup do zámeckých zahrad. Nedocházelo tím k izolaci obyvatel zámku od okolí. „U nás se lidi nebáli. Za prvé jsme na ně byli zvyklí a za druhé s nimi nikdy nebyla žádná patálie,“ popsala situaci bysterská hospodská Jana Hanusová, která má v sousedství tři mentálně postižené. Ti využívají službu Podpora samostatného bydlení (PSB). „Lidi, kteří na to nebyli zvyklí, se bojí, proto pak reagují tak jako třeba ve Svitávce,“ dodala Hanusová.

Že by klienti zapojení do chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení byli nebezpeční nebo agresivní, je podle slov Evy Šípové nemožné. „Oni jsou takoví, že každého hladí a s každým jsou kámoši, objímají se, ale aby někoho třeba znásilnili, to není možný. Ti agresivní byli přesunutí na psychiatrii,“ řekla bývalá zaměstnankyně Šípová, která v Domově na zámku pracovala čtyřicet let. Zároveň pokládá otázku, jak to bude s klienty chráněného bydlení, až budou staří a budou potřebovat větší míru podpory. „Když je dají do domova důchodců, tak by mohli být problémy. Zajímalo by mě, jestli to někdo řeší do budoucna,“ dodala.

Ke klientům služby Podpory samostatného bydlení jezdí pracovníci sociální služby jednou denně v rámci terénní služby. K těmto účelům mají služební auto. V Chráněném bydlení a Domově pro osoby se zdravotním postižením je poskytována služba čtyřiadvacet hodin denně. Chráněné bydlení je jednou ze služeb, které poskytují zařízení se sociální péčí pro mentálně i fyzicky postižené lidi. Je součástí celorepublikové transformace sociálních služeb, která probíhá od roku 2009. Domov na zámku se do projektu zapojil v roce 2010. V současné době má 19 klientů v Podpoře samostatného bydlení a patnáct klientů v Chráněném bydlení. 

Klíčová slova: Chráněné bydlení, Bystré, Polička, Domov na zámku Bystré, mentální postižení

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.