13.01.2021 16:45


Len málo ľudí bez domova sa vírusom nakazilo, v čase vrcholiacej pandémie je to zázrak, hovorí pracovníčka neziskovej organizácie Depaul

Autor: Eva Štefanková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Ľudia bez domova pre svoj, často zlý, zdravotný stav patria medzi rizikovú skupinu. Aj napriek tomu celú pandémiu prežívajú v uliciach. V Bratislave im už od roku 2006 pomáha nezisková organizácia Depaul. Dnes majú v hlavnom meste šesť rôznych zariadení, v ktorých pomáhajú viac než tristo ľuďom denne. Hygienické potreby,jedlo a lieky roznášajú terénni pracovníci aj klientom priamo v uliciach.

Bratislava- Ľudia žijúci na ulici nemôžu počas lockdownu zostať doma. V Bratislave im pomáhajú neziskové organizácie, medzi ktoré patrí aj Depaul. Ich klienti môžu prenocovať v jedinej nízkoprahovej nocľahárni v meste. Znamená to, že sú vítaní v akomkoľvek stave, teda aj pod vplyvom. Okrem nocľahárne tím Depaulu pomáha aj v teréne, v útulku pre ťažko chorých alebo formou integračného programu. O tom ako zvládajú pandémiu ľudia bez domova, aké mali Vianoce, ale aj ako to bude s ich očkovaním sa redakcia Stisku rozprávala so Zuzanou Kuľhovou, fundraiserkou neziskovej organizácie Depaul.

V Depaule pomáhate ľuďom bez domova komplexne, prostredníctvom viacerých programov. Ako ste vašu činnosť prispôsobili pandemickej situácii?

Každú službu sme sa už od marca snažili nastaviť podľa aktuálnych podmienok. Napríklad terénna služba začala robiť častejšie výjazdy na kontrolu zdravotného stavu ľudí na ulici. Musíme sa viac zameriavať na to, aby sme ich udržali zdravých, aby mali čo jesť. Veci ako vybavovanie bankrotu, dokladov a práce sme museli odsunúť na druhú koľaj.

Útulok s ťažko chorými sa úplne izoloval, pretože títo klienti sú vysoko riziková skupina. Ľudí z útulku sa snažíme presúvať do domovov sociálnych služieb. Bežne do týchto zariadení presunieme cez tridsať ľudí ročne. Kvôli pandémii sa nám darí integrovať len zlomok z bežného počtu. 

V nocľahárni sme museli zdvojnásobiť služby. Dodržiavame všetky opatrenia v podobe merania teploty, rozdávania rúšok aj pravidelnej dezinfekcie celého zariadenia. Podarilo sa nám zrealizovať aj pravidelné testovanie klientov.

Prvý prípad koronavírusu sa u vašich klientov objavil začiatkom tohto mesiaca. K dnešnému je pozitívnych štyridsaťjeden ľudí. Kde sú nakazení klienti v izolácii? 

Spolupracujeme s mestom Bratislava. Už počas prvej vlny vytvorili karanténne mestečko pre ľudí bez domova. Všetci nakazení sú momentálne tam.

Na začiatku pandémie boli v spoločnosti obavy, že práve ľudia bez domova budú hlavnými roznášačmi vírusu. Zdá sa, že je to naopak. Nakazenosť medzi ľuďmi bez domova je minimálna. Čo tento fakt ukazuje?

Vírus sa k nim dostal až ako k posledným. Ukazuje to, ako veľmi sú títo ľudia od spoločnosti izolovaní. Zároveň to zatiaľ vyzerá, že u väčšiny nakazených má choroba mierny priebeh. Domnievame sa, že je to aj preto, že ich imunitný systém je prispôsobený extrémnym podmienkam. Aj bežne si s vážnejšími chorobami, ako je napríklad zapáľ pľúc, musia poradiť na ulici.

Čo vnímate ako najviac problematické u  nakazených klientov?

Obávame sa hlavne o ich psychickú stránku. V karanténom mestečku sú po jednom v takých akoby kontajneroch. Musia tam zostať desať dní, čo je to pre nich neprirodzené. Prišli o slobodu na, ktorú sú zvyknutí na ulici. Do izolácie sa báli ísť aj napriek tomu, že tam majú pravidelnú stravu, teplo aj odbornú pomoc. Psychicky to nezvládajú veľmi dobre.

Druhá vec je, že ak príde tuhšia zima, domnievame sa, že priebeh korony bude u nich vážnejší. Pridajú sa respiračné ochorenia, či prechladnutie v dôsledku zimy.

V čom ľudom bez domova najviac pandémia uškodila, keď „nič nemajú“?

Viac ako polovica našich klientov, či už tí čo navštevujú nocľahárne alebo tí, za ktorými chodíme do terénu, mali prácu. Boli to však brigády alebo práce vo veľkých firmách. Keď sa začalo prepúšťať, práve tieto miesta sa rušili ako posledné. Prišli aj o ten minimálny príjem, čo mali. Prichádzajú tak aj o motiváciu. Mnohí, čo už boli na dobrej ceste sa napríklad vrátili k alkoholu.

Pandémia funguje ako lupa. Zvýraznila aj predtým nepatrné a zabudnuté problémy. Čo najviac podčiarkla vo vašom sektore?

Zviditeľnilo sa, že na Slovensku je pomoc ľuďom bez domova neefektívna. My sme jediná nízkoprahová nocľaháreň v Bratislave. Máme kapacitu okolo dvesto lôžok. Podľa posledných odhadov však v uliciach Bratislavy prebýva až päť tisíc ľudí. Zo zákona je mesto a mestské časti povinné sa postarať o ľudí, ktorí žijú v zlých životných podmienkach. V realite to bohužiaľ nefunguje. My ako neziskové organizácie ich výrazne odľahčujeme. S verejným sektorom by sme mali spolupracovať na rovnakej úrovni, avšak my odvádzame výrazne viac roboty. Ministerstvo nás síce vždy vypočuje, sú ochotní s nami diskutovať a keď si vyžiadame, tak nejakú pomoc aj poskytnú. V ich agende je však bohužiaľ tento sektor na chvoste priorít. Príspevok na nocľaháreň je takmer nezmenený už desať rokov. Naopak kapacitu rozširujeme neustále.

Našlo sa aj niečo pozitívne?

Jedna  pozitívnych vecí, ktorú vnímame za posledné mesiace je spätná väzba od ľudí. Firmy ale aj jednotlivci chcú pomáhať. Vlna podpory je veľmi silná. Už len to, že o ľuďoch bez domova sa hovorí pozitívne, je pre nás veľký krok vpred. Ľudia nás podržali. Posielajú peniaze, ale aj rúška či oblečenie, potraviny.

Problematikou bezdomovectva sa verejne začala zaoberať pani prezidentka. Pod záštitou mala tohtoročnú akciu Noc vonku. Nedávno sa zúčastnila aj debaty u vás v nocľahárni, v rámci festivalu  Doma Dobre. Začali ste teda práve  s úradom prezidentky pracovať na nejakom pláne do budúcnosti?

Po diskusii počas Doma Dobre sme sa rozprávali s konzultantom pre vnútornú politiku od pani prezidentky. Chceli by sme zorganizovať spoločnú diskusiu aj s inými neziskovými organizáciami. Rozoberali by sme problém z dlhodobého hľadiska a z viacerých uhlov. Na festivale sme sa totiž zameriavali viac na naše zariadenia a aktuálnu situáciu. Zo strany prezidentky je záujem podniknúť kroky, ktoré ľuďom z ulice uľahčia integráciu. Verím, že bude priestor sa tomu tento rok viac venovať. Zatiaľ ale nemáme nič konkrétne.

Máme za sebou sviatočné obdobie. Tohtoročné Vianoce však boli iné. Ako vyzerali u vás?

Nám sa našťastie podarilo udržať tradíciu z minulých rokov. Bol slávnostný obed aj darčeky. Počas vianočných sviatkov sme mali tradične otvorené celý deň. Rovnako aj tridsiateho a tridsiateho prvého decembra. Klienti v tieto dni nemuseli nocľaháreň ráno opúšťať. Počas sviatkov sú iné zaradenia pre ľudí z ulice zatvorené. Bolo teda o to dôležitejšie, aby sme my zostali otvorení. Prišli sme o dobrovoľníkov a to náročnejšie bolo pre nás vykryť služby. Som rada, že sme to úspešne zvládli.

Momentálne je aktuálna téma očkovania. Vy, pracovníci v sociálnych službách, by ste mali byť očkovaní medzi prvými. Ako je to v praxi?

Niektorí sú už zaočkovaní. Viacerí kolegovia sa ale objednať nestihli a momentálne sú termíny v Bratislave plné. Ani ja ešte nie som na očkovanie prihlásená.

K rizikovej skupine patria aj ľudia bez domova. Ako to bude s očkovaním u nich?

Táto téma je ešte stále otvorená. Zaoberá sa ňou  predovšetkým náš riaditeľ. Komunikuje aj s mestom, aby sme našli spôsob, ako klientov čo najskôr zaočkovať. Oficiálny proces je však komplikovaný a pomerne pomalý, takže by na očkovanie museli veľmi dlho čakať. Momentálne sa snažíme nájsť cestu, ktorou by sme, s pomocou špecialistu, mohli klientov očkovať aj priamo v Depaule.

Pre zlú pandemickú situáciu u vás teraz dobrovoľníci nepomáhajú. Ako inak môžu momentálne záujemcovia pomôcť?

Samozrejme vždy môžu pomôcť finančne. Na stránke máme vždy otvorenú aj materiálnu zbierku. Je tam napísané, čo priamo potrebujeme. Takže sa oplatí sledovať stránku depaul.sk kde sú všetky informácie ohľadne organizácie aj pomoci.

 

Zuzana Kuľhová má 26 rokov. Vyštudovala masmediálnu komunikáciu a momentálne pracuje v organizácii Depaul už viac ako dva roky. Z pozície fundraiserky má na starosti získavanie finančných prostriedkov a komunikáciu s médiami.

Klíčová slova: bezdomovectvo, Bratislava, Depaul, pandémia

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.