06.11.2020 20:09


Láska a sex v čase pandémie

Autor: Eva Štefanková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Výskumníci z Národného ústavu duševného zdravia skúmali zmeny v sexuálnom správaní a partnerské vzťahy Čechov počas pandémie. Projekt Láska a sex v časoch koronavíru spustí štvrté kolo. Cieľom je porovnať aktuálne správanie s tým z jari. Vznikne aj krízová linka pre sexuologické poradenstvo.

 

Považská Bystrica, Praha - Stres zo spoločne stráveného času, či starostlivosť o deti. To sú najčastejšie dôvody problémov partnerských vzťahov v Česku počas pandémie. Dopad koronavíru na partnerský život a sexualitu skúmajú vedci z Národného ústavu duševného zdravia (NUDZ). V najbližších dňoch budú spúšťať štvrté kolo. Na projekte pracuje tím laboratória evolučnej sexuológie a psychopatológie NUDZ pod vedením Kateřiny Klapilovej. Do všetkých kôl oslovili rovnakých respondentov, pretože cieľom je odhaliť premeny v čase. Chystané kolo poslúži pre zrovnanie správania v prvej a druhej vlne koronavíru.

Z doterajších výsledkov vyplynulo, že u Čechov vzrástla sexuálna túžba, čo je v rozpore so štúdiami z iných krajín. Zvýšená túžba sa ďalej nepremietala do zvýšenej aktivity. „Možným dôvodom je nedostatok priestoru a súkromia, keďže všetci sú teraz doma na jednej kope,“ okomentovala výsledky jedna z výskumníčok Leona Plášilová. Niektorí sa sťažovalo, že počas sprísneného režimu nemali priestor na stretnutia s milenkami či milencami. Niektorí naopak priznali, že počas home office to bolo jednoduchšie, keďže na pracovisku zväčša nikto nebol.

Podobný výsledok sa podľa sexuológa Petra Weissa dal očakávať. „Niekto by sa mohol domnievať, že keď sú partneri zatvorení spolu doma, tak sa zvýši ich sexuálna aktivita. Je to tak len v partnerstvách trvajúcich rok, možno dva. V dlhodobých vzťahoch to funguje naopak. Ak sa má niečo náhle zmeniť v už zažitých stereotypoch, tak to vedie skôr ku konfliktom. Náhla zmena spôsobuje vyhrotenie aj menších konfliktov,“ vysvetlil sexuológ.

Stránka s pornografickým obsahom Pornhub zverejnila štatistiky sledovanosti. Počas prvej vlny vzrástla niekedy až o viac ako dvadsať percent. Výskum Láska a sex v časoch koronavíru však zaznamenal len minimálne zvýšenú sledovanosť stránok s podobným obsahom. „Príčinou môže byť aj skladba našej skupiny respondentov. Nepracovali sme s reprezentatívnou vzorkou. Výskum prebiehal na báze dobrovoľnosti. Okolo tri štvrtiny percent dopytovaných bolo vo vzťahu. To sa mohlo ukázať na nižšej sledovanosti porna,“ priblížila Plášilová.

Výsledky poukázali aj na odlišné prežívanie koronavírovej krízy u zadaných a nezadaných účastníkov. U ľudí, ktorí trávili dobu pandémie po boku partnera, dochádzalo k menšiemu poklesu životnej spokojnosti. Nezadaní respondenti uvádzali zvýšenú motiváciu nájsť si partnera v zrovnaní s dobou pred pandémiou. Nepremietlo sa to však do zvýšenej návštevnosti zoznamiek, čo pravdepodobne súvisí s obmedzeniami voľného pohybu.

Dáta využijú pre skvalitnenie terapeutických služieb

Láska a sex v časoch koronavíru bol prvý projekt svojho druhu v Česku. Autorky čerpali inšpiráciu hlavne od zahraničných organizácií s podobným zameraním. Ukázal sa ako dôležitý aj zo strategicko-politického hľadiska, napríklad pri zavádzaní ďalších opatrení. Partnerské sexuálne násilie vzrástlo celosvetovo. Aj toto je téma, ktorej sa treba venovať na úrovni jednotlivých vládnych inštitúcii. Organizácie, pomáhajúce obetiam domáceho násilia počas prvej vlny fungovali obmedzene. Väčšinou nemali rozvinuté telemedicínske služby.

Dáta o vyťaženosti krízových liniek počas jarného núdzového stavu odkryli kapacitné nedostatky. Hovory na Linku prvej psychickej pomoci stúpli o 120 percent, pričom až 65 percent zostalo nevybavených. Zvýšený záujem zaznamenali aj ďalšie linky. Napríklad Linka pomoci obetiam mala o 40 percent hovorov viac než v predpandemickom období. „Podľa toho čo sledujeme, sa organizácie poučili z prvej vlny a  posilnili kapacity liniek pre psychologickú pomoc,“ zhodnotila posun od jari Plášilová.

Po existenciálnych a zdravotných problémoch bola najdiskutovanejšia práve tematika vzťahov. Z analýzy služieb, poskytovaných linkami dôvery vyplýva, že bola predmetom od 30 do 40 percent hovorov. Výskum v súvislosti s koronavírusom uskutočnilo Psychologické pracovisko Ministerstva vnútra. Aj keď je v Česku pomerne veľa krízových liniek, stále chýbajú tie, čo by sa zaoberali priamo problémami sexuality a ich zvládaním. Aj preto sa po prvej vlne rozhodli v Národnom ústave duševného zdravia spustiť vlastné telefonické a online krízové poradenstvo. Linka by mala začať fungovať v nasledujúcich dňoch. Je súčasťou dlhodobejšieho projektu Parafilik. Záujemci o poskytované služby sa dozvedia viac zo stránky parafilik.cz

Klíčová slova: výskum, pandémia, sexualita, vzťahy

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.