10.12.2019 19:58


Kouření u dětí způsobuje leukémii, říká lékařka Irena Opletalová

Autor: Tomáš Mitvalský | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Redaktoři Stisku zjistili, že ve čtyřech pětinách testovaných trafik v centru Brna prodavači nekontrolují věk u zákazníků. Na možné dopady kouření u mladistvých a léčbu závislosti na tabáku jsme se ptali lékařky Ireny Opletalové, která pracuje v Centru pro závislé na tabáku Fakultní nemocnice Brno.

V centru Brna jsme dělali test trafik s nezletilým studentem a ve 12 z 15 míst mu cigarety prodali. Jak moc jsou cigarety pro děti nebezpečné?

Výsledek průzkumu je alarmující, určitě jsou nutné důslednější kontroly. Nebezpečí tabákového kouře u dětí spočívá především v jejich nezralém imunitním systému. Závislost na tabáku je chronické onemocnění, které v průměru zkrátí život více než polovině českých kuřáků o patnáct let.

Může mít kouření u mladistvých negativní vliv na jejich vývoj?

Je prokázáno, že dlouhodobé užívání tabákových výrobků u dětí způsobuje leukémii. Děti kuřáků pak trpívají častěji astmatem a infekcemi dýchacích cest.

Je u rodičů, kteří kouří, vyšší pravděpodobnost, že jejich děti začnou také?

Ano, ta šance je větší, ale záleží i na jiných faktorech. Je prokázáno, že do závislostí upadají děti, které pochází z rodin s neuspokojivými mezilidskými vztahy, děti s nižší inteligencí a sebevědomím. Rovněž záleží i na jejich socioekonomickém statusu.

V kolika letech děti v současné době poprvé ochutnají cigaretu?

Po první cigaretě děti sahají v průměru mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem.

Jak probíhá prevence na školách?

Na školách je v současné době prováděna primární prevence kouření v rámci Preventivního programu pro školy. Program je zaměřen na žáky šestých až devátých tříd základních škol.

Je tato prevence účinná?

Doktorka Stanislava Potrepčiaková (lékařka z Centra pro závislé na tabáku, pozn. red.) prokázala, že preventivní programy snížily kuřáctví o osmnáct procent.

Léčíte v centru i osoby mladší osmnácti let?

Léčíme pouze dospělé pacienty. Několik telefonických konzultací týkající se léčby závislosti na tabáku u dětí jsme ale už také poskytli.

Jak probíhá léčba závislosti na tabáku?

Léčba začíná vstupní prohlídkou, která může odhalit přítomnost některých onemocnění, které jsou spojené s kouřením. Pomocí dotazníku pak zjišťujeme míru závislosti a sílu abstinenčních příznaků. Léčba se zaměřuje jak na fyzickou, tak i na psychickou stránku závislosti.

Jak moc je léčba náročná?

Základem léčby je pevná vůle, bez ní je sebelepší terapie neúspěšná. Musíme závislého motivovat k tomu, aby začal nový život bez kouření. Pro pacienty s rozvinutou závislostí na nikotinu je nejvhodnější farmakologická léčba, tedy pomocí léků. Můžeme kuřákovi nabídnout i náhradní nikotinovou léčbu ve formě náplastí, pastilek nebo žvýkaček.

Jak dlouho tato farmakologická léčba trvá?

Pacient dochází do centra jednou za měsíc po dobu šesti měsíců. Po úspěšném zanechání závislosti vyžadujeme návštěvu pacienta znovu po jednom roce bez kouření.

Jaká je účinnost léčby?

Pomocí farmakoterapie společně s dostatečnou prací s psychikou může dosáhnout abstinence až 35 procent kuřáků. Za úspěšnou léčbu závislosti na tabáku je považována abstinence trvající jeden rok s tolerancí pěti vykouřených cigaret za toto období.

Kolik mělo vaše centrum pacientů za rok 2019?

Zatím bylo letošní rok v ambulanci odvykání kouření přijato 61 pacientů. Počet klientů je každý rok přibližně stejný z důvodu naplněné kapacity poradny.

Kolik peněz stojí léčba?

Ošetření v rámci léčby závislosti na tabáku je plně hrazeno pojišťovnou. Léky si ale pacienti musí hradit sami. Na druhou stranu pacientem vynaložené prostředky na léčbu jsou srovnatelné s penězi, které utratí každý den za jednu krabičku cigaret.

Klíčová slova: závislost, cigarety, děti, Centrum pro závislé na tabáku

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.