25.02.2015 16:38


Kostely vs. mešity

Autor: Havelková Lenka | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Podle posledních údajů statistického úřadu by na území našeho státu mělo být 7133 kostelů a kaplí.  Počet mešit je o poznání skromnější, je jich celkem osm. Pokud ale spravedlivě přičteme i počet modliteben, kterých by mělo být alespoň podle dostupných údajů čtrnáct, tak se dostaneme při součtu všech muslimských náboženských prostor na číslo 22. Poměr je tedy 7133:22.

Otázkou zůstává, proč bychom se o tom vůbec měli bavit. V kontextu současného dění je téma islámu a náboženství nepochybně velmi aktuální. Dokonce je toto téma tak silné, že dalo vzniknout různým extremisticky vyhraněným skupinám či hnutím, které o sobě rády dávají vědět. A aby bylo dosaženo ještě většího ohlasu, neváhají se k nim přidávat i někteří poslanci či vlivné osobnosti. Jestli je jim to nakonec ku prospěchu či nikoliv, to ukáže až čas. A je to právě čas, který se jeví být jako dobrý ukazatel pro každý fenomén ve společnosti, jakým je právě teď již zmíněná problematika islámu či osud náboženství jako takových. 

Lenka Havelková. Autor: Veronika Kovářová

Pokud se opět vrátím k poměru 7133:22, bylo by možná dobré se nad těmito čísly zamyslet právě v kontextu času. První kostely se na našem území začaly stavět v desátém století za vlády rodu Přemyslovců. Byl to kníže Bořivoj, který jako první z vládců přijal křest a zjednodušeně řečeno odstartoval výstavbu, která se nezastavila až do dnešních dní. Největší boom však kostely zažily až v renesanci a baroku, kdy vznikaly nejmajestátnější stavby, které dnes tvoří významné architektonické bohatství českých a moravských měst. Pokud bychom se stejným způsobem podívali na výstavbu mešit, nemusíme k tomu studovat historii sahající až k dobám Velkomoravské říše. Postačí nám uplynulých sedmnáct let, jelikož první mešita byla postavena v roce 1998 a to v Brně. Další rok ji následovala mešita v Praze a poté další města.

Otázkou je, co se v posledních dvaceti letech tak zásadního změnilo, že najednou přibývá mešit, které ve velmi skromném počtu začínají konkurovat kostelům, které si po tisíc let držely monopol mezi náboženskými stavbami. Odpověď je - demokracie. Naše společnost prošla proměnou, která přinesla nový pohled na svět, nové vnímání hodnot a celkově nové fungování státu a společnosti. Toto fungování umožnuje respektovat svobodu vyznání, svobodu slova, a mnoho dalších svobod, které by měly zajistit co možná nejpříjemnější a nejdemokratičtější způsob života. Alespoň takový by měl být ideál. Mně se ale zdá, že do ideálního státu má Česká republika ještě hodně daleko. Na jednu stranu je dobře, že se lidé naučili říkat svoje názory, že se už nebojí říct, co si opravdu myslí. Na druhou stranu vzniká nebezpečí, že tyto názory budou samy o sobě v protikladu s právně-filozofickým uspořádáním naší společnosti a to by v případě vyostření nemuselo dopadnout vůbec dobře. Ale stejně jako u mešit a kostelů, nakonec ukáže až čas.

Klíčová slova: kostel, mešita, náboženství, islám, křesťanství, demokracie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.