03.12.2020 17:07


Koronavírus maturitné ani prijímacie skúšky na stredné školy neovplyvní

Autor: Martina Abelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Do konca novembra malo české ministerstvo školstva priblížiť detaily konania tohtoročných maturitných a prijímacích skúšok na stredné školy a gymnáziá. Tradičnú podobu maturity ovplyvnila len novelizácia šklolského zákona a maturitnej vyhlášky. Najväčšie zmeny čakajú prijímacie skúšky na stredné odborné školy s maturitou. Všetky skúšky však prebehnú prezenčne.

Praha - Minulý týždeň české ministerstvo školstva zverejnilo informácie ohľadom konania tohtoročných maturitných a prijímacích skúšok. Tie sa okrem iného majú konať prezenčnou formou. Zmeny sa majú týkať hlavne stredných odborných škôl s maturitou a umeleckých či športových stredných škôl. V prípade maturitnej skúšky prinesie najväčšie zmeny novelizácia školského zákona a maturitnej vyhlášky.

Všetky zmeny majú za cieľ zohľadniť výnimočnosť epidemiologickej situácie v Čechách ako v tomto školskom roku, tak v druhej polovici toho predchádzajúceho, a reagovať na s tým spojené dopady na vzdelávanie žiakov, vysvetlil minister školstva Robert Plaga (ANO). Podľa jeho slov so zmenami súhlasili všetci riaditelia škôl, s ktorými ministerstvo návrh konzultovalo.

Najväčšie zmeny čakajú najmä prijímacie skúšky na stredné odborné školy s maturitou. Riaditelia týchto škôl sa môžu rozhodnúť, či na prijímanie nových žiakov využijú jednotnú prijímaciu skúšku, ktorú školám ponúka ministerstvo školstva, alebo si prijímaciu skúšku zabezpečia sami.

Prijímacie skúšky budú tento rok na zvážení nášho riaditeľa, ešte to nie je úplne rozhodnuté. Záleží na tom, koľko žiakov sa bude hlásiť na jednotlivé odbory. Ak si na jeden odbor podá prihlášku menej žiakov ako jedna trieda, tak ich veľmi pravdepodobne prijmeme bez prijímacích skúšok, povedala zástupkyňa riaditeľa na Strednej škole polytechnickej v Brne Jana Řezníčková.

V prípade talentových skúšok na konzervatóriá bude jedinou zmenou predĺženie obdobia konania týchto talentových skúšok. Tohtoročné termíny sú oproti minulým rokom asi o polovicu dlhšie, teda od 4. do 31. januára. Športové gymnáziá budú mať predĺžené obdobie talentových skúšok od 2. januára do konca marca, pričom posledné roky mali termíny len do polovice februára.

Viacročné gymnáziá nečakajú takmer žiadne zmeny. Očakáva sa, že prebehnú štandardnou formou. Informácie ohľadom prijímacích skúšok zverejníme až k 1. januáru, ale prijímacie skúšky určite budú, len ešte nie je rozhodnuté akým spôsobom, doplnila zástupkyňa riaditeľa Gymnázia na triede kapitána Jaroša v Brne Jana Sitařová.

Podľa ministerstva školstva sa maturitné skúšky za priaznivých okolností uskutočnia v nezmenenej podobe, forme aj v štandardných termínoch. Najväčšie zmeny sú však spojené s novelizáciou školského zákona a maturitnej vyhlášky. „V prípade menej priaznivej epidemiologickej situácie je potom možné, podobne ako v skúšobnom období jar 2020, pristúpiť k posunu termínov. Redukcia akejkoľvek časti maturitnej skúšky sa neplánuje, vysvetlila hovorkyňa ministerstva školstva Aneta Lednová.

V prípade maturitnej skúšky tvoria špeciálnu skupinu žiaci zdravotníckych stredných škôl, ktorí mali nariadenú pracovnú povinnosť v zdravotníctve a sociálnych službách.

Mrzí ma, že nám bola udelená pracovná povinnosť, ale maturitné skúšky zostanú v takmer nezmenenej podobe. Bojíme sa, že pri maturite nebude braný ohľad na to, že sme museli pracovať a nemohli sme sa toľko učiť. Teraz musím pracovať a zároveň sa učiť, čo je náročné. Ale som rada, že to bude prezenčne, pretože si to v inej podobe ani nedokážem predstaviť, povedala študentka Zdravotnej školy v Jihlave Klára Benešová. Podľa ministerstva však majú byť títo žiaci pri maturite zohľadňovaní napríklad tým, že sa navýši počet možných termínov pre konanie skúšky.

Klíčová slova: maturita, prijímacie skúšky, gymnázium, stredná škola

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.