15.10.2020 21:32


Konset je sexy aneb ne znamená ne

Autor: Anna Sochorová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Konsent je spolkem, který se věnuje prevenci sexuálního násilí a osvětovým kampaním. Jeho cílem je vzdělávat české studenty a veřejnost, pro které členové spolku pořádají různé workshopy. Snaží se také vytvořit prostředí, ve kterém se může každý cítit bezpečně. 

Autor: Konsent

Nové Město na Moravě - Hlavním impulzem pro vznik spolku Konsent byl průzkum Amnesty International zabývající se genderově podmíněným násilím na ženách. Podle výsledků průzkumu je až 63 procent českých respondentů přesvědčeno o tom, že za napadení či znásilnění je vždy spoluzodpovědná oběť. Oproti tomu například v Norsku tento názor zastává pouze dvacet procent dotázaných.

Po přečtení komentářů pod průzkumem se devětadvacetiletá aktivistka Johanna Nejedlová rozhodla do konverzace zapojit a popsat svoje zkušenosti se sexuálním násilím. Její příspěvek měl velký ohlas. Mnoho lidí se připojovalo s různými nápady, jak by bylo možné zamezit sexuálně motivovanému násilí a detabuizovat toto téma v Česku. Z těchto nápadů vznikl Konsent.

Respekt je sexy

Aktuálně spolek proškoluje zaměstnance nočních podniků, aby byli schopni reagovat v případě, pokud se na ně obrátí hosté v nějaké nepříjemné situaci spojené s obtěžováním. Hlavním mottem projektu je, aby se hosté mohli bavit bezpečně. V rámci projektu Respekt je sexy s Konsentem spolupracuje několik nočních podniků napříč Českem. Například v Brně jde o Kabinet múz a Bike Kitchen Brno. V Praze se jedná o několik alternativnějších podniků jako třeba Ankali, kavárna Potrvá, Karlovy Lázně a další. ,,Jde o velmi různorodou škálu,'' říká Nejedlová.

Osvěta na akademické půdě

Členové spolku ve spolupráci s psychology a odborníky pořádají workshopy pro studenty základních a středních škol. Na těchto akcích se věnují boření různých mýtů a stereotypů týkajících se sexu a sexuálního násilí. Na webových stránkách spolku jsou informace, na základě kterých si školy mohou workshop objednat.

Mezi další velmi důležitý projekt Konsentu patří Respekt až na půdu. Ten vznikl na setkání dobrovolníků a podporovatelů spolku. Projekt cílí na problematiku sexuálního obtěžování na vysokých školách. Podle údajů z oficiálního webu Konsentu má až osmnáct procent studentů zkušenost s nevítanou sexuálně motivovanou pozorností ze strany vyučujících. Zhruba devět procent se setkalo i se sexuálním nátlakem. 

Další aktivity Konsentu

Spolek má mimo jiné také svépomocnou skupinu, kde se mohou scházet ženy, které čelily sexuálnímu násilí. Podle Nejedlové nejde o žádné tragické setkání, při kterém by se sedělo a plakalo. ,,Jedná se naopak o posilující posezení žen, při kterém se hodně mluví o zážitcích se sexuálním násilím," vysvětluje. Konsent se dále podílí i na mezinárodním projektu Power, podpořeným Evropskou komisí. Projekt upozorňuje na genderově orientovanou kyberšikanu.

,,Lidé souhlasící s myšlenkou a cílem Konsentu se vyjadřují poměrně málo, kvůli čemuž se zdá, že jsou všechny reakce na spolek negativní. Ale alespoň vidíme, že se naše zpráva o problematice sexuálního násilí dostává i k těm, kteří se v tomto ohledu musí vzdělávat,'' uvedla Nejedlová. Dodává, že kdyby problematiku sexuálního násilí řešili pouze se stejně smýšlejícími lidmi, neměl by projekt žádný dopad na společnost.

Klíčová slova: Konsent, sexuální obtěžování, respekt

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.