17.11.2020 20:57


Komentář: Menstruace je přirozená. Proč se tedy stydíme o ní mluvit?

Autor: Anna Sochorová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Krev není modrá, a ne každý během menstruace rozesmátě pobíhá po ulici v upnutých bílých kalhotách. 

Autorka komentáře Anna Sochorvá, Autor: Kateřina Sochorová

Stigmatizace menstruace pramení v tom, že většina dívek je odmala vedena k tomu, aby chápala menstruaci jako téma, o kterém se nahlas nemluví. Berou ji jako něco špatného či nečistého. Ve škole si menstruační pomůcky schovávají do kapes či rukávů mikin a chraň bůh, aby si někdo všiml, že TO dostaly. Proč je pro nás pořád problém mluvit o cyklu, který je naší součástí?

Česko a boj proti stigmatu

Dopadem stigmatizace menstruace se zabývá mnoho výzkumů. ,,Výzkumy uvádí, že v důsledku této stigmatizace mohou ženy zaujímat negativní postoj k menstruaci,‘‘ podotýká absolventka sociologie Fakultysociálních studií Michaela Žáková, která se na téma menstruace zaměřila ve své diplomové práci.

V Česku se do boje proti stigmatizaci zapojila například společnost Ria a ve spolupráci se spolkem LOONO vytvořila osvětovou kampaň nesoucí název ''Sliby mojí vagíně''. Kampaň nabádá dívky, aby se měly rády, a to i na místech, kam normálně nevidí. Chtějí je vyburcovat k tomu, aby si našly vztah ke svému tělu. Na českém Instagramu se na téma zaměřuje třeba profil @peaches.cz.

Zakladatelky tohoto profilu Hana Lupačová a Veronika Mlátilíková ho založily, protože toužily sdílet informace takovou formou, ve které by si je v dospívání samy chtěly přečíst, a to naprosto otevřeně bez příkras. Jejich cílem je nastínit důležité otázky, které si ženy v průběhu svého života pokládají týkající se jak menstruace, tak třeba antikoncepčních pomůcek.

Profil se hemží pozitivními ohlasy. ,,Píší nám holky, že jim spousta věcí začala dávat smysl, nebo že jim docvakly souvislosti, které je předtím nenapadly,‘‘ uvádí zakladatelky. Duo se snaží předávat své nadšení pro často tabuizovaná témata a ukázat tak světu, že je nutné o nich mluvit. Menstruaci popisují jako prostředek, skrze který s námi naše těla komunikují.

Hana a Veronika jsou přesvědčené, že by se na menstruaci mělo pohlížet jako na přirozený proces, ze kterého by se neměla dělat taková věda. Poukazují také na to, že ať chceme nebo ne, přebíráme vzorce chování od svých nejbližších. Tudíž to, jak o menstruaci mluví a jak na ni pohlížejí naše babičky, matky či starší sestry, často ovlivňuje nás samotné.

,,Nemusíme se spokojit s tím, co jsme se sice kdysi naučily, ale není nám v tom dobře. Můžeme se na menstruaci začít dívat jako na něco pozitivního a tento přístup předat budoucím generacím,‘‘ uzavírají zakladatelky.

Krev je červená? Ano, ale jenom když se nikdo nedívá

Australská firma Libra zaměřující se na prodej hygienických potřeb se rozhodla opustit kult modré krve a prostě ukázat pravdu. Zcela banální a všeobecně známou – krev je červená. Reklama k sobě přitáhla mnoho pozornosti. Bohužel i té negativní. 

Lidé si stěžovali na to, že je nechutná, pobuřující či naprosto nevhodná a rozhodně by se neměla ukazovat dětem, protože jim pak rodiče musí vysvětlovat o co se jedná. Není, ale úkolem rodičů vysvětlit dětem s čím se ve svém životě setkají? 

Žáková je stoprocentně pro, aby reklamy nezkreslovaly obraz o menstruaci, a tak reklamu společnosti hodnotí velmi kladně. Kritiku reklamy chápe jako názornou ukázku rozšířené představy, že je menstruace něco, co se před společností musí skrýt a neprobírat. 

,,Zaráží mě ale, že televize a média v odpoledních hodinách vysílají pořady plné násilných scén plných krve, ale krátká reklama vyobrazující menstruační krev vyvolává tolik obav ohledně možného dopadu na děti,'' dodává Žáková.

Díky těmto projektům a lidem, kteří se rozhodli vystoupit a říct nám, co v hloubi duše víme, že menstruace je normální a nikdo se za ni nemusí stydět. Pokud odhodíme stud a začneme o ní mluvit, bude to mít pozitivní dopad na svět kolem nás. 

Klíčová slova: Menstruace, tabu, stigma, osvěta

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.