10.05.2020 09:56


Komentář: Maturity budou, čeští studenti si stěžují. Nejde ale o výhodu?

Autor: Vlasta Macháčová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Maturitní zkouška zůstává v Česku zachovaná, podle ministra školství Plagy proběhne tři týdny po otevření škol. Čeští studenti se proti rozhodnutí bouří. Je ale skutečně špatné?

Maturity letos proběhnou. Autor: Unsplash

Od pondělí se znovu otevřou školy pro maturanty a studenty závěrečných ročníků konzervatoří. Protože k otevření dojde dříve než 1. června, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že se maturitní zkoušky konat budou. Česká republika se tak vydala opačným směrem než její slovenský soused, který svým studentům maturity odpustil. Proti rozhodnutí ministerstva se teď bouří tisíce českých maturantů. Je ale konání zkoušky opravdu nevýhodou?

Na českých vysokých školách v současnosti studuje přibližně dvaadvacet tisíc Slováků. Tisíce dalších budou letos skládat přijímací zkoušky, aby mohli od září nastoupit do prvních ročníků. Protože byla Slovákům maturita odpuštěná a známky na vysvědčení se jim průměrují, připadají si čeští maturanti v nevýhodě. Zatímco veškerý svůj čas věnují přípravám na zkoušku dospělosti, jejich slovenští kolegové se teď mohou plně věnovat přijímačkám. Vážně je ale nezrušená maturita tolik poškozuje?

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Většina českých vysokých škol přijímací zkoušky posouvá na pozdější termíny, mimo jiné proto, aby měli studenti dostatek času na přípravu. Nestane se tedy, že by se termín přijímaček kryl s tím maturitním. Odložení avizovala například Univerzita Karlova nebo Masarykova univerzita. O několik měsíců jsou posunuty také Národní srovnávací zkoušky, které slouží jako doplněk k přijímacímu řízení na spoustě vysokých škol. 

Častokrát jsou to navíc právě přípravy na maturitu, které dají studentovi základ k přijímacím zkouškám. Zájemci o medicínu maturují z biologie, chemie či fyziky, uchazeči o humanitní obory zase ze společenských věd. Ačkoli mají čeští studenti na první pohled méně času než ti slovenští, ve skutečnosti tomu tak není. Během maturitních příprav získají základ, který bude potřeba jen o kousek prohloubit. To pro ně, díky odložení termínů přijímacích zkoušek, nebude problém. 

Návrat do školy jim také umožní dohnat, co za dva měsíce dálkového studia nezvládli; v tom mohou mít oproti Slovákům výhodu. Vyučující jim poradí v předmětech, na které studenti sami nestačili, a pomohou jim získat znalosti upotřebitelné jak u maturity, tak u přijímacích zkoušek.

Mnohdy zaznívá argument, že maturita je jen formalita, která o ničem nevypovídá. Člověk, který studiem celou dobu jen průměrně proplouvá, se vyhecuje a získá vyznamenání, naopak premiant může kvůli stresu pohořet. 

Ačkoli je toto tvrzení pravdivé, ne nadarmo se maturitě říká zkouška dospělosti. Má za úkol studenta připravit na univerzitu, kde je ústní zkoušení často na denním pořádku. Maturant si má vyzkoušet, zda se zvládne naučit větší kvantum učiva a zda umí získané vědomosti patřičně prokázat. Už nestačí jen vědět, hlavní je prezentace. To je, dle mého názoru, na maturitě to nejdůležitější. 

Každý rok jsou studenti maturitních ročníků ve stresu a otrávení, zkoušku skládat nechtějí. Zpětně ale většina z nich uzná, že měla něco do sebe. Je to první větší životní milník. A ten pocit, když dostanete do rukou poctivě vydřené maturitní vysvědčení? Když se týdny příprav konečně vyplatí? Neopakovatelný a k nezaplacení. 

Jakkoli se zdá letošním maturantům zachování zkoušky zbytečné, znevýhodňující a obtížné, má i své světlé stránky. I kdyby to měla být jen ta, že až jednou ukáží zaměstnavateli své maturitní vysvědčení, rok 2020 bude mít stejnou hodnotu jako všechny ostatní. To, že letošní ročník nebude v budoucnu na pracovním trhu znevýhodněn, je ostatně jeden z nejsilnějších argumentů pro ponechání maturity. Maturitní zkouška je velká zkušenost do života. A co je vůbec nejdůležitější, není to nevýhoda. Právě naopak. 

Klíčová slova: komentář, maturity, koronavirus, vysoké školy, přijímací zkoušky, 2020

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

giňa | 11. 05. 2020, 17:52
pro mě píčovina, ne všichni co jdou na LF jsou z gymplu