28.02.2019 10:44


Komentář: Kauza Kovář. A komu tím prospějete, co? Všem

Autor: Ondřej Charvát | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Bývalý prorektor Univerzity Karlovy profesor Martin Kovář se dopustil plagiátorství ve významném rozsahu. Tento verdikt vynesla v pátek 22. února etická komise Univerzity Karlovy, navázala tak na rozhodnutí etické komise své Filozofické fakulty. Obě komise daly za pravdu třem doktorandům, kteří na Kovářovo možné plagiátorství upozornili na podzim minulého roku. Proč oni?

Autor komentáře Ondřej Charvát. Autor: Martina Homoláková

Odvedená práce doktorandů filozofické fakulty Ondřeje Crháka, Marka Jandáka a Tomáše Konečného je prospěšná, záslužná, a zároveň inspirující. Tím spíš, že obvinění bylo vzneseno na významnou postavu celého českého akademického prostředí (a zároveň i prostředí mezinárodního, kde se jako prorektor pro vnější vztahy logicky pohyboval). Zvláště pak v prostředí jejich alma mater, na které stále všichni tři působí. Na rozdíl od profesora Kováře.

Dle slov tří doktorandů bylo plagiátorství profesora Kováře na jejich škole léta veřejným tajemstvím a kolovaly o něm fámy. Proč tedy zůstávalo dlouhá léta jen u domněnek a k jejich odhalení musel vzejít podnět od studentů? Proč nepřišel z vyšších sfér univerzity, akademiků, historiků? Jak mohly napadené Kovářovy knihy vůbec projít zkoumáním recenzentů před jejím vydáním? Na přetřes tedy může přijít otázka politikaření na akademické půdě, ke které se vyšší kapacity neodhodlaly. Doktorandi nicméně ano. Ale jak oni sami přiznávají, učinili tak s lehkým časovým odstupem, aby jim vznesené obvinění neuškodilo v probíhajícím studiu. Jistě, podnět z úst bakaláře má jinou váhu než podnět z úst tří doktorandů.

Nebude na ně nyní část akademické obce (zvláště na FF UK) nahlížet jako na hrozbu, která je schopna střílet do svých vlastních řad? Ne, pokud si na tomto případu nepokusí postavit svou vlastní kariéru. Ta by měla být založena na vlastní badatelské a publikační činnosti, ne na vyzdvihování své účasti na potopení kolegy historika.  I podle slov děkana FF UK Michala Pullmana se třem doktorandům nesmí zkřivit ani vlásek. Nicméně v samotném podnětu doktorandů lze vypozorovat mírně útočné vyjadřování směrem k osobě tehdejšího prorektora, což sám profesor vznesl ve své obhajobě k etické komisi. Jedná se například o věty: Pochybení … mu vydláždily cestu k 15 letům působení na postu ředitele Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy…“, „Výrazná část kariéry profesora Kováře je založená na jejím opisování. Je to jasný signál o nevalné odborné úrovni dotyčného.“ Je tedy otázkou, na kolik byl tento podnět vznesen na základě bohulibé akademické povinnosti a ctnosti, osobních antipatií k profesorově osobě, nebo snad vidinou vlastního prospěchu. Či mixem zmíněných aspektů?

Profesor Kovář je vynikající pedagog. Jako bývalý student jeho několika předmětů o dějinách Anglie, Evropy či problémech moderní společnosti, který v pátek ráno visel na každém jeho slově od osmi hodin tři přednáškové bloky v řadě, to můžu jen potvrdit. K tomuto umu vám žádné plagiátorství nepomůže. Když však nepočítáme postup vzhůru akademickou hierarchií, které vám možnost přednášet zajistí. Obliba pedagoga jde stranou, i po zběžném projetí poskytnutých materiálů od doktorandů musí každému členovi akademické obce dojít, že profesor Kovář se dopouštěl plagiátorství. Žel ke škodě Univerzity. A hlavně studentům.

Klíčová slova: plagiátorství, Martin Kovář, univerzita, komentář

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.