05.11.2020 13:15


Knihovny opět volně zpřístupňují statisíce svých publikací

Autor: Regina Rieznerová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Navzdory uzavřeným knihovnám se studenti, pedagogové a badatelé ke knihám dostanou. Národní knihovna, Moravská zemská knihovna a postupně i další jim zdarma po dobu uzavření knihoven poskytnou své tituly v digitální formě.

Knihovna plná knih. Zdroj: pikist.com


  

Praha, Brno - Národní knihovna od 2. listopadu zpřístupňuje své digitální fondy studentům a pedagogům, informovala o tom na svém Twitteru. V souvislosti s vládními opatřeními proti šíření koronaviru musí být knihovny pro veřejnost od 22. října do odvolání uzavřené. Dočasně tak knihovny zveřejní více než 215 tisíc titulů. „Velmi si vážím přístupu kolektivních správců autorských práv, nakladatelů i knihkupců, kteří nám poskytli souhlas se zpřístupněním,” uvedl generální ředitel Národní knihovny České republiky Vít Richter na webových stránkách instituce. 

Přes digitální knihovnu Kramerius umožní přístup k digitalizovaným publikacím studentům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i jejich dalším vědeckým pracovníkům. Instituce, přes kterou se přihlašují, ale musí být registrovaná v akademické federaci identit eduID.cz. Po této službě byla v posledních týdnech velmi intenzivní poptávka a věřím, že to řadě studentů a vysokoškolských pedagogů ulehčí práci,“ dodal Richter. 

Své digitalizované fondy už zpřístupnila i Moravská zemská knihovna v Brně. Digitalizace probíhá v obou knihovnách v těsné spolupráci hned od počátku, především se koordinuje, co se bude digitalizovat, aby nedocházelo k duplicitám. Je to natolik provázané, že nelze takto vzniklé fondy vnímat odděleně,” objasnil mluvčí Moravské zemské knihovny Radoslav Pospíchal. Podle něj budou mít čtenáři možnost velkého výběru. K dispozici totiž budou jak odborné publikace, tak i beletrie, časopisy, noviny i archiválie.  

Stejně jako v jarních měsících nebude ani teď možné knihy kopírovat nebo stahovat. Národní knihovna má v provozu kvůli očekávané zátěži portálu dvě přístupové brány. Vzdálené zpřístupnění titulů bude trvat po dobu uzavření knihoven, nejdéle však do konce roku. Seznam volně přístupných titulů najdete na webových stránkách ndk.cz nebo dnnt.mzk.cz

Pospíchal se domnívá, že není důvod se kvůli online přístupu ke knihám obávat o existenci knižního trhu v budoucnu. I když 215 tisíc titulů je opravdu hodně, tak je to jen zlomek toho, co knihovny nabízejí klasickým způsobem,” řekl mluvčí Moravské zemské knihovny. Ze ztráty zájmu čtenářů vypůjčit si knihy klasickým způsobem strach nemají. V knihkupectví vždy bude k dispozici to nejnovější, co je na trhu, co z podstaty věci v digitálních knihovnách ještě být nemůže. Stejně tak jsme optimističtí a věříme, že čtenářský hlad po knize v její tradiční, fyzické formě nadále nijak netratí,” dodal Pospíchal s vědomím, že knihovny také slouží jako komunitní místo, kam se lidé přicházejí vzdělávat, setkávat i pobavit.

Klíčová slova: knihovny, digitalizované publikace, volný přístup, studenti

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.