08.11.2016 21:23


Kam v Brne bez šalinkarty

Autor: Dávid Pásztor | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Všetky turistické knižky o Brne vás pošlú na Katedrálu svätého Petra a Pavla či hrad Špilberk. Prechádzka po centre mesta a blízkom okolí môže byť zaujímavá aj bez návštevy týchto notoricky známych miest. 

Brno – Tento okruh začína na Husovej ulici na pravej strane, pri parku pod Špilberkom. Pred vami sa rozprestiera ulica, ktorá sa v minulosti volala aj Kalvária. Nájdete tu protiatómový kryt pod hradom, starú budovu magistrátu a obelisk v Denisových sadoch, ku ktorému sa ešte vrátime. 

Husova ulica s obeliskom v pozadí

Pokračujeme na ulicu Pellicovu. Táto ulica sa môže pýšiť rozmanitou architektúrou rodinných domov, ktorá sa strieda častejšie ako ich farby. Jednu stranu ulice lemuje takmer neprerušená radová zástavba, na strane druhej nájdeme evanjelický Betlémsky kostol z konca devätnásteho storočia. Skvostné stavby na pravej strane Pellicovej ulice sú prerušované vchodmi do parku pod hradom.

Pellicova ulica s parkom pod hradom Špilberk

Radová zástavbe je prerušená schodiskom, ktoré tvorí krátku Sladovú ulicu. Pred tým, než vyjdete na Úvoze, uvidíte rodinné domy ako z rozprávky. 

Rozmanitosť architektúry na Sladovej ulici

Už pri vstupe na ulicu Úvoz sa pred vami ukáže ďalšia zastávka okruhu; Bazilika Nanebevzetí Panny Marie. Pri vstupe do tejto baziliky vás najprv upúta veľký oznam zákazu fotenia, preto je tu fotka iba samotnej baziliky. Po prvotnom menšom šoku, ktorý dostanete z majestátnosti vnútornej výzdoby, si nad oltárom všimnite tajomný obraz niečoho čierneho so zlatou korunou. Je to obraz Čiernej Madony, ktorá sa podľa povesti zjavila nad Brnom počas tridsať ročnej vojny v roku 1645, aby dodala silu Brňanom. 

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Mendelovom námestí

Pokračujeme Pekařskú ulicu, na ktorej sa ale dlho nezdržíme. Za Nemocnicou Svatej Anny je skrytá veľmi dôležitá Anenská ulica. Dôležitá je, pretože na tejto ulici sa nachádza dom, v ktorom úplne naisto a preukázateľne, nikdy nežil a netvoril pán Jára Cimrman. 

Dom, ktorý Cimrman nikdy nevyužíval

Za rohom tejto výnimočnej budovy sa dostanete k schodisku, ktoré vedie späť na Pekařskú a nad vami sa ukáže kostol, pred ktorým ste už boli. Tentokrát však bude dôležité navštíviť bar, ktorý ste si ešte stále nevšimli, lebo je na blbom mieste. A podľa toho sa aj volá. Ale nemusíte sa báť, je ďaleko lepší než jeho umiestnenie.

Bar, ktorý je na blbom mieste pod schodami

Po osviežení na blbom mieste okruh pokračuje na Šilingrovo námestie a do blízkych Denisových sadov po Petrovom. Tento park bol vôbec prvým verejným parkom v Čechách a na Morave a v roku 1818 bol odhalený obelisk na oslavu víťazstva nad Napoleonom. 

Denisove sady a obelisk

Po Denisových sadoch obchádzame dominantu Brna, Petrov, Biskupskou ulicou a oproti divadlu Husa na provázku zatočíme na Uličku Václava Havla. Tehlový múr na pravej strane ulice je celý posiaty odkazmi pre prvého českého prezidenta a môžete sa pri ceste do Kapucínskych záhrad zabávať ich lúštením. 

Začiatok Uličky Václava Havla

Kapucínske záhrady, do ktorých ústí Havlova ulička, sú parkom postaveným pre kláštor Kapucínov. Aj ten sa nachádza na tomto zozname. Okrem toho, že v tomto parku je asi najviac lavičiek na meter štvorcový, užiť si môžete aj výhľad na južnú časť Brna s inými dominantami, komplexom stavieb Hlavnej stanice a najvyššou budovou v Českej republike AZ Tower. 

Kapucínske záhrady s množstvom lavičiek

Východom z týchto záhrad sa dostanete k schodom, ktoré sú v letnej sezóne z polovice fontánou. Pod nimi je už ulica Bašty a na jej konci sa nachádza dobre známe námestie pred Hlavnou stanicou. Čo však možno mnohí nevedia, že na začiatku Masarykovej ulice ešte v devätnástom storočí stávala Židovská brána, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia a neskôr bola nahradená Ferdinandovou bránou. 

Pamätná tabuľa, ktorá zobrazuje reliéf Starej Ferdinandovej brány

Masarykovou ulicou odporúčam pokračovať ďalej a pozerať sa čo najvyššie. Na streche prvej rohovej budovy totiž majú nezvyčajnú výzdobu troch kohútov. Traja pestrofarební kohúti v centre mesta nie sú opradení žiadnym nezvyčajným príbehom. Majitelia domu v osemnástom storočí jednoducho chceli odlíšiť svoj dom od ostatných a zároveň pripomenúť obyvateľom spomienku na hotel U Troch kohútov. Pod kohútmi začína Kapucínske námestie, kde môžete navštíviť kláštor či kryptu.

Kapucínske námestie s výhľadom na Petrov

Medzi všetkými budovami je skrytý Biskupský dvor, ktorý dnes slúži Moravskému zemskému múzeu. Budovy na dvore slúžia ako návštevnícke centrum pre popularizáciu vedy a techniky. Východ vás dovedie na Zelný trh. Pod týmto námestím sú sprístupnené tunely a pivnice stredovekých obyvateľov Brna, na povrchu nájdete napríklad sochu malého Mozarta s dospelou tvárou pred divadlom Reduta. 

Budova divadla Reduty so sochou Mozarta

Pri obdivovaní mnohých drobností, ktoré skrýva Zelný trh naisto započujete zvony. Tie sú umiestené na budove Starej radnice. Priečelie budovy je typické pre krivú výzdobu, ktorú podľa legendy naschvál skrivil stavbár, ktorému mešťania nezaplatili. V budove sa nachádza koleso, ktoré bolo do Brna prigúľané z Lednic kvôli stávke. Nad kolesom visí aj krokodíl, pre miestnych známy ako brniansky drak. Tohto živočícha pred venovaním mestu nikto nepoznal, a pretože im pripomínal draka, začali ho aj tak nazývať. Neďaleko Starej radnice sa nachádza Dominikánske námestie, kde sa nachádza Kostol svätého Michala a stará budova magistrátu. Zaujímavý je aj kontrast starých, historických budov, so starými, funkcionalistickými budovami pasáže Jalta.

Kostol sv. Michala na Dominikánskom námestí

Medzi budovou magistrátu a pasážou Jalta prechádza nenápadná ulička Panenská, ktorou sa dostanete pred Hotel International, využiť však môžete ešte menej nápadný podchod skrz budovu magistrátu. Tento okruh končí tam kde začínal, na Husovej ulici a ako príjemný typ na záver tohto článku odporúčam návštevu MusicLabu v zadnej časti Hudobnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení, na Opletalovej ulici. Pripravia vám rezané pivo presne tak, ako rezané má vyzerať.

Rezané pivo v priestoroch JAMU

Klíčová slova: Brno, bazilika, ulice, kostol, centrum, Petrov

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.