19.03.2020 12:28


Jihomoravští obyvatelé se nových silnic jen tak nedočkají

Autor: Karolína Lundová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Opravy silnic i jejich nová výstavba trápí obyvatele i zastupitele Jihomoravského kraje. Na desátém ročníku Setkání u kulatého stolu se sešli zastupitelé měst i obcí, aby řešili aktuální dopravní problémy kraje. K hlavním tématům patřily právě opravy stávajících silnic a mostů, či výstavba nových. Řešila se také otázka prevence a represe.

Zastupitelé měst a obcí na Setkání u kulatého stolu (Foto: Karolína Lundová)

Brno - Jižní Morava si na nové silnice bude muset počkat. Problémem je podle Tomáše Vyhlídala z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) to, že v minulých obdobích se mosty a silnice nestavěly tak, jak měly. „V dnešní době se tedy musí řešit rekonstrukce stávajících komunikací místo toho, aby se realizovaly nové," konstatoval šéf úseku výstavby silnic ŘSD Vyhlídal. Plány nových silnic, opravy mostů nebo prevence kriminality, to vše se řešilo na desátém Setkání u kulatého stolu na téma Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci Jihomoravského kraje. Při této příležitosti se sešli zastupitelé měst i obcí Jihomoravského kraje, aby diskutovali nad aktuálními dopravními problémy. 

Tyto záležitosti netíží pouze zastupitele, ale život ztěžují především veřejnosti. Podle studenta Pavla Jurana je automobilová doprava v Brně dlouhodobě značně komplikovaná a plánované projekty se mnohdy protáhnou řádově o měsíce. „Velkou nevýhodu vidím v absenci městského okruhu, který by odlehčil dopravu v centru města. Kraj ani město podle mě v otázce dopravy neodvedly dobrou práci,“ řekl Juran.  

Jihomoravský kraj se chystá investovat do infrastruktury a vytvářet tak chytrou a bezpečnou dopravu. Podle jihomoravského náměstka hejtmana Romana Hanáka to není úplně jednoduché. Kraj naráží na největší problém, a tím jsou peníze. Hlavním zdrojem jsou dotace. „Toto období budeme pracovat se třemi miliardami. Tyto peníze pochází z 85 procent z dotací,“ zmínil Hanák. Pro představu, v dalším plánovacím období je stát připraven do dopravy vložit čtyři miliardy.

Jihomoravský kraj má ve správě čtyři tisíce kilometrů silnic a téměř tisíc pět set mostů. „Zatím ještě nevím, na co dotační peníze budeme moci použít. Nutná je oprava mostů, jelikož se stalo, že na některých místech mosty prostě spadly. Kontroloři jsou nyní striktnější a vyžadují opravy častěji,“ dodal Hanák. 

Při jednání padla také otázka spojená s prevencí a represí. Podle místopředsedy firmy pro dopravní systémy Michala Sedláka je prevence spojená s represí nejvýhodnějším způsobem pro zklidnění dopravy. „Řidiči reagují, když před sebou vidí číslo. Nicméně časem se tato reakce začala zmenšovat,“ řekl Sedlák. Řidiči zjistili, že i když radar ukazuje překroční rychlosti, pokuta nepřijde. „Nápis zpomalte, nebo pozor děti, už nezabírá. Zkusili jsme ukázat číslo registrační značky,“ pokračoval Sedlák. Těchto zařízení jsou na území Česka instalovány stovky a jejich úspěšnost dosahuje 80 procent. Tento model má i represivní složku. Společně s naměřenou rychlostí se uloží také registrační značka a v případě překročení rychlosti odešle data k represivnímu zpracování. „Řidiči pokutu zaplatí a příště už si dají pozor. Tudíž represe je zároveň prevence,“ dodal Sedlák.

„V dnešní době se tedy musí řešit rekonstrukce stávajících komunikací místo toho, aby se realizovaly nové,“ konstatoval šéf úseku výstavby silnic ŘSD Vyhlídal.

Klíčová slova: Jihomoravský kraj, doprava, opravy, výstavba, prevence

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.