12.05.2018 20:40


Je nutné apelovat především na čistotnost studentů, reaguje na výskyt hmyzu manažerka kolejí

Autor: Kateřina Večeřová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Na studentských kolejích ve Sladkého ulici na brněnském Komárově studenti v dubnu nahlásili nález švába. Redakce STISKu se zeptala manažerky provozu ubytovacích služeb Jany Hradilové, jak se výskyt řešil a jak k podobné problematice přistupují. Hradilová naznačila, že problém leží především na straně studentů.

                         

Brno - Na brněnských kolejích ve Sladkého ulici na Komárově se pátého dubna vyskytl šváb. Redakce STISKu se na událost a postup při podobných událostech zeptala manažerky provozu ubytovacích služeb Jany Hradilové.

Jakým způsobem jste řešili výskyt švába?

Co se týká o výskyt švábů v koleji Sladkého, jednalo se o jeden, navíc nepodložený výskyt rusa domácího začátkem dubna. Jeden student nahlásil výskyt tohoto hmyzu na pokoji. Na pokoji byl umístěn lapač odborné firmy, žádný hmyz se však v lapači nezachytil, také následná prohlídka odbornou firmou nenašla žádný hmyz.

Jak se jmenuje firma, která měla na starost odhmyzování, resp. desinsekci a desinfekci?

Firma, která na komárovských kolejí Sladkého provádí desinsekci a desinfekci se jmenuje F.A.D. s.r.o.

Řekli jste o tomto problému ostatním studentům žijícím na těchto kolejích?

Student, který výskyt ohlásil, se již poté neozval. Nechápu tudíž, o čem bychom měli studenty informovat. Pokud se na některých dalších pokojích hmyz vyskytl, tak nás studenti o tom neinformovali, tudíž jsme na situaci nemohli reagovat.

Potýká se Správa kolejí a menz s podobným problémem často?

Ve všech budovách kolejí se jednou ročně provádí pravidelná desinfekce a desinfekce. Samozřejmě, že občas se v kolejích nějaký hmyz vyskytne, jako v každé domácnosti, ale ve většině případů se jedná buď o nedodržení hygieny ze strany studentů. Například, že studenti někde nechají zbytky jídla, nepořádek v pokojích a kuchyňkách, nebo si občas něco dovezou v zavazadle. V tomto případě se jedná například o štěnici, která se do zavazadla mohla dostat ve veřejné dopravě nebo v jiném ubytovacím zařízení. Student je povinen nás o tomto problému co nejdříve informovat, my situaci ihned samozřejmě řešíme, neboť by mohlo hrozit rozšíření výskytu tohoto hmyzu.

Mají studenti nařízené nějaké preventivní opatření, například zákaz skladování jídla v konkrétních prostorách?  

Pokyny a upozornění na nutnost dodržování hygienických předpisů jsou součástí ubytovacího řádu. Z mého pohledu je především potřeba apelovat na studenty, aby dodržovali hygienické předpisy, uklízeli, nenechávali nikde zbytky jídla a špinavé nádobí a veškeré problémy ihned hlásili nejlépe vedoucí příslušného ubytovacího provozu.

Klíčová slova: SKM, studentské koleje, výskyt švába

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.