01.04.2018 14:34


Je dôležité, aby ľudia o svojom meste boli informovaní, menej tak uveria dezinformáciam, hovorí vedúci projektu Data Brno Jan Zvara

Autor: Kristián Xavér Kirnág | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Počet pohybov lietadiel, alebo priemerná mzda podľa vzdelania. Tieto a mnoho viac štatistík nedávno mesto Brno sprístupnilo obyvateľom na portáli data.brno.cz. Stránka má za úlohu informovať obyvateľov Brna o ich meste prostredníctvom rôznych grafov či aplikácií. Vedúceho Oddelenia dát, analýz a evaluácií Jana Zvaru sme oslovili, aby nám o Data Brno povedal viac.

Brno- Nedávno spustený portál data.brno.cz informuje nielen obyvateľov Brna o rôznych štatisktikách a dátach, ktoré sa týkajú Brna. Kategórie ako napríklad Doprava, Vzdelanie či Zdravie a životné prostredie poskytujú návštevníkom zaujímavé informácie ohľadom mesta, v ktorom žijú. Kontaktovali sme vedúceho Oddelenia dát, analýz a evaluácií Jana Zvaru, s ktorým sme hovorili o projekte Data Brno, o tom ako dáta získavajú, alebo o tom, prečo sú tieto informácie pre verejnosť dôležité.

 Jan Zvara

Jan Zvara je brnenským rodákom. Absolvoval štúdium Regionální geografie a regionálního rozvoje na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Už pri štúdiu v roku 2006 nastúpil do Kancelárie stratégie mesta pri Magistrátu mesta Brna, kde mal na starosť správu dát a ich interpretáciu. Od roku 2017 je na Magistrátu mesta Brna vedúcim novo založeného Oddelenia dát, analýz a evakuácií.

Ktorý je podľa vás najzaujímavejší graf alebo štatistika na Data Brno?

Na to je ťažké odpovedať, mne ako geografovi sa páči napríklad aplikácia pohybu obyvateľov na základe dát mobilných operátorov, alebo graf počtu cudzincov žijúcich v Brne. Ale v skutočnosti je tých zaujímavosti toľko, že si vyberie každý.

Pohyb obyvateľov na základe dát mobilného operátora
 

Ako dlho vznikal tento projekt?

O projekte v tejto podobe sa začalo uvažovať pred rokom, avšak mnoho podkladov a databáz už existovalo predtým. My sme jen všetko spojili do jedného miesta a snažili sa o atraktívne pojatie.

 

Odkiaľ a ako zbierate dáta?

Dáta zbierame sami, úzko spolupracujeme z Českým štatistickým úradom, alebo ich získavame od akademickej či súkromnej sféry. Všetky ostatné subjekty veľmi ochotne spolupracujú a sú rovnako ako my nadšené, čo ma veľmi teší. Mnoho dát je k dispozícii zdarma, čo je skvelé.

 Data Brno je rozdelené do viacerých kategórií

Ako dlho trvá, kým sa tieto dáta spracujú a môžete ich prezentovať verejnosti?

V súčasnosti sa jedná o hodiny, alebo dni. Prostriedkov, ktorými je možné dáta spracovávať a interpretovať je dnes mnoho. A k tomu máme v tíme šikovných a nadšených členov, ktorí si poradia s   nezvyklými úlohami.

 

Spolupracujete s európskym projektom Ruggedised. V čom táto spolupráca spočíva?

Jedná sa o projekt H2020, ktorý je zameraný na problematiku brownfields (pozemok či budova, ktorá je nedostatočne využívaná, pozn. redaktora) a v skratke je hlavným cieľom vybudovať v Brne tzv. smart štvrť. To je územie, kde sa testujú moderné technológie a prístupy. Zatiaľ je pro tuto výzvu vytipovaná oblasť Špitálky, kde momentálne hospodária Teplárne Brno.

 Brownfields v Brne

Ktorá kategória dát bola najťažšia na zber a spracovanie?

Všeobecne nám veľmi chýba prístup k anonymným dátam z registra obyvateľstva. Bez tohoto prístupu sa dostávame k dôležitým dátam so značným oneskorením. Inak, so spracovaním dát problém nie je, pokiaľ sú dodávané v strojovo čitateľných formátoch. Na začiatku sme presne nevedeli, ako zbierať dáta od mobilných operátorov, teraz už vieme ako dáta dopytovať a ako s nimi pracovať. Výzva do budúcna je získanie dát od Google, ktorý zbiera jedinečné informácie zo smartphonov.

 Data Brno poskytuje mnoho rozličných grafov

Odkiaľ máte na tento projekt financie?

Projekt je platený z rozpočtu mesta, niektoré dáta boli nakúpené z fondov EU. Celkovú sumu je možné len ťažko vyčísliť, pretože do projektu vstupuje mnoho technológií, ktoré už v Brne boli zakúpené a používané. Avšak samotný projekt datawebu sa pohybuje len v desiatkach tisíc.

 

Koľko ľudí a oddelení pracovali na tomto projekte?

Na tvorbe datawebu sa podieľali dve oddelenia. Oddelenie dát, analýz a evaluácií má okrem mňa ďalších štyroch členov (geograf, kartograf, sociológ a evaluátor). Oddelenie GIS (Geografický informačný systém, pozn. redaktora)  z odboru mestskej informatiky zase dodáva GIS aplikácie.

 Cudzinci v Brne podľa krajiny pôvodu

Aké znalosti sú potrebné pre spracovanie a evaluáciu dát?

Ku spracovaniu dát človek potrebuje pracovať s tabuľkovými editormi a databázami, pre vizualizáciu dát používame okrem grafických programov i špecializované programy. Pre zobrazovanie grafov používame online nástroje DATAMATIC. 


Viete, ktorá štatistika bola najviac zobrazená? Čo obyvateľov Brna najviac zaujíma? 

Najviac zaujíma návštevníkov stránka s aplikáciami. Čo sa dát týka, záujem je o dáta mobilných operátorov a dáta o doprave. Za mesiac taktiež budeme vydávať novú Správu o stave mesta, ktorá vyšla už minulý rok a mala veľký úspech.

 

Myslíte, že zverejnenie dát, ako je napríklad spotreba vody, podnieti ľudí, aby sa správali ekologickejšie?

Na to nedokážem odpovedať, ale vnímam ako dôležité, aby ľudia o svojom meste vedeli informácie tohoto typu. Je to kľúčové, či v Brne klesá počet obyvateľov, pribúda počet áut, alebo sa zlepšuje kvalita života. Ľudia potom nepodliehajú tak ľahko dezinformáciám, ktorých šírenie je dnes veľmi časté.

 Spotreba vody v Brne

Aký je cieľ tohto projektu?

Hlavným cieľom projektu je ľuďom poskytnúť dáta o meste z jedného miesta. Na tomto cieli budeme ďalej pracovať a rozvíjať ho. Dát je dnes všade mnoho, ale málo kto má čas ich vyhodnocovať. Túto službu chceme verejnosti poskytnúť.

Klíčová slova: Brno, dáta, štatistiky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.