03.03.2018 10:50


Jak studenti mění Brno: Město navazuje spolupráci s univerzitami

Autor: Maryia Tkach | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Brno rozvíjí spolupráci se studenty a zapojuje je do řešení různých problémů. Studenti mají možnost měnit město zevnitř pomocí soutěží, veřejných projektů a konferencí. Příležitostí se chopili studenti z pěti brněnských univerzit, kteří se už teď podílí na inovování města. Veřejnost může ocenit práce studentů v Urban centru, kde bude do 23. března zpřístupněna výstava jejich návrhů.

Brno - Novou strategii městská rada přijala minulý rok v prosinci. Na pomoc s plánováním rozvoje města si přizvala studenty, pro které je to příležitost vyzkoušet si své síly a dovednosti. „Tvorbu strategie jsme maximálně otevřeli, aby se mohli zapojit všichni. Lidé můžou předkládat své podněty a navrhovat hodnoty, o které se město při svém plánování bude opírat,“ uvedl náměstek primátora Jaroslav Kacer. Svoji novou strategii rada města pojmenovala Brno2050, stanovuje si totiž výzvy až na třicet let dopředu. 

Nová strategie je jedno z největších témat diskuzí. „Strategie Brno2050 je aktivně tvořena právě ve spolupráci s univerzitami, ale také s podnikateli a neziskovými organizacemi,“ řekla specialistka spolupráce s univerzitami Romana Jalůvková. „Spolupracujeme také se studentskými spolky, například s BEST Brno nebo Studentským Brnem. Obě tyto iniciativy vzešly od samotných studentů,“ komentovala Jalůvková. 

Studenti se svými nápady můžou přicházet buď jako aktivisté spolkových organizací nebo individuálně oslovit specialistku z Oddělení spolupráce a rozvoje města. „Není problém mne přímo oslovit s konkrétní nabídkou či nápadem, může z toho vzniknout další úspěšný projekt,“ vysvětlila Romana Jalůvková. Spolupráce s univerzitami probíhá také na bázi spolupráce s výzkumníky a vědci. 

Iniciativa měnit město nezůstává jenom na stráně magistrátu. Příkladem je projekt Studentské Brno v čele s jeho ambasadorem Michalem Hořínkem. Hlavním cílem projektu je řešit problémy a nápady studentů v Brně. „Problém byl v tom, že studenti posílali své nápady přímo na vedení města, ale nikdo nevěděl, kdo za nimi stojí. Město nemělo jistotu, jestli své úspěšné nápady studenti zvládnout dotáhnout dokonce. Proto vznikl prostor pro Studentské Brno, jež je jakýmsi hromosvodem pro vzájemnou spolupráci obou stran,“ vysvětlil ambasador brněnských studentů. Své návrhy jednotlivci můžou posílat e-mailem nebo vyplněním speciálního formuláře na webu.


Studentský projekt se podílel i na tvorbě nové brněnské strategie. „Do oficiálních jednání jsme přinášeli hlavně spolupráci studentů, akademiků a města. Nejvíc jsme ale na celé strategii ocenili způsob jejího vytváření, kde se zapojilo obrovské množství osobností z různými zkušenostmi a vědomostmi,“ doplnil Michal Hořínek.

Praktické řešení problémů a následné diskuze s odborníky předpokládá i studentská soutěž Muniss, jejímž úkolem je spojit studenty do týmů, ve kterých soutěžící pracují na návrzích dvou lokalit – Špitálky a Kraví hory. Tato soutěž navíc vznikla ve spolupráci s Bratislavou a Slovenskou technickou univerzitou. Vítězný studentský tým získá odměnu čtyřicet tisíc korun. 

Pro veřejnost je v brněnském Urban centru připravena výstava, kde se lidé mohou podívat na výsledky soutěže a další studentské návrhy.

Klíčová slova: BRNO2050, univerzita, studenti, spolupráce, Studentské Brno

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.