09.05.2011 11:01


Jak jsem se honila za chlapama... rektorem a děkanem!

Autor: Martina Němečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

V mé chatrné dlouhodobé paměti mi zůstala i přes veškerý odpor poučka, že vždy mám v žurnalistické profesi používat dva zdroje. S postupem času honby za rektorem, děkanem a jinými pohlaváry jsem se naučila, že dva zdroje bych měla používat i v reálném životě.

První chybou bylo, že jsem si nezjistila, co bude obnášet projekt Rektor 2011: Kandidáti veřejně. Už email od naší editorky nás měl upozornit, že to nebude jen takový klidný projekt, kde se všichni uklidíme a budeme šťastní, hlavně ať nemusíme vymýšlet témata do Stisku. Omyl, první úkol - rešerše. A že rešerše znamenala takovou tu opravdovou rešerši, jsme zjistili, až když nám ji editorka vrátila k přepracování. S heslem: Hlavně na kandidáty hledejte špínu, jsem se brodila džunglí drbů, bulvárních mokřadů a pokoutní šeptandy. Po napsání rešerše jsem měla pocit, že jsem jako zdroj použila i kolejní záchod.Martina Němečková

Pak nastaly menší i větší problémy, ale ten opravdu kolosální byla volba děkana. Už první článek, kdy jsem čerpala ze dvou zdrojů, byl naprosto strhán kritikou. První zdroj editorka a její špatné informace, druhý zdroj - pozvánka na fakultních stránkách a její nejasné informace. Výsledek? Článek paskvil a výhružný email od kandidáta na děkana. Uznávám, nebyl výhružný, ale mně hrůzu docela naháněl.

Dalším omylem byla aktualita o konečné volbě děkana. S informací, že se volba bude konat ve dvě hodiny v aule, jsem suverénně vkročila před druhou do auly, sedla si a čekala zázraky. Zázrak se skutečně odehrál, v aule se odehrávala bloková výuka jakéhosi předmětu do půl šesté. S pocitem, že moje aktualita musí postihnout všechny okamžiky volby, jsem hned běžela zjistit  k počítači zjistit, kde se proklamovaná volba má konat. Na fakultních stránkách pusto a prázdno, na univerzitních taktéž. Vyšší moc mi však seslala Facebook. Na jeho stránkách zjišťuji, kde se volba má konat. S vypláznutým jazykem doběhnu na místo. Všichni ale vycházejí ven. Moje slepičí hlavička nepozná léčku a vleze do místnosti nevrle vyhlížejících akademiků. Stihnu závěrečnou větu děkana Rabušice, něco ve smyslu, že nový děkan snad bude dobrým nástupcem a dobře povede fakultu. Volba je u konce. Všichni v tahu, fotky nemám. Informace zjišťuji od redaktorky z rádia R. Nejdřív se mi chce umřít, ale ze získaných informací nakonec aktualitu odešlu.

Nakonec mi po všech volbách začaly mé průšvihy a omyly chybět. Příště se určitě někam zase dobrovolně přihlásím. Třeba rovnou do armády, podle dostupných zdrojů je to tam velmi příjemné!

Klíčová slova: rektor, děkan, dva zdroje

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.