20.11.2017 23:52


Hodnotíme projekt jako velice úspěšný, říká o Rapid Re-Housing zastupitel Freund

Autor: Saskie Burešová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Projekt Rapid Re-Housing přináší první výsledky. A jsou pozitivní. Magistrát města Brna s pomocí organizace IQ Roma servis zprostředkoval padesáti sociálně slabším rodinám ubytování. Ty se v drtivé většině snaží své povinnosti plnit. Šest dětí se vrátilo z ústavní péče zpět do rodiny a jedenáct začalo chodit do školek. Zástupci projektu získali za tento projekt vedoucí k ukončení bezdomovectví dokonce evropské ocenění. 

Předání ocenění

BRNO – Rapid Re-Housing neboli bydlení především je projekt, na kterém spolupracuje Magistrát města Brna, nevládní organizace IQ Roma servis, vědecký tým z Ostravské univerzity a Masarykova univerzita v Brně za finanční podpory Evropského sociálního fondu. Jedná se o experiment, který testuje, zda je přístup bydlení především vhodný způsob řešení bytové nouze rodin v České republice.

V dubnu 2016 se v Brně uskutečnil registrační týden pro rodiny s dětmi v bytové nouzi. Zjištěno bylo celkem 421 rodin, které žijí v soukromých ubytovnách, azylových domech či v jiné formě bytové nouze. Kvůli nevyhovujícím bytovým podmínkám byly řadě rodin odebrané děti do ústavní péče. Město Brno pronajímá 29 000 bytů. Pro potřeby experimentu vyčlenilo 50 z nich, do kterých se od září 2016 do května 2017 nastěhovalo 50 ze 421 rodin. Rodiny byly vybírány náhodným losem v loterii sociální a zdravotní komise Rady města Brna.

„Brněnský magistrát působí jako hlavní řešitel projekt. Prověřuje, zda je nejlepším řešením, aby za ukončení bytové nouze a další integraci svých marginalizovaných občanů zodpovídala samospráva v partnerství s místními subjekty,“ informuje Platforma pro sociální bydlení.

Projekt je založen na porovnávání, které provádí Ostravská univerzita. „Kontrolní skupina, vůči které je měřen dopad projektu, je složena z dalších 100 náhodně vybraných rodin, které byly taktéž v bytové nouzi,“ uvádí Platforma pro sociální bydlení. Obě pozorované skupiny jsou dotazovány na počátku projektu a pak dále po šesti a dvanácti měsících pozorování.

Jednou z podmínek pro získání bytu jsou pravidelné návštěvy u sociálního pracovníka. To zajišťuje organizace IQ Roma servis. „Jednou týdně do rodiny dochází náš pracovník, který klientům pomáhá řešit případné problémy jako jsou například sousedské neshody, hledání zaměstnání či řešení dluhů,“ říká koordinátor projektu z organizace IQ Roma servis Adam Fialík.

„Momentálně hodnotíme projekt jako velice úspěšný. U drtivé většiny rodin prodloužili nájemci smlouvu, což je pro nás důležitý ukazatel úspěšnosti projektu,“ vysvětluje Fialík. Ke stejnému závěru dochází i brněnský zastupitel Martin Freund, který dodává, že k prodloužení dochází v případě, že nebyla porušena nájemní smlouva a rodina nedluží na nájemném.

Podle prvních výsledků některé rodiny zaznamenávají prokazatelné zlepšení. Dětem se zlepšují studijní výsledky. „V sedmi rodinách si rodiče našli zaměstnání, šest dětí se vrátilo z ústavní péče do své rodiny, dále pak začalo 11 dětí předškolní vzdělávání. To je prozatím slušný výsledek,“ okomentoval momentální úspěšnost projektu Freund. Zároveň dodává, že hlavním úkolem projektu je zprostředkovat rodinám bydlení a pomoci jim ho udržet. „Když je uspokojena tato základní potřeba, zvládnou si rodiny většinou ostatní záležitosti obstarat samy,“ uzavírá Freund.

Vyhodnocení projektu po šestiměsíčním dotazování budou k dispozici v prosinci tohoto roku. Výsledky po roce pozorování se očekávají v létě 2018. V říjnu dostali zástupci projektu Evropskou cenu RegioStar za nejlepší projekt v Evropě ukončující bezdomovectví rodin s dětmi.

Klíčová slova: Rapid Re-Housing, Brno, IQ Roma servis

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.