09.10.2013 13:15


Historik Michal Konečný: Lidé už nezavírají oči před nepříjemnou historií

Autor: Jakub Šustr | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Historici Alexandr Brummer a Michal Konečný napsali netradiční turistický průvodce po brněnských místech spojených s nacismem, který se jmenuje Brno nacistické. Kniha vyšla letos v květnu a je velmi úspěšná. Ale Brno nacistické je také název komentované výpravy po místech, které zde autoři popisují. Stejný ohlas, jakého dosáhla tato publikace, mají i navazující prohlídky.

Autor: Jakub Šustr

Brno – První výprava nacistickým Brnem se uskutečnila v září. Organizátoři se setkali s mimořádným zájmem a pro spoustu lidí nebylo v první exkurzi místo. I proto se rozhodli tuto úspěšnou procházku včera zopakovat. Návštěníci se ale tentokrát museli registrovat prostřednictvím e-mailu. Michal Konečný, jeden z autorů knihy Brno nacistické, včera výpravu vedl a zapáleně informoval obecenstvo o brněnském holocaustu. Výprava začala před radnicí, kde v březnu roku 1939 promlouval Adolf Hitler k brněnským Němcům z balkonu radnice, a končila na pátem nástupišti hlavního nádraží, odkud nacisté odváželi Židy do Terezína.

Na dnešní akci dorazilo kolem sedmdesáti lidí. Jste s tak vysokou návštěvností spokojený?
Já myslím, že je to určitě úspěch. Na první komentované procházce bylo lidí osmdesát, dneska sedmdesát; jsem opravdu spokojený.

Všiml jsem si, že ve vašem početném publiku převažují mladí lidé...
To mě přirozeně těší, že mají zájem o historii. Také to podle mne něco vypovídá o probouzející se občanské společnosti a o tom, že lidé přestávají zavírat oči před nepříjemnými historickými fakty.

Letos na jaře vyšla kniha Brno nacistické. Byl o ni mimořádný zájem, první vydání je už vyprodané a kniha se musí dotisknout. Je to pro vás, jako spoluautora knihy, největší satisfakce?
Těžko říci. Já jsem samozřejmě rád, že se kniha dobře prodává a že se lidé o tuto problematiku zajímají. Velký prostor je v knize věnován holocaustu, ale nikoliv pouze jemu. Chtěl jsem, aby kniha vyprovokovala veřejnou diskuzi o naší minulosti, tak jako se vede podobná diskuze prostřednictvím různých knih například v Německu.

Myslíte si tedy, že stále nejsme s minulostí vyrovnaní?
Rozhodně nejsme. Náš přístup k Romům a obecně alibistický přístup k minulosti to jednoznačně potvrzuje.

Jak se pokoušíte tento přístup veřejnosti k vlastní minulosti měnit?
Rád bych i nadále pokračoval v těchto procházkách i přednáškách. Nedávno jsem vydal edici historických pramenů k dějinám holocaustu Židů a Romů v soudním okrese Tišnov. Rád bych pokračoval i v odhalování některých konkrétních příběhů v Brně.

Máte v plánu i nadále psát knihy s historickou tematikou?
Po Brně nacistickém by měla vzniknout kniha, která nejspíš bude stejného formátu, tedy půjde o turistického průvodce po historických místech spjatých s určitou epochou. Velice snadno se nabízí padesátá léta, a proto je pracovní název Brno budovatelské. Měl by to být průvodce po místech represe a po institucích Brna padesátých let.

Jak vás napadlo uspořádat tyto komentované procházky po místech, které popisujete v knize?
Ten nápad vzešel z popudu Tomáše Mozgy, který je předsedou Spolku absolventů Masarykovy univerzity a který dlouhodobě pořádá různé komentované procházky. Jsou to výpravy zaměřené na architekturu, kavárny a nyní v programu přibyla výprava za brněnskou architekturou devatenáctého století. Procházka s názvem Brno nacistické tedy zapadá do těchto ostatních prohlídek pořádaných Spolkem absolventů Masarykovy univerzity.

Proč se zabýváte právě holocaustem? 
Prvním impulsem byl Leo Eitinger, který se v roce 1912 narodil v Lomnici, kde teď působím i já. Eitinger přežil hrůzy holocaustu a poté se stal významným norským psychiatrem. Když jsme se společně s Nory snažili napsat jeho životopis, narazili jsme na jeho československé osudy. Setkání s holocaustem a s konkrétními jmény, nikoli se statistickými čísly, bylo natolik šokující, že mě přimělo zabývat se těmito událostmi hlouběji. Ačkoliv jsem historik, studuji dějiny umění a profesně se tedy zabývám jinou epochou.

Nechystáte se napsat historickou knihu o odsunu Němců? Mám pocit, že tato problematika je v myslích Čechů stále živá.
Naprosto s vámi souhlasím. Ovšem na takové téma je nutné se velmi dobře připravit. Přestože je to politická a veřejně exponovaná otázka, doposud není dostatečně reflektovaná v obecném povědomí a v odborném tisku. Podívejte se třeba na to, kolik existuje nesrovnalostí v případu pochodu Němců z Brna do Pohořelic. Prameny se liší například v počtu obětí. Nejdřív nebyly oběti žádné, potom jich byly stovky až tisíce. Je to velmi komplikované a knihy jsou závislé na stupni rozpracovanosti těchto jednotlivých příběhů. Zde není v našich silách provést výzkum, spíše by se mělo vycházet z literatury, z článků a upravit pouze drobné nesrovnalosti.

Jaké je podle vás nejhrozivější brněnské místo spojené s holocaustem?
Nejcitlivěji na mne působí pogrom v kavárně Espalande, který se stal v srpnu 1939. Při této události je totiž doložený jednoznačný podíl československého obyvatelstva na perzekuci židů. V kontextu brněnského holocaustu je to zásadní místo a proto by poblíž Janáčkova divadla měl stát pomník připomínající, že nejenom Němci, ale i Češi jsou vinni holocaustem. Na rozdíl od jiných států existuje jen málo příkladů, kdy jsme se o Židy postarali, kdy jsme je ukrývali a pomáhali jim. Nic takového není v podstatě doloženo.

Klíčová slova: holocaust, Brno, nacisté, Brno nacistické, kniha, exkurze

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.