09.04.2017 14:07


Fotoreportáž: Přes sto padesát dětských studentů zaplnilo učebny Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

Autor: Markéta Sulková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Sobotního programu dětské univerzity MjUNI na lékařské fakultě se letos zúčastnilo celkem 169 dětí. Mohly si vybrat z několika tematických okruhů podle svého zájmu, od první pomoci po infekční onemocnění. Projekt MjUNI pořádá Masarykova univerzita napříč všemi fakultami, zatím jen s výjimkou Fakulty sportovních studií.

Brno – Děti ve věku od devíti do čtrnácti let zaplnily v sobotu dopoledne několik učeben Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Zúčastnily se letošní předposlední výuky dětské univerzity MjUNI. Ze 170 přihlášených mladých studentů jich na fakultu nakonec přišlo 169. Po programu na přírodovědecké fakultě, kde organizátoři uspořádají příští měsíc poslední výuku letošního ročníku, už děti a jejich doprovod čeká jen předání diplomů na slavnostní promoci v červnu.

Většina účastníků MjUNI pochází z Jihomoravského kraje. „Máme zde ale i děti z Karlových Varů, Českých Budějovic nebo Havířova. Rodiče do projektu vkládají hodně energie tím, že děti jednou za měsíc vozí do Brna,“ uvedla hlavní organizátorka MjUNI Lenka Jaskowiecová.

Organizátoři přiblížili dětem obory i pomocí lékařského vybavení.

Organizátoři přiblížili dětem obory i pomocí lékařského vybavení. Pláště, roušky a rukavice si studenti oblékli přímo na přednášce. „Rodiče si pochvalují, že s dětmi zacházíme jako s dospělými,“ vysvětlila Jaskowiecová.

Zdravotníci z nemocnice u sv. Anny v Brně dětem předvedli, jak provádět první pomoc. Foto: Markéta Sulková

Zdravotníci z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně předali dětem své zkušenosti. Předvedli jim, jak člověku poskytnout první pomoc.

V tematickém okruhu s názvem Ebola se studenti seznámili s infekčními nemocemi. Foto: Markéta Sulková

V tematickém okruhu s názvem Ebola se studenti seznámili s infekčními nemocemi. Organizátoři projektu si kladou za cíl po dobu dvou semestrů školákům i rodičům předvést, co jednotlivé fakulty vlastně nabízí, a podnítit v možných budoucích studentech zájem o představované obory.

Při hře děti zkoušely rychlost vlastních reflexů a pozornost. Foto: Markéta Sulková

Při hře děti zkoušely rychlost vlastních reflexů a pozornost. Účastníci ve skupině Cestou do vesmíru tak ve zjednodušené verzi fyzických testů zjistili, jaké schopnosti musí mít astronauti.

V tekutině připomínající krev hledali odvážlivci obrázky zvířat, která přenášejí infekční onemocnění. Foto: Markéta Sulková

V tekutině připomínající krev hledali odvážlivci obrázky zvířat, která přenášejí infekční onemocnění.

Vedoucí přednášky ukázali na samotných studentech, jak zastavit proudění krve v tepně a zpomalit tak krvácení.

Krvi se věnovali i studenti v další skupině. Zde ovšem organizátoři přivítali jen děti ve věku od dvanácti let výše, jelikož pro ně připravili odbornější přednášku. Na samotných studentech také předvedli, jak zastavit proudění krve v tepně a zpomalit tak krvácení.

Studenti si namíchali vlastní vzorky limonád.

Studenti si namíchali vlastní vzorky limonád. Na nich organizátoři názorně ukázali, kolik cukru podobné limonády běžně obsahují. Vypít je studenti nesměli, namíchané vzorky obsahovaly mimo cukr i další látky jako například kyseliny.

Zdravotníci ukázali dětem i způsob, jak dostat zraněného do stabilizované polohy.

Zdravotníci ukázali dětem i způsob, jak dostat zraněného do stabilizované polohy. „Syn se chtěl na univerzitu přihlásit, aby se dozvěděl něco nového nad rámec školy. Je velmi zvídavý a ve škole už mu to nestačí,“ řekl otec jednoho z účastníků Zdeněk Provazník.

Aby napodobili postupy výroby léčiv, uložili zdravotníci dětem namíchat správný odstín roztoku použitím tří základních barev. Foto: Markéta Sulková

Aby napodobili postupy výroby léčiv, uložili zdravotníci dětem úkol namíchat správný odstín roztoku použitím tří základních barev. „Dnes se mi tady nejvíce líbilo míchání limonád. Ale zatím byla podle mě nejlepší přírodovědecká fakulta. Tam měli pokusy s teplem a teplotou,“ porovnal programy fakult účastník Matěj Walek.

Organizátoři připravili program i pro rodiče, kteří se rozhodli počkat na své děti dvě hodiny na fakultě. Foto: Markéta Sulková
Organizátoři připravili program i pro rodiče, kteří se rozhodli počkat na své děti na fakultě. Mohli zhlédnout přednášku o zdravé stravě. „Děti nemají prozatím možnost absolvovat druhý ročník, takže se snažíme spíše program zachovat a vylepšovat ho. Některá témata proto zůstala i z minulých ročníků,“ dodala Jaskowiecová. Úspěšní studenti, kteří se zúčastnili nejméně poloviny z celkem devíti výukových dnů včetně imatrikulace a promoce, dostanou v červnu absolventský diplom.

Klíčová slova: MjUNI, Masarykova univerzita, dětská univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.