27.03.2016 21:00


Epidémia plagiátorstva má stále veľa obetí

Autor: Matúš Pačinda | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

So vstupom na akademickú pôdu pre študentov končia chvíle bezhlavého používania klávesových skratiek ctrl+c/v a začína sa pre nich obdobie, v ktorom sa bez citačných noriem, úvodzoviek či poznámok pod čiarou len tak nezaobídu. Plagiátorstvo je na univerzitách závažným priestupkom, za ktorý hrozí bezpodmienečné vylúčenie či dokonca odobratie vysokoškolského titulu. Preto je dôležité si hneď na začiatku štúdia osvojiť zásady správnej akademickej praxe.

Ilustrační foto (Foto: Matúš Pačinda)

Prístup k informáciám akéhokoľvek druhu je dnes oveľa jednoduchší ako v minulosti. Internet je veľkou spleťou neprehľadne usporiadaných údajov, ktoré môžu autorovi akademického textu v konečnom dôsledku viac uškodiť ako pomôcť. Za podvod sa totiž považuje aj použitie informácie, ktorej zdroj nedokážeme dohľadať.

Informačný boom v posledných dvoch desaťročiach má preto značný podiel na epidémii plagiátorstva, ktorú zatiaľ žiadny liek nedokáže vyliečiť úplne. Súčasný trend nemožno pripisovať len akémusi úpadku morálnych a etických zásad dnešnej generácie študentov, keďže mnohí z nich často uprednostňujú internetové zdroje len čisto z pragmatických dôvodov. Ani v takomto prípade však netreba zabúdať na dodržiavanie pravidiel pri citovaní cudzích zdrojov.

Je nutné si uvedomiť, že za plagiátorstvo sa nepovažuje len vydávanie a napodobovanie cudzej myšlienky za svoju vlastnú, ale taktiež nepresné či chybné citovanie použitých zdrojov. V súčasnosti sa jednotlivé krajiny snažia proti akademickým podvodom bojovať rôznymi spôsobmi. Napríklad Poľsko má až štyri funkčné systémy na kontrolu študentských textov a všetky univerzity majú povinnosť takéto softvéry používať. Okrem toho v krajine existuje aj prísny trestný zákon proti porušovaniu autorských práv v akademickej sfére.

V Českej republike je zverejňovanie záverečných prác povinnosťou, vďaka čomu vzniklo niekoľko prepojených databáz na porovnávanie dokumentov. Naopak Slovensko v politike plagiátorstva mierne zaostáva a na mnohých univerzitách sa doposiaľ žiadny kontrolný systém nepoužíva. Vlastné myšlienky už takpovediac nie sú dostatočne ,,in“, a preto je plagiátorstvo v obľube aj naďalej. Odhaliť plagiát je však stále čoraz jednoduchšie, a podvodníkov preto v budúcnosti čakajú ešte ťažké časy.

Klíčová slova: plagiátorstvo, citácie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.