31.10.2014 16:21


Dušičky, nebo Halloween? Pohani slaví Samhain

Autor: Monika Kadlecová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Děti v Americe dnes vyráží ve strašidelných kostýmech do ulic slavit Halloween. Křesťané na hřbitovech připravují hroby svých mrtvých na další dny, kdy se sem vrací se svíčkou v ruce, aby uctili památku zesnulých. Pro pohany však právě začíná temná část roku. Rok končí, přichází doba rozjímání a úvah. Příroda se ukládá ke spánku. Pohanský bůh umírá.

Svátek Samhain připadá na noc ze dne 31. října na 1. listopad. Toto datum vychází z doby, kdy lidé byli mnohem více spojení s přírodou a pozorně sledovali změny ročního období a fáze měsíce. Pohané tak slaví nejen jarní a podzimní rovnodennost a letní a zimní slunovrat, ale také dobu mezi nimi, takzvané čtvrtící dny. Celkem tak hovoříme o osmi svátcích neboli sabetech, jež jsou spolu neodmyslitelně propojeny.

Pohané slaví kolo roku. Foto: Monika Kadlecová

Neslavíme pouze svátky, slavíme kolo roku

Pohanka Lenka Brichová. Foto: Monika Kadlecová„Mě přivedlo k pohanství právě kolo roku. Líbí se mi na něm, že všechny svátky jsou vzájemně propojeny a tvoří celek, který dává význam a spojuje nás opět s přírodou a jejími silami. Nemůžeme proto mluvit o jednom z nich, aniž bychom nezmínili ty ostatní,“ vysvětluje studentka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Lenka Brichová. Pohané mnohem více než křesťané vnímají rok jako neustále se opakující cyklus, zrození – život – smrt, který přetrvá dlouho poté, co již budeme mrtví. Symbolem tohoto koloběhu je bůh, jež o Samhainu umírá, aby se mohl narodit jeho syn o svátku Yule.

 „Samhain neznamená pouze truchlení. První věcí, kterou jsem se naučil, bylo, že už vnímám smrt více jako životní změnu než zlo,“ uvádí na pravou míru Juraj Melo. „Navíc musím přiznat, že pohani slaví v podstatě kdeco,“ dodává se smíchem. Vyčkává proto 31. října dokud se nesetmí a vypravuje se v úzké skupině přibližně deseti lidí, oblečen ve svátečním rouchu, do přírody na kopec nebo skálu, kde provádí rituál.

Jednotlivé rituály se liší, základ je stejný

Nejprve se zúčastnění vnitřně naladí a odprostí se od starostí, což není podle jeho slov vždy snadné. Poté muž a žena, některé odnože pohanství je označují jako velekněze a velekněžku, očistí místo s pomocí kadidel a svěcené vody. Následně postavíme háj, čímž vytyčíme posvátné místo. Členové skupiny se také musí naladit na stejnou notu a odbourat stud. „Děláme to tak, že rezonujeme slovo awen, které pochází z velštiny a znamená inspiraci. Na samohlásku „a“ se nadechujeme a stahujeme energii z vesmíru, při vyslovení „u“ ji přijímáme ze země a závěrečné „en“ je spojením obou energií v našem středu,“ názorně předvádí Juraj Melo. Další části rituálu jsou pro různé skupiny specifické a záleží na organizačních schopnostech předem zvolené osoby. Neodmyslitelnou součástí je uctívání bohů. „Obvykle si vybereme dva nebo tři bohy, které během tohoto svátku pohostíme více než jiné,“ sděluje Lenka Brichová. „Je to rovněž důvod, pomineme-li že se jedná o velmi intimní prožitek, proč je nejlepší slavit svátky stále se stejnou skupinou lidí,“ doplňuje ji Juraj Melo. Oba patří do druidské skupiny, proto mají  bohů více, zatímco například příznivci pohanského kultu wicca uznávají pouze bohy dva. Rohatého boha a bohyni. Pro tento svátek je pak nejvhodnější oslava staré babice, která je velmi moudrá a vidí daleko do budoucnosti.

Dříve pohané umísťovali před vchodové dveře dýni. Věřili, že je ochrání před zlými duchy. Foto: Monika KadlecováVěštění je jednou z nejdůležitějších částí Samhainu. Podle Juraje Mela je obtížné jej praktikovat, neboť vykládání budoucnosti pro deset až dvacet lidí není ideální. „Někdy to děláme tak, že organizátor vytáhne pouze jednu kartu, která v základech určí náš další životní vývoj. Sami si pak věštíme budoucnost doma s pomocí tarotových karet, run a kávové sedliny, protože dnes teprve začíná toto období,“ sděluje Juraj Melo. Celá temná část roku je pro věštění budoucnosti ideální. Nejsilnější vliv těchto sil je ale o půlnoci 31. října, v době kdy se čas zastaví. Nový rok ještě nezačal, starý neskončil. Brány mezi světem živých a mrtvých jsou průchozí. Můžete tedy navázat kontakt se svými předky. Pohané neoslavují pouze ty pokrevní, ale také předky po řemesle či po místě svého bydliště. Prosí je nejen o ochranu, ale také chtějí, aby je provedli temnou částí roku, kdy příroda spí. Zapálená svíčka jim napomáhá navázat konverzaci s dobrými duchy a zároveň je ochrání před těmi zlými. Dříve měla stejný význam dýně, kterou lidé umísťovali před vchodové dveře. Dnes se tato tradice dochovala jako součást svátku Halloween. „Kontakt s mrtvými navážeme také zíráním do hlubiny vody nebo do propasti,“ přibližuje svoje zkušenosti Lenka Brichová. 

Zvířata už nezabíjíme

Součástí svátku je obětování. V minulosti pohani podřezávali živá zvířata. Tento zvyk však ztratil význam v době, kdy nemusíme maso shromažďovat a skladovat na zimu, ale máme jej dostatek po celý rok. „Obecně platí, že obětina je věc, jejíž ztrátu nějakým způsobem pocítíme,“ definuje její význam Juraj Melo. Nejčastěji to jsou květiny (měsíčky a chryzantémy), podzimní ovoce (jablka, dýně, tykve) a obilí. V případě, že si přejí bohy naklonit více, rozlévají do země drahý alkohol. Vždy se jedná o věci, které přírodě nijak neuškodí a mohou tam zůstat. Nepohazují proto peníze.

Pohan Juraj Melo. Foto: Monika Kadlecová

Slavit bez pravidel? Jak pohanské

Výše zmíněné jsou základní pravidla tvořící kostru většiny rituálů. Specifické pro svátek Samhain je nazírání do budoucnosti, vzpomínání na mrtvé, rozvíjení duševních schopností, rozjímání, definování životních priorit a ohlížení se do minulosti. Je to doba duševního klidu. „Na pohanství se mi líbí, že si mnoho věcí definujeme sami.  "Dříve jsem byl křesťan, ale nemohl jsem se smířit s tím, že papež by měl v ideálním případě v rámci synody určovat některé mé životní názory,“ uvádí jeden z důvodů konvertování Juraj Melo. Pohané také tolik neukazují negativní stránku božstev, i když ji vnímají. Dobro a zlo je součástí. Nemodlí se tedy k bohům pro ochranu před ďáblem, ale prosí, aby je provedli temnou částí roku a stáli při nich.

Klíčová slova: pohanství, pohani, Samhain, kolo roku,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

Monika Rozsypalová | 03. 11. 2014, 03:54
V textu chybí údaj, že Lenka Brichová je především studentkou Filozofické fakulty a religionistkou, která má o pohanství přehled i z odborného hlediska, což je pro článek také důležité... Popisovaný způsob rituálu je typický pro náboženský směr wicca, u klasických pohanských skupin a jiných směrů však rituál vypadá jinak (nevedou jej vždy muž a žena a nevytyčuje se posvátné místo, jde především o očištění, které provádí každý jednotlivec specificky) - z tohoto hlediska je článek velmi jednostranný (jednozdrojový) a zobecňuje zkušenost dvou pohanů na činnost celé komunity. Pokud měl text pojednávat o zkušenostech respondentů, měl se vyhnout zobecňování, a pokud se chtěl naopak zaměřovat na problematiku pohanství obecně, chybí mu širší zdrojová základna (záměr autorky ani žánr není patrný).