20.11.2020 19:30


Děti v prvních a druhých třídách opět chodí do školy

Autor: Lenka Hubáčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Zhruba po měsíci se nejmladší žáci vrátili zpět do školních lavic. Při online výuce byli závislí na pomoci jejich rodičů, protože se teprve učí číst a psát.

Vlasatice„Děti už potřebovaly jít do školy. Doma už to pro ně bylo dlouhé a vyučování online nevěnovaly takovou pozornost jako na začátku, popsala Dagmar Provázková, matka prvňačky Elišky, která navštěvuje Základní školu Vlasatice. Žáci prvních a druhých ročníků základních škol se do školních lavic vrátili ve středu. Doma byli krátce přes měsíc. „Je dobře, že už šly do školy,“ řekla Dagmar. Podle ní děti potřebují kolektiv a paní učitelku.

Online výuka byla pro takto malé žáky velmi náročná. Prvňáci ještě nejsou samostatní a s veškerou výukou jim museli pomáhat rodiče. „Mně to, že jsou děti doma, velký problém nedělá, protože uklízím ve škole, takže jsem se mohla zařídit,“ sdělila Dagmar. Je ale ráda, že její další děti už jsou starší. „Celé dopoledne jsem strávila s Eliškou u učení. Nejdříve na tabletu na jednotlivých hodinách a potom psaním úkolů,“ popsala školní režim své dcery.

Dodala, že si nedokáže představit mít dvě děti v tomto věku, například prvňáka a druháka. „Nevím, jak bych zvládala pomáhat oběma zároveň, aby se děti vzájemně nerušily a mohly pracovat na sto procent,“ vysvětluje Dagmar. Její syn chodí už do šesté třídy, a tak výuku zvládá bez větších problémů sám.

Ve školách jsou nyní kvůli koronavirovým opatřením povinné roušky, a to po celou dobu výuky, ve třídách i na chodbách. Vyučovat se nebude hudební ani tělesná výchova a podle doporučení by se ve třídách mělo často větrat. Základní školy byly uzavřené od 14. října. „Jsem rád, že se můžeme navrátit k prezenční výuce, která je tou distanční nenahraditelná,“ řekl Ministr školství Robert Plaga (ANO).

Oproti jaru se třídy nemusí rozdělovat na menší skupiny. Děti by se však měly potkávat jen se svými spolužáky, nikoli s dětmi z ostatních tříd. „Prezenční výuka má výhodu hlavně v názornosti a okamžité zpětné vazbě,“ popsala učitelka prvního ročníku na základní škole ve Vlasaticích Renata Procházková. Ve stejném režimu jako třídy fungují i školní jídelny a družiny.

V rodině Dagmar Provázkové probíhala výuka dobře i v online prostoru. „Jsem spokojená, paní učitelka s dětmi brala všechno od čtení až po matematiku,“ řekla Dagmar. Vyučování probíhalo hladce pravděpodobně i kvůli tomu, že ve třídě, kam chodí Eliška, je menší počet dětí. Pro školy ve velkých městech musela být organizace online hodin složitější.

Konkrétně na základní škole ve Vlasaticích se výše zmíněná opatření týkají dvaceti dětí, devíti prvňáků a jedenácti druháků. Oba ročníky mají upravený rozvrh a všichni končí o půl dvanácté. Žáci s sebou každý den musí mít dvě roušky na vyučování a jednu další do družiny, což při jejich příchodu do školy konktrolují učitelé. Ta funguje s mírnými omezeními. Děti jsou rozdělené do dvou skupin podle tříd a ranní družina je zrušená.

Prvňáci ve Vlasaticích online formu výuky podle Dagmar Provázkové zvládli. „Děti pěkně pracovaly a snažily se,“ sdělila. V posledních dnech už ale viděla, jak hodiny na tabletu její dceru přestávaly bavit. „Jsem ráda, že už zase chodí do školy. Eliška se moc těšila na spolužáky i paní učitelku,“ dodala na závěr Dagmar Provázková.

Klíčová slova: škola, výuka, první a druhý ročník, zmírnění opatření

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.