22.04.2015 10:23


Den Země se nese v duchu zábavy i vzdělávání

Autor: David Jan | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Koncerty, ekologická osvěta, ptačí zpěv, prohlídka čistírny odpadních vod. Zdánlivě nesourodé aktivity se na deset dní spojily v Brněnské dny pro Zemi, pořádané u příležitosti mezinárodního Dne Země. Ten tradičně připadá na 22. dubna. Brněnské organizace slaví ekologický svátek pořádáním zábavných akcí, které upozorňují na dopady ničení životního prostředí a vedou k šetrnému zacházení s přírodou. 

Spojení přírody a města, to jsou Brněnské dny pro Zemi. ILUSTRAČNÍ FOTO: Jan DavidBrno – Den Země, svátek životního prostředí, oslavuje více než miliarda lidí po celém světě. Česká republika a město Brno není výjimkou. Pod záštitou brněnského magistrátu se po celém městě konají již od 17. dubna Brněnské dny pro Zemi, série akcí nejen dobrovolnických organizací, které se zábavnou i naučnou formou snaží veřejnost přívést ke vztahu k přírodě. Brňané mají příležitost navštívit několik osvětových přednášek, ochutnat zdravé potraviny nebo vyrazit s dětmi do parku na zábavný program.

Do Brněnských dnů pro Zemi se mimo jiné zapojily také místní vodárny a kanalizace. „Při příležitosti Dne Země pořádáme dny otevřených dveří. Návštěvníci mají možnost se podívat, jak to u nás funguje. Mnohdy jsou překvapení množstvím přitékající vody či různorodostí předmětů, které se na čistírnu s odpadní vodou dostanou,“ konstatovala mluvčí Brněnských vodáren a kanalizací Renata Hermanová.

Jednu z největších akcí chystá centrum Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Na sobotu 25. dubna připravují organizátoři na Kraví hoře program s názvem Den Země aneb Posviťme si na to. Letošním ústředním tématem je světlo. „OSN rok 2015 zasvětila právě světlu, které hraje v přírodě velmi významnou roli. Proto jsme se rozhodli Den Země pojmout tímto způsobem. Vnímáme jej jako oslavu jarní přírody a planety, zároveň však nechceme nikoho strašit. Naším cílem je návštěvníky informovat a seznámit je s taji přírody,“ uvedla Kateřina Vítková z Lipky. Kromě koncertů je připravený program pro děti i dospělé, na místě budou k dispozici stánky dobrovolnických organizací, které příchozím nabídnou také několik biologických pokusů či tvůrčích dílen. 

Přímo na Den Země se lidé mohou v Přírodní zahradě u smrku v Králově Poli zúčastnit tvořivého hraní na tibetské mísy nebo si v lužáneckém parku zacvičit tai chi. Rodiče s dětmi pak budou putovat za sluníčkem s Mateřským centrem Kuřátka. „Na Dni Země je nejdůležitější se zastavit, rozhlédnout se kolem sebe a uvědomit si naši sounáležitost s přírodou. Naši planetu musíme chránit,“ řekla Eliška Břesková z Kuřátek. 

Brněnské dny pro Zemi se konají až do neděle 26. dubna.

Svátek s pětačtyřicetiletou tradicí 

Den Země se slaví už od šedesátých let minulého století. Americký senátor Gaylord Nelson tehdy pověřil jednoho svého studenta organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů. Kampaň hlásala zejména střídmější zacházení se zdroji energie a od roku 1970 se stala fenoménem. Do Česka se poprvé dostala o dvacet let později. Mezinárodní oslavy Dne Země vedly k postupně k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a seznámily také veřejnost s prvními environmentálními summity a aktivitami OSN. „První ročníky svátku měly v ozvuku protestních nálad výrazně radikálnější cíle. V mnoha zemích se podobný aktivistický étos zachoval, Česku je ale umírněnější,“ vysvětlil Vojtěch Pelikán z Katedry environmentálních studií brněnské FSS. Zároveň by uvítal zvýšený zájem o přírodu a její ochranu, protože v posledních letech pozoruje spíše opak. 

Jeho kolegyně Naděžda Johanisová upozornila na to, že už v tradičních společnostech si lidé mnoha způsoby připomínali svůj vztah k Zemi a jejím cyklům. „Je třeba přemýšlet o tom, jak změnit svůj životní styl, legislativu i ekonomickou teorii a praxi, aby lidé Zemi neničili a naopak se s ní naučili žít v souladu," dodala. Podle ní by k tomu mohl Den Země, který se oslavuje až v 175 zemích světa, výrazně přispět. 

Klíčová slova: Den Země, Brno, příroda, životní prostředí, enviromentalismus

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.