09.12.2014 11:49


Co motivuje dívky k nezávaznému sexu

Autor: Aneta Přadková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Nezávazný sex. Jistý nešvar společnosti, ve které tělesné sbližování není jen výsadou lidí v partnerském vztahu. Co vede adolescentní dívky k tomu, aby se vrhaly do nezávazného sexu? Nejčastější příčinou je chuť sdílet touhu, vyzkoušet něco nového, snaha o zvýšení vlastního sebevědomí a touha po uspokojení.


Povyrazit si s někým pro pár okamžiků uspokojení bylo dříve typické spíš pro muže. Jejich promiskuita se často považuje za omluvitelnou, ba dokonce běžnou součást plynoucí z jejich přirozenosti. K nezávaznému sexu však tíhnou i mnohé adolescentní dívky. Nejčastěji se k němu uchylují v době, kdy jsou bez stálého partnera, to znamená i bez stálého sexu. Žádný vztahový závazek jim tedy nebrání v kontaktu s cizími lidmi, a tím ani v možnosti navázat ho s potenciálním sexuálním partnerem.

Za nezávazný sex můžeme považovat styk bez emocionálního zapojení, kdy k sobě lidé nepociťují žádné city, lásku ani závazky. Někdy se nezávazný sex hodnotí podle toho, jaká uplynula doba mezi seznámením dvou lidí a pohlavním stykem. Z výzkumu studentky Kateřiny Vaňkové pro bakalářskou práci vyplývá fenomén, že sex mezi mladými už není považován za projev přízně nebo lásky. Motivací pro sex bez lásky je nejčastěji zábava a touha po uspokojení.

Příčinou takto motivovaného chování je však zcela paradoxně emoční rovina. Dívka si reálně chce připomenout skutečný vztah, respektive chce zažít, jaké to je mít někoho blízko. Což nesouvisí ani tak přímo se zábavou jako s chutí sdílet sexuální touhu. K tomu, aby k nezávaznému sexu skutečně došlo, potom může pomoci kontext situace: alkohol, který však není v tomto případě zas tak důležitý, dále sex s naprostým cizincem a svoboda, za kterou se považuje fakt, že dívku nikdo neomezuje.

Z výzkumu vyplývá poměrně překvapivá strategie jednání po prožití aktu. Dívky většinou své protějšky nechtějí dále vídat. Pozitivním výsledkem jednání má pak být dobrý pocit a sbírání zkušeností. Anonymita jim umožňuje odhalit svá tajná přání a prožít je bez toho, aniž by se před protějškem za cokoliv styděly. Za negativní následky lze považovat věci zcela racionální, jako je nechtěné otěhotnění nebo přenos pohlavních nemocí. Obavou dívek také může být to, co si o nich myslí nezávazný sexuální partner.

Co si o fenoménu nevázanosti myslíte Vy? 

Klíčová slova: sex, vztahy, nezávazný sex

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.