04.12.2020 09:06


Chceme dát vyučujícím kvalitní podklady pro sexuální výchovu, říká lektorka Konsentu

Autor: Ivana Sochová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Organizace Konsent připravuje nové výukové plány sexuální výchovy pro vyučující. Metodika by měla vyučujícím přinést sebevědomí mluvit o tématu a dětem dát lidský pohled na partnerství. Měla by taky napomoci k prevenci sexuálního násilí. Část financí na projekt nyní vybírá Konsent skrze hithitovou sbírku. 

Záběr z workshopu Konsentu

V současnosti střední a základní školy často své žáky učí o sexu pouze skrze suchopárnou biologii. Projekt Žádné tabu před tabulí organizace Konsent, která se zabývá prevencí sexuálního násilí, by k tomu chtěl přidat lidskou stránku - podhled na partnerství a sex snadno uchopitelný dětmi a mladistvými. Pro vyučující si Konsent připravuje výukové plány, podle kterých budou moci učitelé sami učit. Na dofinancování tohoto projektu Konsent nedávno spustil veřejnou sbírku. O tématu pro Stisk mluvila Dagmar Krišová, lektorka a metodička Konsentu, která má na starosti vytvoření materiálů pro vyučující.

V Konsentu se věnujete prevenci sexuálního násilí a obtěžování. To bývá často zaměřené na ženy - aby nenosily velké výstřihy nebo nechodily v noci samy. Jak k tomu přistupujete vy?

To je přesně to, proti čemu se snažíme bojovat. Konsent vznikl na popud výzkumu Amnesty International z roku 2015. Z něj vyšlo, že Češi absolutně nemají představu o prevalenci sexuálního násilí, a že zhruba třetina lidí přikládá nějakou vinu oběti v případě, že byla třeba opilá, nebo šla sama parkem. Jednou z našich nejzákladnějších tezí je, že vinu nese vždycky pachatel, nikdy oběť. Také je vždy potřeba získat souhlas druhého k intimitě, ať už verbální nebo neverbální. To je to, co se snažíme předávat dětem. Znát vlastní hranice, nebát se říct ne a hranice druhého respektovat.

Kdy je podle vás nejlepší se sexulní výchovou začít? 

Podle mě by sexuální výchova mohla začínat už ve školce. Samozřejmě témata by měla být adekvátní věku dětí. Ve školce děti začínají poznávat svá těla včetně pohlavních orgánů, hrají si na doktory a podobně. Už v téhle chvíli je dobré mluvit o tom, že jim nikdo jiný nesmí sahat na intimní části těla. Tím se může začít prevence zneužívání. Vyučující by se o tom měli umět s dětmi bavit otevřeně.

Jaké jsou problémy se současnou sexuální výchovou? 

Chceme, aby si vyučující i mladiství zvykli mluvit o sexu - že je to příjemná věc, ale je potřeba, aby ji dělali lidé dobrovolně. Aby dialog nebyl jenom o tom, že: Pozor, pozor! Před patnácti nemůžete. Můžete chytit choroby nebo otěhotnět, a bude to špatné!” Jedním z dalších problémů je, že sexuální výchova je hodně heteronormativní - tedy, že se věnuje jen vztahu mezi mužem a ženou. Snažíme se vyučujícím předávat i tu myšlenku, že ne všechny děti ve třídě jsou heterosexuální, a že mohou mít různé genderové identity.

Jakým způsobem se tedy snažíte projektem Žádné tabu před tabulí změnit sexuální výchovu?  

V Konsentu děláme workshopy na základních a středních školách, které se věnují prevenci sexuálního násilí, ale uvědomujeme si, že není v našich silách objet všechny školy v Česku. Proto se snažíme podpořit vyučující tím, že jim zpracujeme materiály a oni pak budou moci vyučovat sami. V této fázi měli vyučující pilotovat připravené učební plány na školách. Kvůli covidu byly školy zavřené, takže se pilotáž posouvá na leden.

Jaká témata jste pro vyučující zpracovali? 

Podařilo se nám ze všech témat, kterých se Konsent dotýká, vybrat sedm. Pracovně je nazýváme: souhlas se sexuální aktivitou, mýty a stereotypy o našich tělech, genderové stereotypy, genderová identita a různé druhy sexualit, pornografie, zasílání intimního obsahu, sexuální obtěžování a respekt. V tento moment máme peníze na zpracování pouze čtyř výukových plánů. Nejen proto jsme spustili před pár dny i hithitovou kampaň, abychom mohli pokrýt více témat. 

Co všechno by měla pokrýt tato sbírka?

Projekt je široký. Většinu nákladů pokryje grant od Active Citizens Fund ČR, ale zdaleka ne všechno. Kromě vytváření lekcí děláme i výzkum mezi vyučujícími, co by k sexuální výchově potřebovali. Až metodiku vydáme, uděláme osvětovou kampaň. Dále máme v plánu udělat dva kulaté stoly, kde společně s dalšími neziskovými organizacemi chceme formulovat, jak by měla sexuální výchova na školách vypadat. Taky potřebujeme z něčeho zaplatit koordinátorku všech těchto aktivit. 

Čeho se tedy snažíte projektem docílit? 

Vzdělávání a prevence sexuálního násilí jsou rozhodně jedny z hlavních cílů. Řada mladých lidí v prvních sexulních zkušenostech neví, že může říct ne. Více jak polovina teenagerů považuje porno za reálný obrázek sexu. Málo kdo s nimi o tom mluví, a přitom  tyto informace potřebují a chtějí. Proto chceme, aby získávali informace z relevantních zdrojů, ne jenom z internetu nebo od kamarádů, kteří mohou předávat stereotypy nebo vytvářet tlak. Chceme, aby vyučující byli sebevědomí v tématu, měli kvalitní materiály, o které se budou moct opřít, a nebáli se to s dětmi a mladistvými řešit v hodinách.

Dagmar Krišová

Dagmar Krišová pracuje pro organizaci Konsent jako lektorka a metodička vzdělávacích programů pro učitele i žáky. V projektu Žádné tabu před tabulí zpracovává metodiku sexuální výchovy pro vyučující na základních a středních školách. Je doktorantkou na Katedře sociální pedagogiky na Masarykově univerzitě. 

Klíčová slova: sexuální výchova, Konsent, prevence, výuka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.