19.04.2015 18:33


Cesta naší špíny je k vidění v brněnské čistírně odpadních vod

Autor: Humplíková Markéta | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Málokdo přemýšlí o tom, co se děje s vodou poté, co ji spláchne trubkami pryč. Většina lidí si neuvědomuje, že tím začíná daleká cesta do brněnské čističky, kde se z ní nejprve mechanicky a poté biologicky odstraní nečistoty. Když se řekne slovo čistička, vybaví si lidé jenom zápach. Tento zápach je však malou cenou za výsledek mravenčí práce strojů, které vracejí do přírody vodu opět čistou.

Průvodce čistírnou Květoslav Brabec vysvětluje funkci bakterií v procesu čištění. Foto: Markéta Humplíková

Modřice – Právě v těchto dnech se konají komentované prohlídky čistírny odpadních vod v Brně Modřicích. I přes nepřízeň počasí jsou všechny termíny obsazené. Skupina čtyřiceti lidí čeká netrpělivě u vrátnice na svého průvodce. Přichází zkušený technik čističky Květoslav Brabec, který v oboru působí přes čtyřicet let. O čistírně vypráví s láskou, humorem a s pýchou představuje celý proces odstraňování nečistot.

Prohlídka začíná u přítoku odpadu do čističky. Zde se mechanicky odstraní největší znečištění. Proud prochází přes sérii mříží, kde se zachytí vše co, se nestihlo rozpustit. Přirozeně je v místnosti velký zápach. „Pokud byste ráno na ten uzlíček, co vypustíte do záchodu, navázali mašličku s cedulkou, za pár hodin se dostane k nám a tyto stroje jej oddělí od zbytku vody,“ vysvětluje návštěvníkům průvodce. Nejstrašnější nález u těchto mříží byla mrtvola člověka, ale byly i případy, kdy voda donesla celé prase. Běžné jsou doklady, peněženky, peníze nebo mobily. „Dnes už práci provádějí stroje, ale před rekonstrukcí musel být přítomen pracovník, který ten humus třídil sám,“ vzpomíná Brabec.

Proces dále pokračuje ve velkých nádržích, kde se usazuje drobný písek a ostatní nečistoty, které se nazývají kal. Jeden z návštěvníků se podivuje nad jeho původem. Není běžné sypat do odtoku vody haldy písku. Průvodce vysvětluje, že původcem je posypový písek na namrzlé zimní cesty. Systém kanalizací je propojený i s odtokem dešťové vody, proto pokud upustí dítě na chodníku kelímek limonády, i tato limonáda nakonec doputuje do čistírny.

Mechanické čištění vypadá i zapáchá nevábně a cesta špíny pokračuje stejně odpudivě. Odstranění chemických součástí vody mají na starosti bakterie. Velkým problémem je například zpracování dusíku, který se ve formě amoniaku vyskytuje v moči. „Pokud se statisícové město ráno vyčůrá, bakterie v nádržích budou mít pořádnou svačinku,“ vtipkuje Brabec.

Bakteriální čištění připraví vodu na návrat do přírody. Přestože čístírna hodně znečišťuje, jelikož vypouští vše na jednom místě a najednou, pracovníci se několikrát se ujišťují, že její vliv není škodlivý. Vypouštěná voda sice není pitná ani užitková, je však čistá. To dokazuje i rozlehlý rybník hemžící se rybami, ptactvem a jinými živočichy, který je jí plný.

Vodu vrací čistírna zpět, ale co se děje s nahromaděným odpadem? Na tomto místě nepřijde ani zrnko nazmar. Oddělený odpad, neboli kal, skladují pracovníci čistírny v nepropustných odolných nádobách, ve kterých za vysoké teploty tlí a pomocí obsažených fekálních bakterií vytváří bioplyn. Získaným plynem se v zimě vytápí prostory čistírny. Zbytky ze zetlelého odpadu se dále odstřeďují a vysušují a získává se z nich prach, který se spálí. Smrad je v tomto místě nesnesitelný.

Mezi návštěvníky se často objevují odborníci z jiných čistíren, protože je zajímá, jak to vypadá v rozlehlé a moderní čističce. „Naše čistička je malá a toto je pro mě zajímavá možnost prohlédnout si, jak to vypadá v tak velkém měřítku,“ říká Jaroslav Novotný.

Voda není samozřejmou součástí života a zjistit, co se s ní děje po spláchnutí, je velké poučení. Čistička je obrazem celé společnosti, záleží na lidech, zda se chemikálií zbavují vylitím do kanálu nebo zvolí jiný způsob. Voda je jen jedna.

Prohlídka brněnské čističky je jednou z akcí Brněnských dnů pro Zemi. Více o projektu Dny pro Zemi si zájemci mohou přečíst zde.

Klíčová slova: čistírna odpadních vod, čistička, voda, bakterie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.