01.05.2020 21:10


Česko je unikátní výchovou dětí k hudbě, říká skladatel Michael Pinkas

Autor: Eva Matějková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Mladý hudební skladatel Michael Pinkas mohl být chemikem. Hudba ho vábila už odmalička, definitivně se jí rozhodl věnovat až po ukončení studia chemie na vysoké škole, kterou studoval souběžně s konzervatoří. Hudbu skládá primárně pro instrumentalisty. Při své tvorbě využívá také počítač, na kterém komponuje elektroakustické skladby. Sedmnáctého května premiérově právě jedna taková zazní přes online stream. Na otázku kolik skladeb složil, s úsměvem odpovídá: „To nespočítám."

Praha – Michael Pinkas aktuálně studuje magisterský obor skladba a hudební teorie na Akademii hudebních a dramatických umění ve Vídni, jedné z nejlepších univerzit v oboru na světě. Domnívá se, že je potřeba podporovat mladé skladatele, naději vidí ve výchově dětí k hudbě. Baví ho také komponovat elektroakustické skadby, které jsou zvláštní tím, že vznikají v počítači. "Boří hranice a bariéry pro skladatele. Je to významný inspirační zdroj," říká.

Jaké bylo vaše studium?

Ve studiu vlastně stále pokračuji. Momentálně studuji magisterský obor skladba a hudební teorie na univerzitě ve Vídni. V Česku jsem studoval dvě školy současně. Mým původním zaměřením byla chemie, protože jsem byl vždy velmi zvídavý a rád jsem objevoval a zkoumal nové věci. Druhou školou byla konzervatoř. Po absolvování jsem jeden čas pracoval v laboratoři. V jednu chvíli ale hudba převážila na tolik, že jsem v laboratoři skončil a přihlásil jsem se ke studiu do Vídně.

Kdy nastala ta chvíle?

Po nějaké době jsem si uvědomil, že se bohužel nedá věnovat oběma věcem najednou. Po mnoha hodinách na konzervatoři a pár dobře volených slovech mých profesorů jsem zjistil, že pokud se chce člověk věnovat hudbě naplno, musí tomu věnovat celý svůj život. Bylo by mi líto svůj život takhle půlit, takže jsem si vybral hudbu.

Je něco jiného na studiu ve Vídni oproti Česku? 

Hudební vysokou školu jsem v Česku nestudoval, takže nemůžu porovnávat. Každopádně si uvědomuji, že ve vídeňské škole jsou všechny hodiny zaměřené více na individuální výuku. Roli určitě hraje i prestiž. Vídeňská univerzita v současnosti patří v oboru mezi dvě nejlepší hudební akademie na světě. Byla by škoda nevyužít takové možnosti studia hned za hranicemi. Její prestiž nabízí hodně možností a přitahuje zajímavé profesory z celého světa. Také i mí spolužáci jsou z celého světa. Studium je pak mnohem více obohacující, stejně jako učení se cizího jazyka.

Dokážou se skladatelé v Česku uživit?

Je pravda, že mnoho studentů skladby občas od ostatních slyší, že si skladbou v životě nevydělají a často je to pro ně odrazující. Většina skladatelů si svou tvorbou bohužel nevydělá a pokud dostanou nějaké ocenění, je to většinou ve chvíli, kdy to už ani nepotřebují. Myslím si, že je potřeba podporovat mladé skladatele, aby měli co nejvíce možností. U nás se skladatelé snaží být velmi kreativní a kombinovat nejrůznější věci. Všichni hudebníci mají vícero zaměření a povolání, mnoho z nich jsou sbormistry nebo učiteli na základních uměleckých školách, konzervatořích nebo na vysokých školách. 

Jste primárně skladatel?

Ano, chemie je už minulostí, naplno se věnuji skladbě. Skládám jak komorní, tak orchestrální skladby, a to mi teď zabírá nejvíce času.

Michael Pinkas. Zdroj: Michael Pinkas

Myslíte si, že Česká republika dokáže ocenit práci umělců?

Ve Vídni jsem zažil, jakým způsobem se dá docenit umění a kultura, a vidím, že je tam tomu věnováno opravdu hodně prostoru, času a peněz. Město tím žije. V Česku je to podobné, jen podle mě plno věcí není dotaženo do konce. Všiml jsem si, že v Česku je zajímavá výchova dětí k hudbě. České sbory jsou vyhlášené,  jde v nich vidět velká tradice a naděje ve vzdělávání dětí. Taková síť uměleckých škol jako u nás nikde na světě není. Přestože s českou kulturou nejsem úplně spokojený, vidím do budoucna naději.

Co byste doporučil začínajícím umělcům?

Nebát se do toho jít. I když můžou být ze stran rodičů i učitelů odrazováni, je důležité nebát se jít za tím, co chtějí, a stále hledat inspirativní osobnosti. Začínám vyučovat na konzervatoři a uvědomuji si, že je důležité směřovat ne za školou, ale za konkrétními učiteli, kteří pak budou své studenty vést dále.

Kdo je pro vás inspirativní osobnost?

Moji učitelé. Tím myslím učitele, které jsem neměl možnost potkat. Velké osobnosti dějin jako Bach, Beethoven, Berlioz, Haydn a další. S těmito učiteli se setkávám v partiturách (notový záznam, pozn. red.) a v knihách. A pak jsou to učitelé, které jsem poznal při studiu, a dokážou mi klást takové otázky, které mě na chvíli znejistí a ukážou nový směr.

Poznamenala vás nějak krize způsobená pandemií koronaviru?

Po pár týdnech mi už chybí kontakt s lidmi. Víc, než jsem čekal. Pozitivně ale vnímám, že nás aktuální situace pravděpodobně nějakým způsobem změní. Možná, že budeme otevřenější nejrůznějším formám komunikace. Za poslední dobu jsem poznal několik programů a možností usnadňůjících hudební výuku online. Přes internet bude také streamován můj koncert, kde představím novou skladbu. 

Co je to za skladbu?

Je to elektroakustická skladba, což znamená, že celá vznikla v počítači. Je možné ji pustit z počítače přes odkaz. Skladatel se ze své podstaty zajímá o zvuk a o vše, co se dá slyšet. Proto jsem otevřený nejrůznějším směrům tvorby. Jedním z nich je právě tvorba hudby v počítači. Ať už je to transformace zvuku, které slyšíme v prostředí, nebo zvuk, který vznikne v počítači a dá se kombinovat. Normálně by takové skladby vůbec nemohly vzniknout. Zároveň však boří hranice a bariéry pro skladatele, protože otevírají myšlení pro instrumentální tvorbu. Elektroakustická hudba je významný inspirační zdroj, je to vnímání zvuku jinak.

Kde si můžou lidé vaše skladby poslechnout?

Na koncertech ve Vídni nebo v Praze. Už teď je naplánováno několik premiér. Skladba pro sólové housle zazní ve Vídni, jakmile pomine koronavirová krize. Dále plánuji zahrát ještě jednu komorní skladbu se zpěvem. V listopadu by pak měla v Praze zaznít skladba pro dvoje housle. Čekám až pomine všechno kolem koronaviru, aby se vše dalo lépe naplánovat. Některé moje skladby jsou i na YouTube nebo SoundCloudu.

Jak se propagujete?

Pro mě je nejlepší propagací, když napíšu skladbu, která je veřejně provedena, a pak mě kontaktuje nějaký hráč s prosbou, abych mu napsal skladbu na míru. Takovou zkušenost už mám a je to velice příjemné. V současné době je pro mě nejdůležitější hlavně tvorba.

Klíčová slova: hudba, umění, skladatel, koncert

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.