15.05.2013 19:53


Centrum Fénix v Kyjově předběhlo reformu psychiatrie

Autor: Radka Kůřilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Sociálně psychiatrické centrum Fénix v Kyjově nabízí pomoc sociální pracovnice, psychiatrickou, psychologickou a adiktologickou ambulanci a také denní stacionář pro klienty s duševním onemocněním. Žádný podobný stacionář s odborným zázemím není na celé jižní Moravě. Projekt Fénix je předvoj doby, která se začínající reformou psychiatrické péče přichází.

Kyjov – Již přes měsíc funguje centrum Fénix v Kyjově. Rozsahem svého záběru i odborným zázemím je jedinečné v celém Jihomoravském kraji. V prostorách bývalé zemědělské školy se nachází psychiatrická ambulance lékaře a zároveň ředitele Fénixu Jaroslava Klimenta, který již podobné centrum založil ve Švýcarsku, kde žil v emigraci. Dále se zde nalézá psychologická ambulancie Jany Kahánkové a adiktologie pod vedením Bohuslavy Šibalové. Výjimečné je centrum také kvůli dennímu stacionáři pro lidi trpící duševními poruchami. „V pondělí tu máme klienty s Alzheimerovou chorobou, ve středu s organickými poruchami osobnosti a v pátek s psychotickými. Úterý a čtvrtek ještě rozvrhneme. Jeden den k nám budou docházet lidé s afektivními.poruchami a druhý lidé se závislostí," popsala rozsah působnosti Šibalová. Klienti si v zařízení vyzkouší arteterapii, canisterapii, což je terapie za přítomnosti psa, a během dne mají i svůj individuální plán naordinovaný psychologem či psychiatrem. „Pro zařazení do stacionáře musí člověk nejdříve kontaktovat naši sociální pracovnici. Přinést s sebou doporučení od svého psychologa, psychiatra či využít našich odborníků. Sociální pracovnice je poté seznámí s řádem a smlouvou stacionáře. Docházení k nám je totiž podloženo smlouvou a určitými pravidly,“ sdělila Šibalová a dodává, že po splnění těchto podmínek začne klient docházet pravidelně.

Kromě duševních poruch se odborníci věnují i závislostem. „Já jsem otevřená všem závislostem. Může mě oslovit kdokoliv. Pracuji individuálně i skupinově,“ nabídla Šibalová. Nejčastějšími klienty adiktologické ambulance jsou alkoholici, závislí na návykových látkách a gambleři. „Gambler bývá většinou závislý i na alkoholu nebo jiných drogách,“ vysvětlila Šibalová.

Sociálně psychiatrické centrum v Kyjově předběhlo dobu. V České republice se totiž zahajuje reforma péče o duševní zdraví, čili psychiatrické péče. Ministerstvo zdravotnictví si klade za cíl zlepšit dostupnost a kvalitu zdravotních služeb, vzájemnou provázanost služeb v oblasti zdravotní a sociální, podmínky péče v současných zařízeních, jako jsou psychiatrické nemocnice nebo oddělení, a zajistit větší možnost sociální integrace potlačováním stigmatizace duševně nemocných ve společnosti. Reforma by měla trvat šest až sedm let. „Světová zdravotnická organizace doporučuje přesun těžiště z psychiatrických léčeben do komunitní a akutní péče. Ty jsou u nás nedostatečně rozvinuty - peníze tedy půjdou hlavně na podporu nových typů komunitní péče, zvláště podporovaného bydlení a denních stacionářů, a také na podporu akutní péče,“ řekl ředitel odboru evropských fondů na ministerstvu zdravotnictví Jan Bodnár na začátku dubna během konference o reformě.

Právě finance nyní řeší centrum nejvíce. Kvůli zpoždění registrace dostanou granty, dotace i peníze od pojišťoven až se začátkem roku 2014. „Společnosti nás zatím nechtějí moc sponzorovat, protože za sebou ještě nemáme žádnou historii, nemůžeme ukázat už dosažené výsledky. Momentálně centrum financujeme převážně z vlastních zdrojů,“ dodala Šibalová k finanční stránce. Pomoci Fénixu chtějí organizátoři hudební benefice Zvěřinec, aneb mezi kozy, která se koná 22. června v Kyjově. „Zahraje například skupina Narajama. Diváci se mohou zúčastnit různých psychoher. Na místě budou dřevěné i živé kozy,“ sdělila jedna z organizátorek Jana Neničková.

 

Úvodní foto: Fénix, o.p.s.

Klíčová slova: psychiatrie, psychologie, stacionář, Kyjov, benefice, reforma

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.