24.09.2018 18:13


Brno žiada kompenzáciu za rastúce platy v kultúre. Zatiaľ bez úspechu

Autor: Karolína Bieliková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Mesto spolu s kultúrnou scénou žiada o navýšenie štátneho rozpočtu v oblasti kultúry. Ide o reakciu na nariadenie, ktoré sa týka navýšenia platov, ktoré zatiaľ mesto hradí z vlastného vrecka. Napriek sľubom, ktoré dostalo od bývalého ministra kultúry Daniela Hermana, finančnú kompenzáciu zatiaľ nezískalo. Ak bude situácia naďalej pokračovať, pre mesto by to mohlo znamenať ďalšie financie z rozpočtu.

Vláda zatiaľ na žiadosť mesta nereagovala. Foto: Karolína Bieliková

Brno - „Vláda Českej republiky by mala navýšiť štátny rozpočet v oblasti kultúry o chýbajúcu miliardu a pól. Konkrétne sa jedná o navýšenie Programu pre podporu regionálnych divadiel, orchestrov a zborov, kde je pro tento rok pripravených stošesťdesiat miliónov,” vysvetlila Kateřina Gardoňova, z tlačového strediska primátora mesta.

Podľa platnej legislatívy patrí financovanie kultúry do samostatnej pôsobnosti územne samosprávnych celkov. V prípade príspevkových organizácií miest, alebo krajov, tak hradí preto nárast platov príslušný územne samosprávny celok. „Pri nastavení systému rozpočtového určenia daní bola táto skutočnosť zohľadnená. Pripomíname, že daňové príjmy miest v posledných rokoch výrazne stúpajú,” vyjadril sa k situácií tlačový hovorca ministerstva financií, Jakub Vintrlík.

V roku 2017 muselo však mesto na základe rozhodnutia vlády vynaložiť stoosemnásť miliónov korún na zvýšenie platov v kultúre. Napriek tomu, že mu bola sľúbená kompenzácia, vláda ju zatiaľ neposkytla. To, že k navyšovaniu miezd naozaj prišlo potvrdil aj Michael Kalábek, tlačový hovorca Múzea mesta Brno. Podľa jeho vyjadrenia múzeum svojim zamestnancom minulý rok mzdy zvýšilo v súlade s daným nariadením. V súčasnosti pri tom vláda nariadila ďalší desať a pól percentný nárast. To pre mesto znamená ďalších šesťdesiat miliónov.

Vedenie mesta sa spolu s kultúrnou scénou tak znovu obrátilo na vládu a súčasného ministra kultúry Antonína Staňka. Požadujú zvýšenie štátneho rozpočtu minimálne o chýbajúcu miliardu a pól. Podľa informácií Gardoňovej, vedenie mesta zatiaľ na žiadosť žiadnu reakciu nedostalo. Podľa námestníka primátora pre kultúru Matěje Hollana je pri tom súčasná situácia pre mestá a živú kultúru priam likvidačná. „Nemáme továreň na peniaze a rozdiel stosedemdesiat miliónov počas dvoch rokov, ktoré nám nikto nepokryje, je obrovský a vážne ohrozuje fungovanie brnianskej kultúry a ďalších oblastí,“ komentoval.

Situáciu pociťujú aj niektoré kultúrne centrá. Podľa tlačovej hovorkyne Mestského divadla Brna Lenky Pazourkovej, je potrebné aby došlo k dvom zmenám v rámci legislatívy. Po prvé je podľa nej potrebné aby bol prijatý zákon o verejnej kultúrnej inštitúcií, ktorý umožňuje viaczdrojové financovanie. Po druhé by malo prísť k zriaďovaniu funkcie voči Národnému divadlu Brno priamo Ministerstvom kultúry. „Napríklad na území mesta Praha ministerstvo kultúry plne financuje obidva veľké operné súbory, pričom mesto Praha na tento žáner neposkytuje ani korunu,“ dodala.

Brno pri tom nie je jediné mesto, ktoré danú situáciu rieši. Zväčšenie čiastky pre kultúru v mestskom rozpočte zasiahlo aj Pardubice, či Liberec. „Platy v kultúre sme navýšili zo svojho v plnej výške, ako definovalo nariadení vlády. Z toho vyplýva, že to rozpočet mesta zasiahlo, išlo o viac ako štyridsať miliónov korún,” upresnila tlačová hovorkyňa kancelárie primátora Liberca, Jana Kodymová.

Klíčová slova: brno, kultúra, rozpočet, vláda

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.