28.11.2017 20:23


Brno očima lidí bez domova. Dobrovolníci mění pohled lidí na bezdomovce

Autor: Markéta Jakicová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Projekt Brnem s lidmi bez domova vznikl před dvěma roky v hlavách studentek Fakulty sociálních studií. Jeho dobrovolníci organizují pro zájemce prohlídky Brnem s doprovodem bezdomovců. Každá prohlídka je jiná a lidé si mohou vybrat ze tří různých průvodců. Provází se, kromě zimního období, čtyřikrát do měsíce. Zájemci si musí přednášky rezervovat dopředu a kapacita je omezena na osm lidí. Upozornění pro zájemce zní, že akce není stejná, jako ta v Praze. 

Brno - Římské náměstí, ulice Josefská nebo Malinovského náměstí. Místa, kterými „velký“ pan Jiří vede trasu prohlídky po Brně. Bydlí v Olomouci a rád dojíždí za prací průvodce do Brna, kde prožil část svého života na ulici. Odměnou pro něj však nejsou peníze, které po prohlídce dostane. Říká, že si cení hlavně kontaktu s lidmi. „Na Římském náměstí dobrovolníci minimálně jednou týdně rozdávají jídlo. Když máte štěstí, ochutnáte někdy i asijské pochutiny. Mají také čaj a kávu. Vždycky je tam fronta bezdomovců,“ přiblíží místo setkání Jiří. Účastníky dále vede Brnem tam, kde dostával jídlo nebo přespával.  

Pan „velký“ Jiří je jedním ze tří stálých průvodců dobrovolnické iniciativy Brnem s lidmi bez domova. Každá prohlídka je naprosto jiná. S „velkým“ Jiřím se zájemci podívají třeba ke Sboru Armády spásy nebo do okolí Cejlu,“ shrnula iniciátorka projektu Kristýna Minaříková. Druhý průvodce, pan „malý“ Jiří, už má svůj vlastní domov. Provází skupinku lidí parkem Lužánky a vypráví svůj osobní příběh. Věnuje se i historii. Oproti tomu třetí na řadě, paní Jana, je stále na ulici a její provázení je více emotivní. Lidé si s ní projdou i obchodní centrum Vaňkovka. 

Během prohlídky se účastníci nejčastěji ptají na to, jak se průvodci ocitli na ulici, zda jsou v kontaktu s jinými bezdomovci, nebo jak pan „velký“ Jiří cestuje z Olomouce. Ovšem vyskytují se i nevšední dotazy. „Pan malý Jiří byl na ulici třináct let. Proto se jeden účastník ptal, jestli zaznamenal změnu v přístupu lidí k bezdomovcům,“ vzpomněla na nejzajímavější otázku Minaříková. Pan „malý“ Jiří zhodnotil situaci tak, že přístup k bezdomovcům se určitě změnil. Když se dostal na ulici na začátku devadesátých let, tak na to okolí vůbec nebylo zvyklé. Lidé opovrhovali bezdomovci a ignorovali je. Postupně se to pro lidi na ulici zlepšilo. Vytvořili se jim nové možnosti a lidé jsou vůči bezdomovcům otevřenější. Také jsou schopni vyvarovat se stereotypům, že všichni bezdomovci jsou stejní. Někteří lidé však bezdomovci stále opovrhují a je spousta z nich, kteří Jiřího ingonorují, i přesto, že se choval vždy slušně. 

Tvůrcům projektu zatím tři průvodci stačí a rozšiřovat řady provázejících o nové tváře neplánují. „Původně jsme chtěli hlavně bourat stereotypy týkající se lidí bez domova. Nakonec jsme se shodli na tom, že se více zaměříme na jednotlivé příběhy bezdomovců. Vytváříme bezpečný prostor pro lidi, kteří mají s bezdomovectvím zkušenost. Prostor, kde mohou sdílet svoje názory a zkušenosti. Kdyby se ovšem hlásili nový průvodci,  samozřejmě se jim nebráníme,“ řekla Minaříková. 

Obdobná akce je také v hlavním městě. „Nejsme jako Pargulic. Spousta lidí na prohlídku přijde s tím, že je to jako v Praze. Tak to ale není. Průvodci nemluví vždy přímo k místům a neprochází celým městem. Žádný z našich provázejících není profesionál, jak tomu je v Praze,“ opomenula organizátorka. Dodala, že jedna účastnice, která byla na prohlídce v hlavním městě i na té od pana „malého“ Jiřího, preferovala brněnskou před tou pražskou.

Projekt vznikl jako součást projektu Akumulátor před dvěma lety. Rezervovat prohlídku si může i soukromá skupina.  Přehled plánovaných prohlídek zájemci najdou na  online rezervace.

Klíčová slova: Brno, Brnem s lidmi bez domova, prohlídky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.