25.04.2017 18:02


Brno je v současné době velmi progresivně nastaveno a snaží se pomáhat lidem bez domova, říká Adam Fialík z IQ Roma servis

Autor: Marie Mrázová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Rapid Re-housing, neboli Rychlé zabydlení, je projekt, jenž si klade za cíl ukončení bezdomovectví u padesát rodin s dětmi, které jsou v obtížně řešitelné situaci. Tyto rodiny žily v krizovém a nevyhovujícím bydlení, například azyly, ubytovny a další formy substandardního bydlení. O tom, jak si projekt zatím vede, jsme se bavili s vedoucím terénních pracovníků Adamem Fialíkem z IQ Roma servis.

Brno – Brno je jedním vůbec z prvních měst v Česku, které se aktivně věnuje otázce bezdomovectví. Praxi město přijalo ze zahraničí. Rychlé zabydlení je projekt, který má přinést stabilitu rodinám bez bydlení za pomoci asertivní sociální práce. Některé z bytů zapojených do projektu Rychlé zabydlení se nachází i u vyloučené lokality kolem ulice Cejl.

 

Autor: archiv Akademie Diversitas

 

Kdo nebo co stojí za vznikem projektu Rychlé zabydlení?

Rapid Re-housing je partnerským projektem města Brna, IQ Roma servis a Ostravské univerzity.

Co jste si od projektu slibovali?

Ukončení bezdomovectví u 50 rodin. Toto je jeden ze základních kamenů ke zlepšení jejich sociální situace. Věříme v myšlenku přístupu Housing First. To znamená, že pokud máme ukončovat bezdomovectví, je především potřeba těmto lidem poskytnout důstojné prostředí, kde by mohli bydlet. Projekt se tak odvrací od standardního přístupu Housing Ready, který odkazuje k získávání kompetencí k bydlení v substandardních formách bydlení. My věříme tomu, že je prakticky každý schopen bydlet, když je mu poskytnuta odpovídající podpora v bytě, nikoli na ubytovně. Výzkum má pak ukázat, jestli je rozdíl, a jak významný v situacích u rodin, kterým umožníme žít v běžném prostředí a těmi, kterým tuto pomoc neposkytneme.

Můžete v tuto chvíli už projekt nějak zhodnotit?

Momentálně probíhá druhá vlna výzkumu, která je zaměřena na zhodnocení vlivu stabilního bydlení na rodiny po šesti měsících, takže na přesnější výsledky je stále ještě brzo. Poslední rodiny se dokonce budou stěhovat teprve v tomto měsíci.

Jak vypadá typická rodina zapojená do tohoto projektu? 

Typická rodina v projektu neexistuje. Jediné, co jsme při sčítání rodin bez domova „testovali“, bylo bezdomovectví. To znamená, že rodina žije v substandardním bydlení (azylový dům, ubytovna, dům s velmi závažnými technickými nedostatky, nebo mají méně než pět metrů čtverečních na osobu) a je zde nezletilé dítě. Pětadvacet rodin tak má jedno nebo dvě děti, deset rodin tři děti a 15 rodin ctyři a více dětí. Nic jiného nebylo. 

Jakým způsobem jste vybírali rodiny do projektu?

Kvůli potřebě zachování co největší validity výzkumu byly rodiny losovány, a to na základě kvótního výběru, tak, aby byl zachován poměr počtu dětí, jako v původním vzorku. 

Jsou nějaké rodiny, které se rozhodly z projektu vystoupit?

Ano. Například jedna rodina byla natolik navázána na prostředí, ve kterém žila, že vzhledem k tomu, že jsme v této městské části neměli možnost jim nabídnout byt, tak se rozhodli, že jej budou raději nadále hledat svými vlastními silami.

Máte nějaké cíle, kterých chcete ještě dosáhnout v tomto projektu?

Chceme pokračovat v podpoře rodin. Naším cílem je, aby si všechny rodiny udržely bydlení.

Myslíte si, že se situace s bydlením v Brně postupně zlepší?

Doufám v to. Brno je v současné době velmi progresivně nastaveno, například v brzké době by měl odstartovat další projekt zaměřený na ukončování bezdomovectví jednotlivců. Je však potřeba nespokojit se pouze s těmito projekty, ale nastavovat na jejich základě koncepční agendu, jak pomáhat lidem bez domova. O to se dle mého názoru Brno v současnosti snaží.

Klíčová slova: Rapid Re-housing, bezdomovectví, IQ Roma servis

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.