28.03.2018 12:52


Brněnská kultura do roku 2050 obnoví světové renomé

Autor: Tereza Čaladi | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Kultura

Radní v úterý 27. března doporučili zastupitelstvu města Brna schválení Strategii kultury a kreativního odvětví navrhující koncepci kultury Brna na rok 2050. V plánu je širší žánrová rozmanitost, zvýšení kvality kultury a pomocí propojení inovace a tradice vytváření světových trendů. Strategie řeší i financování kulturního odvětví, jelikož nyní obrat ročně přesahuje 24 miliard korun.

ilustrační fotografie- Městské divadlo Brno

Brno- Cílů Strategie kultury a kreativních odvětví je hned několik. Jedním z nich je rozvíjet kulturní a kreativní scénu spojující tradici a experiment, tedy podporovat tvorbu mladých umělců a zajistit expanzi jejich děl do zahraničí.  Brněnská kultura v roce 2050 by také chtěla kulturní akce více zpřístupnit školám a školkám, rovněž učinit kulturu více dostupnou dalším specifickým skupinám obyvatel Brna a celkově vytvořit podmínky pro spolupráci a propojení kulturní scény s dalšími partnerskými městy Brna.

Jednou z mladých brněnských umělkyň v oblasti sochařství je studentka Fakulty výtvarných umění na VUT v Brně Eva Lukešová. „Myslím, že je dobré, že Brno plánuje více podporovat mladé začínající umělce a umělkyně. Vstřícnost ze strany města by byla vhodná například ve větší nabídce volných ateliérů pro absolventy a absolventky, jelikož momentálně se občas stává, že se kombinují hudební a výtvarné obory v jedné budově, ačkoliv tyto oblasti umění si vyžadují jiné podmínky,“ říká studentka.

Strategie kultury a kreativních odvětví by chtěla zvýšit renomé brněnské kultury a jeho kreativní scény na úroveň, kterou měla v polovině 20. století. Toho chtějí aktéři města dosáhnout skrz podporu recenze brněnské kultury v českých i zahraničních médiích.  Podle náměstka primátora pro oblast kultury Matěje Hollana v první polovině minulého století bylo Brno epicentrem modernistických experimentů v hudbě, architektuře a dalších uměleckých odvětvích. Udávalo krok světovému vývoji a mohlo se poměřovat s Vídní.

V kultuře a kreativních odvětvích působí více jak 11 tisíc ekonomicky aktivních subjektů a téměř 21 tisíc osob. Město Brno vydává na kulturu zhruba 9 procent celkového rozpočtu. Problémem je však nerovnoměrné rozložení prostředků, jelikož financování města je zaměřené zejména na velké kulturní organizace, jako je například Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno nebo Městské divadlo Brno. Koncepce roku 2050 navrhuje rozšíření financí i do současných finančně limitovaných oblastí. „V Brně se již během posledních let financování kultury značně zlepšilo. I přes to je brněnská kulturní scéna stále výrazně podfinancovaní a nezávislým divadlem se nedá uživit, proto je rozhodně dobré, že město plánuje tuto problematiku řešit,“ říká umělecký šéf divadla Buran Teatr Juraj Augustin.  

Strategické plánování kultury a kreativních odvětví města Brno na rok 2050 bylo zahájeno již na přelomu roku 2015/2016. Cílem bylo vytvořit návrh, díky kterému by se kultura zdokonalila. Do března minulého roku se jednalo o tom, kam se má Brno v oblasti kultury a kreativních odvětví posunout, po schválení analytické části v květnu 2017 se začal probírat konkrétnější program a strategie.

Klíčová slova: Brno 2050, kultura, kreativní odvětví

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.