18.12.2017 18:12


Betlémské světlo přináší lidem naději do nového roku, říká skautka

Autor: Andrea Šebelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Svíce hořící betlémským světlem patří neodmyslitelně každý rok k vánoční atmosféře nejedné české domácnosti. Před třetí adventní nedělí vyrážejí skauti z celé České republiky do Vídně, aby si mohli světlo dovezené z Betléma zapálit a předat lidem ve svých krajích.

Sivice – Udržování betlémského světla je po čas svátků jednou z vánočních tradic českých domácností. Aby si lidé každý rok mohli světlo domů odnést a starat se o něj, vydává se ještě před Vánocemi skautka Marie Pölzerová do Vídně, kde se účastní slavnostního předávání betlémského světla skautům ze všech koutů světa. „Po ceremoniálu si odpálím plamínek a ten pak dovezu do své farnosti sem, na jižní Moravu,“ vysvětluje skautka. 

Jak se jako skautka zapojujete do převážení betlémského světla?

Mám na starost, aby se světlo dopravilo do naší farnosti. Pro světlo si ale nejprve musíme jet do Vídně. Vždy je to výlet na celý den. Jede tam jedna celá skautská družinka. Přijedeme do Vídně, kde pak máme rozchod a musíme se dostavit na druhou hodinu odpolední do jednoho z vídeňských kostelů, který máme předem určený. Každý rok je to jiný kostel. Tam je ceremoniál, při kterém se přinese betlémské světlo zapálené v Betlémě. Sejdeme se společně se skauty nejen z celé Evropy, ale také jiných kontinentů. Pravidelně jsou tam vidět američtí skauti, Rusové a další. Po ceremoniálu si každá skautská delegace z různých států odpálí plamínek. Od těchto skupin si pak přepálíme světlo i my. Poté se už vracíme a při převozu se snažíme plamen udržovat tak, aby cestu vydržel a nezhasl nám. To samé jako my dělají i skauti z jiných oddílů a farností. 

Je nějaký důvod, proč se o převoz betlémského světla starají zrovna skauti?

Už z podstaty skautingu vyplývá, že skauti mají blízko k víře a je to jednou ze součásti našeho poslání. Naším úkolem je přinášet světlo lidem Nejen betlémské, ale i světlo obecně – tím se může myslet radost, láska, porozumění přírodě i druhým lidem. 

Co se děje se světlem dál po přivezení do Česka?

Přes noc jej potřeba plamen střežit, to mám na starost většinou já a hlídám jej u sebe doma. Následně v neděli se světlo nese při bohoslužbě v obětním průvodu a poté je k dispozici lidem, aby si mohli odpálit plamen a vzít si jej domů. Plamen si můžou vzít nejen v kostele, ale i na dalších místech naší farnosti při adventních akcích.  

Převezením do kostela vaše úloha se světlem končí?

Jako družinka nabízíme i možnost osobního přinesení světla domů. Tady té služby využívají hlavně starší a nemocní, kteří si nemohou dojít do kostela. Na předem dané telefonní číslo napíšou zprávu s adresou a my jim světlo po dohodě přineseme. Taky doufám, že se nám letos podaří zorganizovat různá stanoviště se světlem, kde jej budou skauti hlídat a lidé si pro něj budou moci přijít.  

Mají lidé o betlémské světlo vůbec zájem?

Zájem ze strany lidí je velký, a nejde jen o zájem katolíků. Lidé mají zafixované, že betlémské světlo patří k Vánocům a mít ho je pro ně určitá tradice. Je pro ně také symbolem vánočního období. Starší, nevěřící lidé mi také říkají, že světlo je pro ně také nadějí do dalšího roku a rozzáří jim svátky.  

Betlémské světlo mají lidé spojené především s městem Betlémem. Tam světlo hoří po celý rok?

Na začátku doby adventní se musí světlo v Betlémě zapálit. Sluneční paprsek zapálí přes sklíčko kousek sena. Po vznícení se plamen odpálí na svíčku, ze které pak putuje světlo do celého světa.  

Mediální pozornost mají každý rok brněnští skauti, kteří přivážejí světlo z Vídně do Brna vlakem. Toužila jste někdy přivézt světlo i tímto způsobem?

Vždycky jsem jim tu možnost záviděla. Záviděla jsem jim taky pozornost, kterou jim všichni věnují. Postupně jsem si ale uvědomila, že by mi taková pozornost celkem vadila.  Na tady tu funkci je taky kladen velká zodpovědnost – světlo vám nesmí zhasnout a musíte jej opravdu střežit jako oko v hlavě. Navíc je s tím  spojena spousta dalších organizačních starostí.  Já celý ceremoniál prožiji raději v soukromí a s kamarády.

 

Marie Pölzerová (20) se vídeňského ceremoniálu účastní již několik let. Skautingu se začala věnovat ve svých osmi letech a v současné době je zástupkyní vedoucí dívčího skautského oddílu v Pozořicích. Studuje Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. 

Klíčová slova: rozhovor, skaut, skauting, betlémské světlo, Vánoce, Vídeň, Marie Pölzerová

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.