26.04.2016 16:49


Architekt Karel Gott Prager byl bohem své doby. Většina lidí jeho stavby nenávidí, říká rapper Vladimír 518

Autor: Aleš Ligas | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Audiovizuální projekt Spam bourá neprávem vytvořená klišé kolem nejkontroverznějšího architekta druhé poloviny dvacátého století Karla Pragera. Jeho stavby má většina lidí spojené se socialismem a proto se jim hnusí. Karel Prager nebyl jen architektem, ale také technologem a především velkým vizionářem své doby. Vladimír 518 a projekt Spam se pere za jeho jméno a obhajuje jeho genialitu.

Autor: Aleš Ligas

Audiovizuálním projektem Spam: Karel Gott Prager se český rapper Vladimír 518, David Vrbík a Ondřej Anděra ze skupiny WWW pokouší radikálním způsobem nabourat zaběhlé stereotypy a mýty o architektuře českého architekta Karla Pragera. Pomocí téměř hodinového projektu tvůrci divákům ukazují Pragerův futuristický pohled na architekturu a promyšlené konstrukční plány, z nichž velká část nebyla nikdy uskutečněna a i v dnešní době působí velmi nadčasově.

Ostré rysy, beton, sklo a železo jeho staveb znázorňují v projektu animacemi, které zároveň až s nepříjemně pronikavou elektronickou hudbou působí na omezené vnímání architektury obyčejného člověka v českém prostředí. Útočí na jeho silnou slupku, které se musí každý sám zbavit, aby dokázal relevantně posoudit jeho dílo. Hudba pracuje společně s narušováním obrazu laserovými efekty, které přináší vhled do geometrického myšlení a ukazuje cit pro detail a funkčnost jeho staveb. Divák pozoruje přes rameno Karla Pragera a jeho kolegů jejich výkresy, z kterých na něj vystupují čísla a geometrické struktury. Krychle, vrstevnaté kvádry, ostré rohy budov a čtyřhranné sloupořadí. Hranice mezi technickou funkčností a estetickou vyvážeností. Sklo na beton v kontrastu se železnou přeponou konstrukční svobody vklíněné do betonové patky nové stavby komplexně propojuje všechny stavební materiály moderní doby a bere si to nejlepší z jednoduchosti funkcionalismu, aniž by sklouzávalo k bezmeznému minimalismu. Karel Prager byl Karlem Gottem architektury.

Vladimír 518 na Spam projektu (Autor: Jan Andreáš)

Celý projekt tvůrci strukturují podle jeho staveb, kdy se pomocí obrazových efektů snaží ukázat charakter jednotlivých budov a jejich technologická i estetická specifika. Mezi budovami, které mu socialistický stát postavil a dodnes jimi většinová společnost opovrhuje, se objevují i návrhy staveb, které se z různých důvodů nepostavily. Za zmínku stojí návrh nového televizního centra v Bratislavě, které mělo mít obdélníkový členitý tvar z bílého betonu s jednou vysokou televizní věží v přední části budovy. K jeho nejvýznamnějším postaveným stavbám patří budova Federálního shromáždění nebo Nová scéna Národního divadla.

Přibližně v polovině filmu se smyčka představování staveb a práce Karla Pragera narušuje vstupem obecného názorového spektra do nitra animací. Takzvané „hejty“ představují tvůrci pomocí přesného data jejich zveřejnění na internetu a čte je odpudivý robotický hlas. Samotný „hejt“ čte hluboký hlas Vladimíra 518 a na plátně je zvýrazněno zásadní slovo, kterým autor příspěvku charakterizuje tvorbu Karla Pragera. Odporné, hnusné, nevkusné. Tvůrci pracují s emocemi diváka, ale zároveň si odpouští apelující či moralizující tón.

Karel Prager (Autor: Jan Andreáš)

Zásadním momentem projektu je záběr na oči Karla Pragera, k nimž se kamera přibližuje velmi blízko a diváka přímo konfrontuje s hlubokým pohledem jednoho z velikánů české architektury. Celý film pracuje s negativními emocemi a snaží se v člověku probudit zájem o originálně novátorský svět architekta a klade důraz na přemýšlení před bezmyšlenkovitým posuzováním věcí na základě jedné zkušenosti nebo asociace. Projektu Spam tak nejde pouze o rozbor tvorby Karla Pragera, ale o konfrontaci širší společnosti s principem posuzování stereotypně přebíraných témat na základě více úhlů pohledu. Apel je tak pouze ve smyslu dosahování poznání na základě vlastního procesu vytváření názoru zakotveného v širších souvislostech.

Klíčová slova: Karel Prager, Vladimír 518, Spam

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.