16.03.2018 12:28


Archeologové dokončili výzkum ve Vojtově ulici. Sami byli objevy překvapeni

Autor: Tereza Čaladi | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Největší archeologické nálezy na území Brna vědci zaznamenány na začátku roku ve Vojtově ulici. Spousty lidí zaujme rozkopané území vedle atletického stadionu, ale většina už nebádá, co skrývá. Přitom tato část Brna byla kdysi velmi významná v nejednom období. Archeologové z organizace Archaia zjistili, že právě tam existoval krátkodobý tábor římské armády z markomanských válek, které probíhaly v letech 166-180. Poblíž našli také hřbitov z 19. století, jehož pozici později nahradil dnešní centrální brněnský hřbitov. Mimo to bylo na Vojtově ulici objeveno i sídliště z 11. století, které předcházelo dnešnímu Brnu.

Brno - Archaia je česká nestátní nezisková organizace, která se zabývá záchrannými archeologickými výzkumy v Brně od roku 1997, což znamená, že předtím než město začne cokoliv stavět, archeologové danou oblast prozkoumají a zjistí, zda se v ní nachází důležité historické artefakty.

Objevené artefakty vědce velmi překpapily. „Na Vojtově ulici teď staví dva bytové domy. Vojtova pro nás byla překvapením zejména díky římskému táboru.  Další významný výzkum byl v historickém centru města na ulici Veselá, kde se staví budoucí garáže pod filharmonií. Tyto dva výzkumy byly největší za poslední dva roky, ale svou plochou a rozsahem jsou celkově největšími výzkumy, které kdy v Brně byly,“ říká archeolog z organizace Archaia Miroslav Dejmal.

Samotné město se přiklání k podpoře záchranné archeologie. ,,Historická hodnota Brna by měla být zachována a je povinností města archeologické výzkumy podporovat. Myslím si však, že  by na tyto výzkumy měl přispět i stát," říká vedoucí oddělení bytové výstavby a správy fondů Brno Jan Sponar.

Výzkum na ulici Veselá se týkal vrcholného středověku, 13. století. Je zajímavý tím, že se podařilo prozkoumat pět středověkých parcel, zkoumat v tak obrovském měřítku není velmi běžné. Na Vojtově ulici byl zkoumán sedmdesát metrů dlouhý úsek příkopu, ve kterém byla nalezena miska sloužící k ohřevu jídla římských vojáků a kostra muže středního věku. 

Artefakty nalezené na těchto územích budou archeologové zkoumat několik dalších let. Výzkum na Vojtově ulici trval téměř rok a pracovalo na něm kolem padesáti lidí denně. Dělají se však i drobnější výzkumy, které trvají například jenom tři hodiny a pracují na nich dva lidé. Na různých výzkumech se podíleli i studenti archeologie Masarykovy univerzity v rámci své praxe. „S Archaiou Brno jsem kopal na jaře a na podzim 2017 na Vojtově ulici. Byla to velmi dobrá zkušenost, která mi přiblížila archeologickou práci a zároveň jsem si mohl přivydělat,“ říká student archeologie Dalibor Remiš.

Další studenti se na praxi teprve chystají. „Kopat s Archaiou by bylo určitě zajímavé. Ráda bych se dostala k nově objeveným římským objektům z ulice Vojtova, doba římská patří k mým oblíbeným historickým obdobím,“ těší se studentka archeologie Zuzana Kopáčová.

Zajímavostí je, že téměř všichni pracovníci Archaia jsou absolventi Masarykovy univerzity a sami začínali jako brigádníci. Další výzkum se plánuje na Dominikánské ulici, nicméně s informacemi nasbíranými z předešlých výzkumů mají momentálně archeologové práce dostatek na pár roků dopředu.

Klíčová slova: archeologie, Archia, ulice Vojtova, ulice Veselá, Římský tábor

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.