25.04.2011 09:31


ANKETA: Studenti nejlépe ovládají angličtinu, znalost ostatních jazyků je nízká

Autor: Iveta Podešvová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Znalost alespoň jednoho cizího jazyka je v dnešní době nezbytným předpokladem pro uplatnění na pracovním trhu. V České republice je nejrozšířenějším cizím jazykem vyučovaným na základních i středních školách angličtina. Přesto se sedmadvacet procent Čechů nedokáže domluvit žádným světovým jazykem.

Brno – Studenti většinou ovládají více cizích jazyků, ale ne na stejné úrovni. Jednoznačně mezi nimi dominuje vysoká úroveň znalosti angličtiny. Které další jazyky si studenti osvojili a chtěli by se naučit i nějaké nové?

Iva Šmehlíková, 21 let, studentka mezinárodních vztahů a evropských studií, Blansko

Už na základní škole jsem se začala učit angličtinu, na gymnáziu jsem si jako druhý jazyk přibrala francouzštinu a potom ještě španělštinu. Krátce jsem se učila i němčinu a ruštinu, ale pouze základy. Nejlépe umím angličtinu, protože ji při studiu nejvíce potřebuju. Čtu hodně anglických textů a musím splnit i kurz vyučovaný v angličtině. Z francouzštiny jsem sice maturovala, ale už jsem ji dva roky nepoužila. Člověk ji velmi rychle zapomene. Plánuju navštěvovat alespoň nějaký kurz francouzštiny, abych si jazyk oživila. K samostudiu se nedokážu donutit.

 

 

 

Vojtěch Malý, 21 let, student politologie a mezinárodních vztahů, Ludgeřovice

Na různých úrovních ovládám tři jazyky. Hlavním je angličtina, potom němčina a polština. Angličtinu ovládám nejlépe, protože se s ní nejvíce setkávám. Stále se v ní snažím zdokonalovat. Pomáhají mi filmy a počítačové programy. Němčině jsem se od střední školy nevěnoval. Nově jsem se začal učit polštinu, která mě velmi baví. V jejím studiu budu určitě pokračovat.

 

 

 

 

Marie Pečivová, 23 let, studentka hospodářské politiky a mezinárodních vztahů, Slušovice

Nejlépe umím angličtinu, protože ji studuju už od školky. Na vysoké škole jsem absolvovala čtyři semestry obchodní angličtiny, které jsem ukončila zkouškou. Byla jsem nucena přibrat si nový jazyk, protože mi škola nenabídla španělštinu, kterou jsem studovala už dříve. Šest semestrů jsem se proto učila francouzštinu, kterou však umím jen na základní úrovni. Možnost dalšího vzdělávání v cizích jazycích už na škole nemám, ale budu o tom přemýšlet v souvislosti s budoucím povoláním. K samostudiu nemám motivaci. Myslím si, že mezi mladými lidmi umí anglicky každý.

 

 

 

Jan Vávra, 22 let, student aplikované informatiky, Ostrava

Většina lidí si ke studiu vybírá angličtinu, protože se s ní lze domluvit skoro všude. Znalost více cizích jazyků nepostrádám. Stačí mi angličtina a francouzština. Angličtinu jsem se dobře naučil na střední škole. Postupně se v ní sám zdokonaluju především přes Skype, kde si anglicky povídám s různými cizinci. Francouzštinu jsem studoval tři roky, už jsem ji ale zapomněl. Věřím, že kdybych si ji zopakoval, tak bych se ve Francii domluvil.

 

 

 

 

Martina Plevačová, 21 let, studentka porodní asistence, Horní Loučky

Už třináct let se učím angličtinu a čtyři roky ruštinu. Lépe umím angličtinu, protože se ji učím déle a je to i důležitější jazyk. Určitě ji využiju i při budoucím povolání. V současnosti hledám rodilého mluvčího na doučování angličtiny, protože bych se chtěla zdokonalit v konverzaci. Ruštinu jsem jako jazyk zavrhla a nyní se jí nevěnuju, protože mi na ni už ani nezbývá čas.

 

 

 

 

Roman Pikna, 23 let, student organické technologie, Horní Újezd

Nejlépe umím angličtinu, protože se ji učím od základní školy. Je to jazyk, který je rozšířený ve vědeckých kruzích, a proto je pro mě důležitý. Má znalost němčiny není příliš velká, už dlouho jsem si ji neprocvičoval. Příští rok bych ale chtěl začít navštěvovat kurz ruštiny a naučit se alespoň základy jazyka. Myslím si, že ruština je strategický jazyk, který bude v budoucnu čím dál tím víc potřeba.

 

 

 

 

Veronika Petráková, 22 let, studentka psychologie, Strakonice

Od mateřské školy se učím angličtinu. Několik let se také učím německy - chodím na soukromé doučování. Myslím si, že má znalost němčiny a angličtiny je na shodné úrovni. Němčina je podle mě stejně důležitá jako angličtina, protože Česká republika sousedí se dvěma německy mluvícími národy. Jeden rok jsem na vysoké škole studovala obor italština, ale pak jsem přestoupila. Italštinu tedy umím jen na základní úrovni. Přemýšlím, že se začnu učit ještě arabštinu, protože se mi líbí, a španělštinu, která je hodně podobná italštině.

 

 

Klíčová slova: cizí jazyky, angličtina, studenti

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.