15.11.2020 19:53


Anketa: Co si studenti myslí o distanční výuce?

Autor: Vojtěch Štěpán | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Už druhý semestr se na všech českých vysokých školách nese ve znamení distanční výuky. Stisk se zeptal pražských studentů, jak tuto distanční výuku hodnotí.

Distanční výuka. Zdroj: archiv fotobanky Pixabay.com

Praha - Vysoké školy jsou z rozhodnutí vlády od 12. října nepřístupné studentům k prezenční výuce. Veškerá výuka tak probíhá distančně. Jak tuto formu výuky hodnotí samotní studenti z Prahy?

1. Jáchym Kollmann, 22 let, student práv, Karlova univerzita

Jáchym Kollmann, autor: Jáchym Kollmann

Proč jste spokojený či naopak nespokojený s distanční výukou?

S distanční výukou jsem spokojený. Studuji obor, který není příliš vázán na osobní účast na hodinách a platformy typu MS Teams či Zoom tak dokáží prezenční výuku plně nahradit.

Připadá vám distanční výuka těžší či lehčí než prezenční?

Distanční výuku považuji za obtížnější z důvodu větší časové náročnosti způsobené odevzdáváním většího množství písemných výstupů.

Co by vaši vyučující mohli na distanční výuce zlepšit?

Jak jsem již říkal, jsem s distanční výukou spokojený. Nelibě nesu pouze nastavení některých distančních písemných zkoušek, kde učitelé automaticky předpokládají, že budou studenti postupovat nepoctivě a dělají tyto zkoušky neúměrně přísnější oproti těm prezenčním.

2. Zuzana Kozbertová, 22 let, studentka judaistiky, Karlova univerzita

Zuzna Kozbertová, autor: Zuzana Kozbertová

Proč jste spokojená či naopak nespokojená s distanční výukou?

Jsem spíše nespokojená vzhledem k přístupu některých učitelů k výuce. Také mi chybí dostatek materiálů k výuce a bohužel nejsou všechny publikace dostupné on-line. Samozřejmě chybí určitá míra sociálního kontaktu a výuka on-line není ideální často ani pro vyučujícího.

Připadá vám distanční výuka těžší či lehčí než prezenční?

Myslím, že je těžší jak pro nás tak i pro vyučující jednotlivých předmětů. Mnoho z nich je v pokročilejším věku, neumí zacházet s technikou takovým způsobem, jakým to zvládáme my studenti. Jeden příklad - nejmenovaná profesorka v důchodovém věku na naší fakultě nevlastnila ani počítač s internetovým připojením, tudíž vyučuje každý týden z počítače na fakultě. Také dostáváme podstatně více úkolů, než tomu bylo u prezenční formy studia a je tak časově náročnější je plnit včas. 

Co by vaši vyučující mohli na distanční výuce zlepšit?

Na naší fakultě určitě komunikaci se studenty. Několikrát se vyučující "nedostavil" na výuku bez jakéhokoliv oznámení předem. Možná lepší vysvětlení vyučujícím, jak přes jednotlivé programy pracovat. Myslím, že by nám všem pomohlo kdybychom věděli, jestli bude semestr zakončen distančně, aby mohly být plně objasněny požadavky ke zkouškám.

3. Jakub Svoboda, 21 let, student bioinformatiky, České vysoké učení technické

Jakub Svoboda, autor: Jakub Svoboda

Proč jste spokojený či naopak nespokojený s distanční výukou?

Distanční výuka je organizovaná docela dobře, ovšem už jsem docela zničený z neustálého koukáni do monitoru oproti přítomnosti na přednášce. Taky mám mnohem menší zábrany se ptát, když jsem na kontaktní přednášce či cvičení.

Připadá vám distanční výuka těžší či lehčí než prezenční?

Myslím, že je o něco těžší, právě kvůli tomu, že látku neprobíráme ve skupinách v jídelně nebo ve studovně.

Co by vaši vyučující mohli na distanční výuce zlepšit?

Když učitelé promítají prezentace online, tak mají tendenci jet mnohem rychleji, než když píšou na tabuli. Přednáška na tabuli mi taky přijde jaksi přirozenejší. Proto by mi vyhovovalo, kdyby se víc dělaly záznamy z poslucháren. 

Klíčová slova: anketa, studenti, distanční výuka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.