01.03.2015 17:09


Anglicky se snadno a rychle nenaučíte, tvrdí vysokoškolský pedagog

Autor: David Kohout | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Absolvovat angličtinu pro akademické účely nebo složit zkoušku a získat certifikát? V této otázce mají studenti doposud na výběr. Co však nové stanovy Fakulty sociálních studií změnily je absolvování předmětu v angličtině, který je nutno splnit u jednoho ze studovaných oborů. Vysokoškolský pedagog Pavel Reich tyto změny vítá, dodává však, že je stále co zlepšovat. Studenti podle něho musí pochopit, že právě angličtina má pro jejich budoucí uplatnění klíčový význam.   

Jak dlouho působíte na Masarykově univerzitě jako lektor cizích jazyků?

Na univerzitu jsem nastoupil před osmi lety. Předtím jsem zde studoval magisterské studium anglistiky a romanistiky. Začal jsem pracovat přímo v Centru jazykového vzdělávání a od té doby zde učím.

Setkal jste se za tu dobPavel Reich učí vybrané kurzy angličtiny, které si mohou studenti zapsat jak v jarním, tak i v podzimním semestru. u s někým/něčím, co vám utkvělo v paměti?

Párkrát se mi stalo, že mi studentky poslaly e-mail s tím, jestli je daný předmět nutný ukončit zkouškou nebo jestli existují nějaké "alternativní" možnosti.

Působil jste jako překladatel v Evropské komisi v Lucemburku. Setkal jste se tam se studenty z naší univerzity?

Pracuje tam hodně absolventů a to hlavně z Filozofické fakulty. Postupně se tam dokonce vytvořila i jakási brněnská parta, která se často scházela.

Znalost kterého jazyka je mimo angličtinu v zahraničí nejvíce žádaná?

Takto obecně se to říci nedá. Angličtina je nejpoužívanější jazyk na světě. Toto prvenství nikdo nezpochybní. V každém státě se učí jejich mateřský jazyk plus angličtinu. Když se například sejde Čech, který umí trochu dánsky s Dánem, tak stejně po většinu času budou komunikovat anglicky. Pokud se například ale bavíme konkrétně o institucích Evropské unie, tak je to jednoznačně francouzština. Bez základů tohoto jazyka se v Bruselu neobejdete. A pak je to jiné region od regionu. 

Angličtina na Masarykově univerzitě

Myslíte, že Masarykova univerzita má dobře nastavený systém výuky cizích jazyků?

Problém vidím v přijímacím řízení. Podle mého názoru by v testech měla být angličtina daleko více zastoupena. Ještě před rokem tam nebylo vůbec nic, teď do testů autoři vložili šest otázek na kritické myšlení, které jsou ve vybraném cizím jazyce. To je pořád dost málo. Jako učitel bych samozřejmě přivítal i navýšení kreditů za volitelné předměty.

Budou ale studenti chtít tyto kredity využít na předměty, které tematicky budou zaměřené například na rozšíření gramatiky?

Často si studenti neuvědomují, že při svém studiu mají možnost zvyšovat úroveň cizího jazyka zadarmo. Zároveň je potřeba zohlednit to, že jazykové školy nenabízejí takto profilované předměty jako my. Tam vás učí obecnou angličtinu a to ještě za nemalé peníze. Pro některé studenty je však bohužel angličtina stále nutným zlem. Je důležité pamatovat na to, že se potom hůře uplatní na trhu práce. Od dnešních vysokoškoláků firmy očekávají výbornou znalost psaného i mluveného slova, to je už v dnešní době standart.

Dá se tedy nějak objektivně říci, z které fakulty mají studenti nejvyšší úroveň angličtiny?Setkat se s ním můžete i v předmětu angličtina pro akademické účely, který je pro studenty FF a FSS povinny.

Každá fakulta požaduje jinou výstupní úroveň. Ve většině případů je to úroveň B2. Podle mých zkušeností mají velice dobrou angličtinu na Ekonomicko-správní fakultě. Všude ale najdeme extrémy.

Učíte vybrané kurzy pro studenty Fakulty sociálních studií, jakou ti mají úroveň?

Řekl bych, že jsou zde patrné rozdíly obor od oboru. Má zkušenost je ale vesměs dobrá. Občas se najdou studenti, kteří mají angličtinu opravdu na vynikající úrovni.

Máte na závěr nějakou radu pro ty, kteří by si chtěli zlepšit svůj cizí jazyk, ale nemají peníze nebo čas navštěvovat jazykové kurzy?

Každý semestr vypisujeme řadu jazykových kurzů, které si studenti mohou zapsat nad rámec svého studia. Jedná se například o speciální kurzy gramatiky. Máme i kurzy pro studenty, kteří plánují vyjet do zahraničí. Ty lze zapsat i v němčině nebo španělštině. Stačí jen sledovat informační systém nebo webové stránky Centra jazykového vzdělávání.

Klíčová slova: student, angličtina, univerzita, vyuka

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.