09.10.2016 00:31


Aktuálně: Referendum o poloze brněnského nádraží je neplatné. Účast byla nižší než 35 procent.

Autor: Klára Procházková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Během krajských voleb se Brňané mohli vyjádřit také k místnímu referendu o poloze brněnského hlavního nádraží. Referendum bylo prohlášeno za neplatné, účastnilo se ho totiž jen necelých 24 procent voličů, místo potřebných 35 procent.

Brno - V rámci krajských voleb probíhalo i místní referendum o poloze brněnského nádraží. Referendum však není platné. Jak informovala úřední vývěska brněnského magistrátu, účastnilo se ho totiž pouze 23,8 procent občanů Brna. Pro jeho platnost by však bylo potřeba více jak 35 procent hlasů oprávněných voličů. 

Kladnou odpověď pro to, zda občané chtějí, aby město Brno podniklo neodkladné kroky k modernizaci nádraží v dosavadní poloze podél ulice Nádražní, zaškrtlo 80,94 procent oprávněných voličů. Pro opačnou možnost se vyslovilo 13,3 procenta. Druhá otázka referenda směřovala k tomu, zda Brňané chtějí, aby se o poloze nádraží rozhodlo prostřednictvím otevřené návrhové soutěže. Zde hlasovalo kladně 67,89 procent, 15,98 procenta bylo proti.

"V referendu jsem u obou otázek zaškrtla ano, nelíbí se mi totiž, že by druhá varianta nádraží měla stát na pozemcích, které vlastní soukromá osoba a chce si za to účtovat hodně peněz. Navíc poloha nádraží v centru se mi zdá velmi výhodná." Podotkla studentka brněnského gymnázia Anna Bělková.

Někteří politici Brňany od účasti v referendu odrazovali. Poukazovali na to, že dosud nejsou k dispozici veškeré potřebné informace pro kvalifikované rozhodnutí, kritizovali také znění referendových otázek. Řada lidi také z těchto důvodů k referendu nešla, uvedla ČTK.

Jedním z nich byl například student Vysokého učení technického Jakub Smejkal. "Rozhodnutí nezúčastnit se referenda o nádraží jsem volil z důvodu obav z dalšího blokování přípravy jedné z variant", prohlásil.

Pro rekonstrukci nádraží byly vypracovány dvě varianty. Tou první byla varianta "Petrov", která by aktuální polohu nádraží posunula zhruba o 300 metrů, druhým návrhem pak byla varianta "řeka", která navrhovala vystavět nádraží zhruba o 800 metrů dál u řeky Svratky.

Diskuze o poloze hlavního vlakového nádraží trvá již od 20. let 20. století. Naposledy mělo být referendum o zachování polohy nádraží v centru města pořádáno roce 2014, z důvodu administrativních průtahů se však neuskutečnilo. Dostatečný počet podpisů pro konání referenda se spolku Referendum 2016 podařilo získat až před krajskými volbami v roce 2016. 

Klíčová slova: referendum, Brno, nádraží, volby, aktualita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.