29.03.2018 14:47


AKTUÁLITA: V Atriu FSS se mohla veřejnost seznámit s prací fact checkingových organizací, této možnosti však nevyužila

Autor: Veronika Sodomová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Od devíti hodin se část Atria Iva Možného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity proměnila v konferenční prostor. Projekt Czech This Out! tak chtěl umožnit veřejnosti seznámit se s prací organizací, které provádějí fact-checking a upozorňují na to, že je potřeba si ověřovat informace. Proto vznikla konference pro veřejnost s názvem Post-Truth Era: fact-checking organizations in V4 and Ukraine.

Petr Gongala řeční pře ostatními účastníky konference, foto: Veronika Sodomová

Brno - Akce Post-Truth Era: fact-checking organizations in V4 and Ukraine vznikla jako součást projektu Czech This Out!, který je spolufinancován z přeshraničního finančního nástroje Visegrad fund. Projekt má za cíl zlepšit vnitřní fungování fact-checkových organizacích v zemích V4 (Slovensko, Maďarsko, Polsko a Česká republika) a na Ukrajině. Vychází z analýzy potřeb těchto organizací, které tak identifikovaly nejpalčivější problémy, kterým ve svém prostředí čelí.  Takovými problémy jsou například public relations nebo fundraising. Akci garantovala Fakulta sociální studií (FSS) prostřednictvím Miloše Gregora.

V devět hodin, kdy měla akce začít, zela část Atria vyhrazená ke konferenci prázdnotou a ozývaly se jen zvuky provozu kavárny a studentů debatujících nad šálky kávy. O patnáct minut později se však amfiteátr v Atriu začal mírně zaplňovat a vytvořilo se publikum čítající asi deset lidí.

 „Rozhodli jsme se otevřít čtvrteční akci veřejnosti, abychom přiblížili práci fact-checkových organizací v jiných státech než v ČR, pobavili se nad fungováním, slabými a silnými stránkami a problémy, se kterými se v jejich zemích potýkají.  Jde o určitý způsob komparace, a zároveň sdílení zkušeností. Atrium jsme si vybrali, protože může posloužit našemu cíli, tedy přitáhnout pozornost nejen z řad studentů. Tento prostor je v tomto směru velmi přívětivý, otevřený a nenucený,“ řekla pořadatelka Veronika Šiková vystupující za fact-checkingovou organizaci Demagog.cz.

Veřejnost se však nezúčastnila, a tak konference sloužila výhradně pro členy organizací ze zemí V4 a Ukrajiny. „Nečekali jsme, že přijde hodně lidí, ale trochu nás zaskočilo to, že jsou Velikonoce a je tu zkrácená výuka. I to mohlo způsobit, že nikdo nepřišel,” vyjádřil svůj pohled na deficit návštěvníků druhý z pořadatelů akce, Zdeněk Jirsa.

Na konferenci řečnil například Petr Gongala, který mluvil o vlivu médií a o šíření nepravdivých zpráv. Zaměřil se i na to, jak takové zprávy vyvracet a že je potřeba se mít na pozoru hlavně před volbami, kdy vliv takzvaných fake news, tedy nepravdivých zpráv, stoupá.

Mluvil i Jakub Fišer, který zastupoval projekt studentů Masarykovy univerzity s názvem Zvolsi.info. Představil projekt, který se snaží zlepšit mediální gramotnost a narazil na jeden z problémů, kterým je nízká mediální vzdělanost samotných učitelů, kteří mediální gramotnost vyučují.

Představily se i další organizace jako Demagog.sk a Demagog.cz, tedy projekty, které ověřují výroky slovenských a českých politiků. Mluvilo se i problémech fact-checkingu v dalších zemích V4 a na Ukrajině.

Klíčová slova: fact-checking, fact check, zvolsi.info

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.