10.05.2018 18:09


Aktualita: Nové nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů se dotýká i správců bytových jednotek, seminář pro ně v Brně vedl předseda Stavebního bytového družstva Praha

Autor: Marek Hadrbolec | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

General Data Protection Regulation je novou směrnicí Evropské unie, která má za úkol zlepšit v členských státech ochranu osobních údajů fyzických osob. Tato směrnice bude od 28. května platná i v České Republice. Zde se, krom jiných firem, dotkne také správců a majitelů bytových družstev a jednotek. Seminář, ve kterém se zájemci mohli dozvědět více o této problematice se konal 10. května v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Brno - V květnu letošního roku vchází v platnost nové nařízení Evropské unie týkající se ochrany osobních údajů. Nařízení se jmenuje General Data Protection Regulation, zkráceně GPDR a znamená velkou změnu na poli ochrany osobních údajů. O přijetí tohoto nařízení bylo rozhodnuto již v roce 2016, platným se ale stane až 25. května 2018. Závazné bude ve všech zemích EU.

Nařízení GPDR se dotýká také bytových družstev a Společenství vlastníků jednotek, a to konkrétně proto, že evidují jména, adresy anebo telefonní čísla nájemců bytů. Seminář o této problematice se konal 10. května v budově Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Na semináři přednášel předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha Martin Kroh, který se problematikou bydlení zabývá už více než 15 let. „Cílem nařízení bylo postihnout ty největší firmy jako například mobilní operátory. Jeho detailním rozpracováním se ale jeho dosah zvýšil například právě až na bytová družstva,“ vysvětlil Kroh.

Podle nařízení GPDR bude nově muset vedoucí bytového družstva mít zákonně odůvodněno každé nakládání s osobními údaji nájemníků. Nejčastěji bude tímto odůvodněním písemný souhlas nájemníka, ve kterém nájemník povolí zpracování svých údajů pro určité konkrétní účely. Písemný nebo jiný souhlas je nutný, jelikož správce musí být zpětně schopen doložit, že nájemce se zpracováním dat souhlasil. „Je to dost podobné tomu, jak to bylo do teď, jen detailnější,“ okomentovala nová nařízení předsedkyně jednoho ze společenství vlastníků bytových jednotek v Brně Daniela Škvořicová.  Za osobní údaj je možné považovat jakoukoliv informaci o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Identifikovaná osoba nese 4 znaky. Jméno, příjmení, datum narození a bydliště. „U osob identifikovatelných je to v kontextu bytových jednotek těžké určit. Je tedy pravděpodobné, že bude určování hranic v tomto směru teprve probíhat,“ uvedl Kroh.

Subjekt údajů, tedy ta osoba, jejíž údaje jsou ukládány ke zpracování, bude mít nově také právo na relevantní informace o tom, jak jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Zároveň také získává právo být zapomenut, tedy nárok na vymazání těch osobních údajů, které se subjektu týkají, a nejsou už nadále využitelné. „Právy subjektů údajů se nová směrnice zabývá vůbec nejvíce,“ uvedl Kroh.

U všech osobních údajů bude pokládán důraz na korektnost, přiměřenost, aktuálnost nebo také relevantnost. „Správce bytové jednotky má například právo vědět, kolik osob je v domácnosti, nikoliv už ale, jestli máte doma například mikrovlnku,“ vysvětlil Krob. Nové nařízení klade oproti předchozí legislativě také větší důraz na aktuálnost dat, správci bytových jednotek tak budou nuceni po svých nájemnících častěji vyžadovat aktualizace jejich osobních údajů.

Nařízení GPDR také vymezuje nové speciální podmínky pro některé zvláštní kategorie osobních údajů, a to například rasu, náboženské vyznání nebo politickém přesvědčení. „Česká Republika je poslední zemí EU která ještě nemá toto nařízení zákonně podloženo,“ uvedl Kroh. Nařízení je přesto třeba znát a dodržovat již od prvního dne jeho platnosti. Je totiž přímo vykonatelné. „Chápu tyhle kroky k ochraně soukromí. Pro nás je to sice nějaká práce navíc, ale není to tak zlé. Bude hlavně třeba být opatrnější,“ uvedl správce jednoho z brněnských bytových družstev Josef Morávek.

Klíčová slova: GPDR, osobní údaje, bytová družstva, seminář

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.