16.10.2013 02:19


Akreditace oboru psychologie na Filozofické fakultě V Brně je ohrožena

Autor: Ema Zezulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Budoucí psychologové na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity mají důvod ke strachu. Akreditační komise potvrdila akreditaci oboru pouze do konce října příštího roku. Vadí jí především sestavení studijních předmětů, chybějící bakalářská zkouška a málo pedagogů v produktivním věku.

Brno – Oboru psychologie se nepodařilo prodloužit akreditaci. Na začátku října o tom rozhodla Akreditační komise, která o problému jednala už v dubnu letošního roku. Psychologický ústav se nedostatky snažil odstranit, ale akreditace platí pouze do konce října příštího roku. Hlavní výtky je skladba studijních předmětů, absence bakalářské zkoušky a profesorů v produktivním věku.Studenti psychologie se zabývají také arteterapií. Foto: Ema Zezulová

„Kamenem úrazu je, že jsme jediní v republice, kdo nemá rozdělené studium na bakalářské a magisterské. My určitě dostudujeme, akorát je ve hvězdách, zda se bude nabírat do prvních ročníků,“ řekla studentka psychologie Markéta Rolincová. Vedení ústavu trvá na nerozdělení studia. Při obhajobě se ústav soustředí na hledání argumentů, proč ponechat pětiletý magisterský program. Ten je sice strukturován podobně jako na jiných školách, ale po třech letech studenti vykonávají soubornou zkoušku. Podle komise ke složení souborné zkoušky není potřeba takové množství znalostí jako na jiných školách při bakalářské zkoušce.

Absolventi oboru musí po státnicích splňovat standard europsychologa, který zaručuje určitou kvalitu v Evropské unie. Komise vytýkala kromě vnitřní struktury oboru také špatně poskládané povinné předměty. Některé předměty nutné pro získání titulu jsou vedeny jako povinně volitelné. Problém nastává, když si ho studenti nezapíšou, ale látka je potřebná u závěrečné zkoušky. Komisi se nelíbí poskládání celkového programu, důležité předměty chybí nebo jsou vyučovány v jiných semestrech, než je požadováno.

Poslední výtkou je nedostatek vyučujících v produktivním věku a málo doktorandů. „Připouštíme, že věková struktura habilitovaných kmenových pracovníků se může zdát zarážející. Není však pravda, že by ústav byl zcela bez docentů či profesorů v produktivním věku,“ sdělila proděkanka filozofické fakulty Irena Radová. Část akademiků odešla v roce 1998 do sboru nově vzniklé Fakulty sociálních studií. Na jistou dobu byl ústav personálně oslabený. „Na ústavu nicméně vyučují kvalitní pedagogové a profesoři jako Mojmír Svoboda nebo Tomáš Urbánek,“ dodala Radová.

Pokud by platnost akreditace nebyla prodloužena, není možné dále přijímat uchazeče, konat výuku, zkoušky ani přiznávat akademické tituly. „V takové situaci má vysoká škola povinnost zajistit studentům pokračování na stejném nebo obdobném studijním programu na téže či jiné vysoké škole,“ doplnil za akreditační komisi Jan Dvořák. Akreditace psychologie je omezena na dokončení oboru současnými studenty. „Vedení univerzity je připraveno vytvořit prostor pro diskusi o případné reorganizaci studia, v případě že o to fakulta projeví zájem. Předpokládám, že požádá o novou akreditaci oboru,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

V současnosti je magisterská jednooborová psychologie na filozofické fakultě vyučována pro pět set devadesát studentů. Čtyři absolventi se chystají na ústavu dále působit jako doktorandi. Kromě psychologie nedostal akreditaci jednooborový a dvouoborový magisterský program Management v kultuře na filozofické fakultě. Problémy s akreditací a programem mají i jiné obory na celé Masarykovi univerzity na ekonomicko-správní fakultě obor Regionální rozvoj a cestovní ruch nebo na fakultě sportovních studií Fyzioterapie.

Klíčová slova: akreditace, psychologie, filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.