19.12.2017 12:00 - 13:00


Důležité pro mě je celkové vyznění, atmosféra a to, jak stavba na člověka působí, říká architekt Marek Štěpán v online rozhovoru

Host: Architekt Marek Jan Štěpán

Autor: Jan Středa | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Architekt Marek Štěpán patří mezi nejvýznamnější architekty nejen Moravy, ale celé ČR. Navrhl mnoho různých významných budov. Byl také poradcem kancléře prezidenta republiky a věnuje se pedagogické a teoretické činnosti. S manželkou Vandou založil Ateliér Štěpán. Ateliér je nositelem významných ocenění jako Grand Prix architektů, Cena Klubu za starou Prahu, Unie výtvarných umělců, Stavba roku a interiér roku.

Architekt Marek Štěpán

Marek Jan Štěpán svou tvorbou rozvíjí archetypální pojetí architektury, jeho moderní architektura vyrůstá na konzervativních kořenech. Zaměřuje se na sakrální stavby, novostavby i rekonstrukce, navrhuje však i další občanské a obytné stavby. Mezi nejznámější stavby patří kostely sv. Ducha v Šumné a v Ostravě, areál pro mši papeže Benedikta XVI, koncept Freedomky či Café fara v Klentnici. V r. 1997 založil s manželkou Vandou Ateliér Štěpán.

Hana Arletová | h.arletová@gmail.com Dobrý den, co vám přijde jako výhody kruhu nebo čtverce? Myslíte si, že kruh je více božský než čtverec, nebo co vás vede ke kruhovým kostelům?
Tereza Vlčková | vlckova-tereza@seznam.cz Vaše manželka Vanda je také architektka? A pokud ano, jakým projektům se věnuje? Vanda je akademická architektka, teď pracovala na několika parcích, hřbitově a rekreačním objektu.
Andrea | andysebel@gmail.com V čem přesně spočívala Vaše práce poradce kancléře prezidenta republiky? Tato práce spočívala (jak již název napovídá) ve vytváření názoru na architektonická témata na Pražském hradě. Na začátku jsem udělal analýzu a posléze syntézu tohoto území a z ní vyplývající problematická místa a témata. Zrealizován zůstal na Hradě Lví pylon a vstupní plato před Pacassiho branou.
Saskie Burešová | saskie.buresova@centrum.cz Máte nějaký architektonický sen, který byste si chtěl splnit? Navrhnout město, klidně může být i na Měsíci.
Tonda Z | zablas@seznam.cz Jakou stavbu ve světě jako architekt nejvíce oceňujete a proč? Pantheon v Římě, protože je skvělý a je prototypem všech rámů. Ze soudobé architektury třeba Bottovu kapli v Mogno a Zunthorovu kapli v San Benedetg. Obě jsou ve Švýcarsku.
jan starý | staroch@gmail.com Myslíte si, že se Brno po architektonické stránce rozvíjí správným směrem? Rozvoj Brna v tuto chvíli je blokován v okrajových částech neaktuálním územním plánem a v centru již zmiňovaným RBNB, rozhodně bude nutné udělat krok vpřed a jakýkoliv názor na další vývoj vytvořit. Vnímám Brno jako město velmi bezpečné, kde se dobře žije a z tohoto pohledu mohu hodnotit jeho vývoj kladně. Co se týče konkrétních architektonických staveb, jejich kvality jsou velmi různorodé.
Jiřina M | jiřinamala@seznam.cz V Brně a jeho okolí stále chybí nový územní plán. Jak je to pro město velký problém? Problém to samozřejmě je, nicméně systém územního plánování je tak zkostnatělý, že nevím, zdali Brnu bude stačit pouze nový územní plán. Chtělo by to občerstvit vývoj města a velmi v tom držím palce nově vzniklé Kanceláři architekta města. Například fenomén RBNB tak zásadně negativně ovlivnil brněnské centrum a jeho funkce, že institut územního plánování na to ze své podstaty nemůže rychle zareagovat.
Tomáš | svoboda.tom@centrum.cz Jaký projekt týkající se sakrálních staveb byste chtěl uskutečnit? Zcela soudobou katedrálu. Těch se ale už moc nestaví, takže spíše experimentální liturgický a zároveň ekumenický prostor.
Hana Arletová | h.arletová@gmail.com Dobrý den, co vám přijde jako výhody kruhu nebo čtverce? Myslíte si, že kruh je více božský než čtverec, nebo co vás vede ke kruhovým kostelům? Kruhy mám rád. Dům s kruhem je lepší, než dům bez kruhu. Samozřejmě, kruh je odjakživa symbolem věcí nebeských a božských, na rozdíl od pozemského čtverce. U kruhů je zároveň důležitá je oblost a měkkost, zvlášť pro jeho vyznění v sakrálním prostoru. Ten je prostorem meditativním. Důležitá vlastnost kruhu je, že je bez hran, je vlastně nekonečný a je znamením plnosti.
Saskie Burešová | saskie.buresova@centrum.cz Jaký ze svých návrhů považujete osobně za nejvíce zdařilý? Jako autorovi se mi zrovna toto těžko posuzuje, ale zatím mám nejosobnější vztah ke kostelu v Sazovicích. Ten vystihuje můj názor na architekturu i soudobý sakrální prostor.
Jan Vodička | honza.vodka@seznam.cz Dobrý den, postupujete při navrhování od celku k detailu, nebo spíše rozvíjíte nějaký malý motiv do podoby celého díla? Důležité pro mě je celkové vyznění, atmosféra a to, jak stavba na člověka působí. Neznamená to však, že se nevěnuji detailům, protože v nich může být ukryt ďábel.
Zuzana | zuzana.formankova@nansys.cz Nebojíte se, že duhové okno bude připomínat barvy LGBT komunity? Nebo je to účel? Nebojím. Duha je starozákonním znamením Smlouvy s Hospodinem po potopě světa a duhové okno na kostele se na tuto Smlouvu odkazuje. To, že LGBT komunita posledních pár let používá duhu jako své logo je naprosto marginální.
Andrea | andysebel@gmail.com Jak Váš ne zcela tradiční návrh přijali církevní představitelé? Návrh kostela na Lesné jsem dělal v pořadí první a třicátý šestý. Ten první jako svůj diplomní projekt, vyhrál architektonickou soutěž a byl přijat pozitivně, nicméně se nezrealizoval. Ten poslední je z roku 2012 a byl vybrán odbornou mezinárodní porotou Biskupství brněnského. Tím tedy předpokládám, že byl církevními představiteli přijat pozitivně a byl vybrán na základě jejich přání.
Andrea | andysebel@gmail.com Dobrý den, čím jste se inspiroval při tvorbě svého návrhu kostela v Brně - Lesné? Okolním sídlištěm, jeho kvalitami a vlastním podvědomím - tím, že by se v kostele mělo objevovat něco za hranicí hmotné skutečnosti.